Charismatische gebedsgroep

Bezinning en verdieping

Charismatische Gebedsgroep Emmaüs

Op de eerste maandagavond van de even maanden bent u van harte welkom om zich bij onze gebedsgroep aan te sluiten. We proberen de Heilige Geest de ruimte te geven door onze spontane gebeden en gezangen. We willen luisteren naar zijn Woord, zijn stil en dan ervaren we dat ook in onze tijd de Heilige Geest ons inspireert. Heel eenvoudig als kinderen van Onze Vader je geliefd weten. Graag vooraf even bellen of het doorgaat.

maandagavond in De Burght
1 feb 2021
Gespreksleider Marlies van der Lelij