Catharijneconvent

Excursie naar het Catharijneconvent

Vanaf 12 oktober staat de kracht van relieken centraal in een nieuwe, bijzondere tentoonstelling in het Catharijneconvent. Wat is die kracht? Waarom worden relieken gekoesterd en reizen mensen er duizenden kilometers voor?

Het Catharijneconvent schrijft zelf over de tentoonstelling Relieken:

‘Het woord reliek komt van relinquere, wat ‘overblijven’ betekent. Een reliek is een tastbaar overblijfsel dat herinnert aan en verbindt met een persoon, plek of gebeurtenis. Binnen het christendom, het boeddhisme en de islam kunnen relieken restanten zijn van een persoon die een voorbeeld stellend leven leidde. Maar ook voorwerpen die mensen dichter bij hun voorouders, belangrijke staatshoofden, historische helden, idolen en andere rolmodellen brengen, zijn al eeuwenlang populair. Het museum brengt al deze aspecten samen in deze unieke tentoonstelling.’

‘Met thema’s als kracht, intimiteit en koesteren komen de vele bijzondere verhalen achter de relieken aan bod. Relieken danken hun bestaan immers aan de mensen die ze bewaren en er betekenis aan geven. Welke bovennatuurlijke krachten worden er aan relieken toegeschreven? Relieken geven mensen houvast, steun, inspiratie en zelfs bestaansrecht, van generatie op generatie. Er is voor gebeden of zelfs gestreden, vol passie, toewijding en bezieling. Met eerbied en respect zijn ze -soms eeuwenlang- bewaard en gekoesterd.’

In de tentoonstelling zien we de kracht van relieken, een traditie waar katholieken zich meestal wat meer in herkennen dan protestanten, maar die voor iedereen een eyeopener zal zijn.

We hebben zelf toch ook onze eigen relieken in huis als tastbare herinnering. Denk aan de foto van een dierbare overledene, of het koesteren van voorwerpen waar herinneringen  aan verbonden zijn.

Zondag 21 oktober (niet zondag 14 oktober zoals in het gedrukte boekje)
Tijden: om half 12 eten we gezamenlijk een broodje in De Schutse, om daarna om 12.15 uur te vertrekken (per auto). We zijn dan rond 13.00 uur in Utrecht. We zijn om uiterlijk 17.30 uur weer terug bij De Schutse.

De toegang is gratis voor houders van een Museumjaarkaart (MJK); zonder MJK kost een kaartje € 14,00 of € 12,50 voor 65+ We zullen de benzinekosten en de kosten voor het parkeren verdelen over alle deelnemers.

In verband met het vervoer graag vooraf aanmelden (tot uiterlijk woensdag 17 oktober) via bezinning.en.verdieping@pkn-uithoorn.nl