Contact

Mail ons je vraag of tip

Mail info@pkn-uithoorn.nl of direct onze predikanten en vrijwilligers

Belangrijke adressen

</p>
<h6>ds Joep Dubbink</h6>
<p>

ds Joep Dubbink

Ter Braaklaan 22
1422 DE Uithoorn
tel 0297-268212
mob 06-17373838
j.dubbink@pkn-uithoorn.nl

pastoraat in De Kwakel, Oude Dorp, Thamerdal, Dichtersbuurt, De Hemen, Meerwijk Oost en West

</p>
<h6>ds Sibilla Verhagen</h6>
<p>

ds Sibilla Verhagen

Gerbrandylaan 37
1421 NA Uithoorn
tel 06-24657848
s.verhagen@pkn-uithoorn.nl

pastoraat in Amstelhoek, Zijdelwaard, Europarei, Kootpark, Legmeer Oost en West

</p>
<h6>kerk De Schutse</h6>
<p>

kerk De Schutse

De Mérodelaan 1
1422 GB Uithoorn
tel 0297-568417

Gratis parkeren op
Zijdelwaardplein

Zaalverhuur

Zaalverhuur

verhuur zalen De Schutse
Reserveer een zaal op vindjeruimte.nl
Mail Willem Biesheuvel
verhuur@pkn-uithoorn.nl
</p>
<h6>Koster</h6>
<p>

Koster

Marten Renaud
De Visserlaan 4
1422 XW Uithoorn
0297-532148
praktische verzorging kerkgebouw en -diensten

Alle adressen

</p>
<h6>Liesbeth Geudeke</h6>
<p>

Liesbeth Geudeke

voorzitter Kerkenraad
tel 06-36103163
(bij voorkeur na 19.00 uur)
e.geudeke@pkn-uithoorn.nl
</p>
<h6>Joke Bos</h6>
<p>

Joke Bos

scriba
Goudlijster 3
1423 RR Uithoorn
tel 0297-201060
scriba@pkn-uithoorn.nl

Diaconie

E-mail diaconie@pkn-uithoorn.nl voor diaconie voorzitter, secretariaat en penningmeester
Vrijwillige bijdrage PGU Diaconie en Zending IBAN NL85 RABO 0363 5078 68
tnv PGU Diaconie en Zending

</p>
<h6>Henk Mathlener</h6>
<p>

Henk Mathlener

voorzitter Diaconie
Ter Braaklaan 51
1422 DD Uithoorn
tel 0297-568765
</p>
<h6>Koen de Bruin</h6>
<p>

Koen de Bruin

penningmeester
tel 06-12947610
</p>
<h6>Trudy Joosse</h6>
<p>

Trudy Joosse

secretaris
tel 06-27582219
</p>
<h6>vacature!</h6>
<p>

vacature!

Jet van Dalfsen

administrateur
tel 06-51610216
NL43 INGB 0006 0650 44
tnv PGU Diaconie en Zending

Klazien Veldhuis

bijdragenadministratie
tel 0297-534054
NL85 RABO 0363 5078 68
tnv PGU Diaconie en Zending

Beheer en financiën

E-mail kerkrentmeesters@pkn-uithoorn.nl voor ons College van Kerkrentmeesters over financieel beheer, onderhoud van de gebouwen.
Vrijwillige bijdrage Protestantse Gemeente te Uithoorn IBAN NL70 RABO 0378 5548 75
Collectebonnen bestellen? Zie Geven, schenken

</p>
<h6>Dolf van Gaalen</h6>
<p>

Dolf van Gaalen

voorzitter Kerkrentmeesters
Geometrielaan 80
1421 LD Uithoorn
tel 0297-531211
</p>
<h6>Jaap van Dijk</h6>
<p>

Jaap van Dijk

secretaris
Ter Braaklaan 71
1422 DD Uithoorn
tel 0297-569732
</p>
<h6>Willem Biesheuvel</h6>
<p>

