Charismatische gebedsgroep

Charismatische Gebedsgroep Emmaus

Op de eerste maandagavond van de even maanden bent u van harte welkom om zich bij onze gebedsgroep aan te sluiten. We proberen de Heilige Geest de ruimte te geven door onze spontane gebeden en gezangen. We willen luisteren naar zijn Woord, zijn stil en dan ervaren we dat ook in onze tijd de Heilige Geest ons inspireert. Heel eenvoudig als kinderen van Onze Vader je geliefd weten.

We komen samen op: Maandag 4 juni, 6 augustus, 1 oktober en 3 december in 2018. Van 19.30-21.00 uur in de pastorie van De Burght. Graag vooraf even tel. 567848 bellen of het doorgaat.

Namens de gebedsgroep,
Marlies van der Lelij (gespreksleider)