Contact

Mail ons je vraag of tip

E-mail info@pkn-uithoorn.nl of direct onze predikanten en vrijwilligers

</p>
<h6>ds Joep Dubbink</h6>
<p>

ds Joep Dubbink

Ter Braaklaan 22
1422 DE Uithoorn
tel 0297-268212
mob 06-17373838
j.dubbink@pkn-uithoorn.nl

pastoraat in De Kwakel, Oude Dorp, Thamerdal, Dichtersbuurt, De Hemen, Meerwijk Oost en West

</p>
<h6>ds Sibilla Verhagen</h6>
<p>

ds Sibilla Verhagen

Gerbrandylaan 37
1421 NA Uithoorn
tel 06-24657848
s.verhagen@pkn-uithoorn.nl

pastoraat in Amstelhoek, Zijdelwaard, Europarei, Kootpark, Legmeer Oost en West

Kerk De Schutse

Kerk De Schutse

De Mérodelaan 1
1422 GB Uithoorn
tel 0297-568417

Gratis parkeren op
Zijdelwaardplein

Zaalverhuur

Zaalverhuur

verhuur zalen De Schutse
Reserveer diverse zalen voor verhuur
E-mail Willem Biesheuvel
verhuur@pkn-uithoorn.nl
Koster

Koster

Marten Renaud
tel 0297-532148
praktische verzorging kerkgebouw en -diensten
</p>
<h6>Liesbeth Geudeke</h6>
<p>

Liesbeth Geudeke

voorzitter Kerkenraad
tel 06-36103163
(bij voorkeur na 19.00 uur)
e.geudeke@pkn-uithoorn.nl
</p>
<h6>Vacature</h6>
<p>

Vacature

scriba

Diaconie

E-mail diaconie@pkn-uithoorn.nl voor diaconie voorzitter, secretariaat en penningmeester
Vrijwillige bijdrage PGU Diaconie en Zending IBAN NL85 RABO 0363 5078 68
tnv PGU Diaconie en Zending

</p>
<h6>Henk Mathlener</h6>
<p>

Henk Mathlener

voorzitter Diaconie
Ter Braaklaan 51
1422 DD Uithoorn
tel 0297-568765
</p>
<h6>Stefan van Oorschot</h6>
<p>

Stefan van Oorschot

penningmeester
</p>
<h6>Trudy Joosse</h6>
<p>

Trudy Joosse

secretaris
tel 06-27582219
</p>
<h6>Klazien Veldhuis</br>Trudy Joosse</h6>
<p>

Klazien Veldhuis
Trudy Joosse

Jet van Dalfsen

administrateur
tel 06-51610216
NL43 INGB 0006 0650 44
tnv PGU Diaconie en Zending

Klazien Veldhuis

bijdragenadministratie
tel 0297-534054
NL85 RABO 0363 5078 68
tnv PGU Diaconie en Zending

Beheer en financiën

E-mail onze Kerkrentmeesters via kerkrentmeesters@pkn-uithoorn.nl over financieel beheer, of onderhoud van de gebouwen.
Vrijwillige bijdrage Protestantse Gemeente te Uithoorn IBAN NL70 RABO 0378 5548 75
Heb je nog collectebonnen? Zie Geven, schenken

</p>
<h6>Dolf van Gaalen</h6>
<p>

Dolf van Gaalen

voorzitter Kerkrentmeesters
tel 0297-531211
</p>
<h6>Jaap van Dijk</h6>
<p>

Jaap van Dijk

secretaris
tel 0297-569732
</p>
<h6>Willem Biesheuvel</h6>
<p>

Willem Biesheuvel

penningmeester
tel 0297-201060
</p>
<h6>Martin Joosse</h6>
<p>

Martin Joosse

administrateur
tel 0297-564519

Kerkelijk bureau

Berichten over verhuizing, huwelijk, geboorte en bezorging kerkblad Op Weg
graag doorgeven aan:
Cees van Duren
kb@pkn-uithoorn.nl
tel 0297-568417 / 566953