Willem Biesheuvel

penningmeester
tel 0297-201060
</p>
<h6>Martin Joosse</h6>
<p>

Martin Joosse

administrateur
Ebro 178
1423 AZ Uithoorn
tel 0297-564519

Kerkelijk bureau

Berichten over verhuizing, huwelijk, geboorte en bezorging kerkblad Op Weg
kunnen worden doorgegeven aan:
Cees van Duren
E-mail kb@pkn-uithoorn.nl
tel 0297-568417 / 566953

Kerkdienst thuis via internet

Rechtstreeks meevieren, terugkijken of -luisteren op YouTube en Kerkomroep

Lees de korte uitleg over onze online kerkdiensten

Stel je vragen over beeld en geluid gerust aan Herman h.veldman@pkn-uithoorn.nl

Autodienst

Vervoer nodig om naar de kerk te komen? > Vervoer
(Ook om vervoer aan te bieden!)

Kerkblad Op Weg

Kopij voor Kerkblad Op Weg moet op de woensdag voor verschijnen om 20.00 binnen zijn op redactieopweg@pkn-uithoorn.nl

Kerkblad als pdf per email ontvangen? – Meld je aan voor emailnieuws

Bezorging kerkblad Op Weg – zie Kerkelijk bureau

Cees van Duren

redacteur
Anna Blamanlaan 54
1422 GZ Uithoorn
tel 0297-566953

Henny Groeneweg

redacteur
Thamerweg 20
1422 XH Uithoorn
tel 0297-870062

Jaco Oosterlee

redacteur
Geometrielaan 192
1421 LD Uithoorn
tel 0297-566402

Bas Joosse

redacteur
Puttersbos 173
2134 TG Hoofddorp
tel 06-10146312

Website

www.pkn-uithoorn.nl

Email redactieopweg@pkn-uithoorn.nl


WordPress website
login pkn-uithoorn.nl/wp-login.php

webmaster Co Walinga
c.walinga@pkn-uithoorn.nl
illustrator / vormgever Dickhoff Design
06-81663670 bgg 0297-532243


E-mail cloud PUCO
login puco.pkn-uithoorn.nl

beheer email Jeroen Borgman
j.borgman@pkn-uithoorn.nl
06-11800216

Afkondigingen Zondagsbrief

Mededelingen vóór donderdagavond 18.00 uur doorgeven aan Jaco Oosterlee
Email afkpgu@pkn-uithoorn.nl

Zondagsbrief lezen? Ontvang ‘m als pdf-bestand. Meld je aan voor emailnieuws

Jeugdraad

</p>
<h6>Natasja Bos</h6>
<p>

Natasja Bos

jeugdouderling

Oppasdienst

Ook zondags oppassen in de crêche? Vraag het jeugdwerker@pkn-uithoorn.nl

Kijk de kerk

Kijk de kerk

Onze denktank KijkdeKerk – hoe maak je de kerk zichtbaar in de wijk, het dorp, de maatschappij?
Ton, Liesbeth, Jeannette, Gerie, Martin, Trudy, Tymen, Antoine, Henriëtte Wezelman
06-43064132
h.wezelman@pkn-uithoorn.nl

Beamteam

beamteam@pkn-uithoorn.nl

In de kerkzaal je kan de liturgie volgen en liederen meezingen van het projectiescherm. Dankzij de beamerpresentaties in de kerkdienst door Carel Westra, Karin Westra, Henny Groeneweg, Jeroen Borgman, Eddy Rijlaarsdam, Jaco Oosterlee, Hans Groeneweg, Ina Sprenger en Bas Joosse.

Classis Noord-Holland

Postadres Heerenweg 204, 1768 BL Barsingerhorn06-20769802 Siep Rienstra023-5581698 Tineke van Alphen-Jagerclassisscriba-noord-holland@protestantsekerk.nl

Amnesty Uithoorn

Amnesty International werkgroep Uithoorn
Bert Schaap
info@uithoorn.amnesty.nl
0297-565172
www.uithoorn.amnesty.nl

Mail ons je vraag of tip

Via info@pkn-uithoorn.nl of direct aan onze predikanten en vrijwilligers.