Catharijneconvent

Bezinning en verdieping

tot 3 feb

Tentoonstelling Relieken in het Catharijneconvent

In oktober zijn we met Bezinning en verdieping op excursie geweest naar een bijzondere tentoonstelling. Tot 3 februari 2019 staat de kracht van relieken centraal in het Catharijneconvent. Wat is die kracht? Waarom worden relieken gekoesterd en reizen mensen er duizenden kilometers voor?

Het Catharijneconvent schrijft zelf over de tentoonstelling Relieken:

‘Het woord reliek komt van relinquere, wat ‘overblijven’ betekent. Een reliek is een tastbaar overblijfsel dat herinnert aan en verbindt met een persoon, plek of gebeurtenis. Binnen het christendom, het boeddhisme en de islam kunnen relieken restanten zijn van een persoon die een voorbeeld stellend leven leidde. Maar ook voorwerpen die mensen dichter bij hun voorouders, belangrijke staatshoofden, historische helden, idolen en andere rolmodellen brengen, zijn al eeuwenlang populair. Het museum brengt al deze aspecten samen in deze unieke tentoonstelling.’

‘Met thema’s als kracht, intimiteit en koesteren komen de vele bijzondere verhalen achter de relieken aan bod. Relieken danken hun bestaan immers aan de mensen die ze bewaren en er betekenis aan geven. Welke bovennatuurlijke krachten worden er aan relieken toegeschreven? Relieken geven mensen houvast, steun, inspiratie en zelfs bestaansrecht, van generatie op generatie. Er is voor gebeden of zelfs gestreden, vol passie, toewijding en bezieling. Met eerbied en respect zijn ze -soms eeuwenlang- bewaard en gekoesterd.’

In de tentoonstelling zien we de kracht van relieken, een traditie waar katholieken zich meestal wat meer in herkennen dan protestanten, maar die voor iedereen een eyeopener zal zijn.

We hebben zelf toch ook onze eigen relieken in huis als tastbare herinnering. Denk aan de foto van een dierbare overledene, of het koesteren van voorwerpen waar herinneringen aan verbonden zijn.