Kerkdienst thuis via internet

Rechtstreeks meevieren, terugkijken of -luisteren op YouTube en Kerkomroep

Lees de korte uitleg over onze online kerkdiensten

Stel je vragen over beeld en geluid gerust aan Herman h.veldman@pkn-uithoorn.nl

Autodienst

Vervoer nodig om naar de kerk te komen? Of vervoer aanbieden?!
Fred van de Water
vandewaterfred@gmail.com
tel 0297-566377

Kerkblad Op Weg

Kerkblad als pdf per e-mail ontvangen? – Meld je aan voor emailnieuws

Bezorging kerkblad Op Weg – zie Kerkelijk bureau

Kopij voor Kerkblad Op Weg moet op de woensdag voor verschijnen om 20.00 binnen zijn op redactieopweg@pkn-uithoorn.nl

Redactie

Cees van Duren

redacteur
tel 0297-566953

Henny Groeneweg

redacteur
tel 06-23358687

Jaco Oosterlee

redacteur
tel 0297-566402

Bas Joosse

redacteur
tel 06-10146312

Website

www.pkn-uithoorn.nl

E-mail redactieopweg@pkn-uithoorn.nl

WordPress website
pkn-uithoorn.nl/login

webmaster Co Walinga
c.walinga@pkn-uithoorn.nl
illustrator / vormgever Dickhoff Design
tel 06-81663670


E-mail cloud PUCO

login puco.pkn-uithoorn.nl

beheer e-mailadressen Jeroen Borgman
j.borgman@pkn-uithoorn.nl
tel 06-11800216

Afkondigingen Zondagsbrief

Mededelingen vóór donderdagavond 18.00 uur mailen aan Jaco Oosterlee, afkpgu@pkn-uithoorn.nl

Zondagsbrief lezen? Ontvang ‘m als pdf-bestand. Meld je aan voor emailnieuws

Jeugdraad

</p>
<h6>Iets voor jou?</h6>
<p>

Iets voor jou?

jeugdouderling

Oppasdienst

Zondags oppassen? Kinderen in de crêche? Vraag ernaar bij onze vrijwilligers.

Vertrouwenspersonen

Binnen de Ring Hoofddorp (Haarlemmermeer, Aalsmeer, Kudelstaart en Uithoorn) zijn er vijf vertrouwenspersonen

Uithoorn
Jeannette Voskamp-Salomons 06-12135317 
vertrouwenspersoon@pkn-uithoorn.nl 

Aalsmeer Oost en Aalsmeer Dorp
Cora van Dillewijn 06-81153743
Henk Boor 06-81153744

Hoofddorp
Annet Bootsman 06-46806972 
vertrouwenspersoon@pghoofddorp.nl 

Badhoevedorp
Epie Boven 020-6592685

Kijk de kerk

Kijk de kerk

Onze denktank KijkdeKerk zoekt versterking! Maak je kerk zichtbaar in je wijk, ons dorp, de maatschappij.
Ton, Liesbeth, Martin, Trudy, Jeannette, Gerie, Tymen, Henriëtte Wezelman
tel 06-43064132
h.wezelman@pkn-uithoorn.nl

Beamteam

beamteam@pkn-uithoorn.nl

In de kerkzaal je kan de liturgie volgen en liederen meezingen van het projectiescherm. Dankzij de beamerpresentaties in de kerkdienst (en online) door het beamteam Carel Westra, Karin Westra, Henny Groeneweg, Jeroen Borgman, Eddy Rijlaarsdam, Jaco Oosterlee, Hans Groeneweg, Ina Sprenger en Bas Joosse.

Classis Noord-Holland

Postadres Heerenweg 204, 1768 BL BarsingerhornSiep Rienstra tel 06-20769802 Tineke van Alphen-Jager tel 023-5581698classisscriba-noord-holland@protestantsekerk.nl

Amnesty Uithoorn

Amnesty International werkgroep Uithoorn
Bert Schaap
info@uithoorn.amnesty.nl
tel 0297-565172
uithoorn.amnesty.nl

Mail ons je vraag of tip

Via info@pkn-uithoorn.nl of direct aan onze predikanten en vrijwilligers.