Contact

Mail ons je vraag of tip

Mail info@pkn-uithoorn.nl of direct onze predikanten en vrijwilligers

Belangrijke adressen

</p>
<h6>ds Joep Dubbink</h6>
<p>

ds Joep Dubbink

predikant
Ter Braaklaan 22
1422 DE Uithoorn
tel 0297-268212
mob 06-17373838
j.dubbink@pkn-uithoorn.nl

werkzaam in

Amstelhoek, De Kwakel,
Thamerdal, Oude Dorp en Meerwijk

</p>
<h6>ds Caro Houtkoop</h6>
<p>

ds Caro Houtkoop

waarnemend predikant
tel 06-28120617
c.houtkoop@pkn-uithoorn.nl

werkt op dinsdag en vrijdag
vervangt Florisca sinds 1 jan
</p>
<h6>Vacature</h6>
<p>

Vacature

predikant
</p>
<h6>kerk De Schutse</h6>
<p>

kerk De Schutse

De Mérodelaan 1
1422 GB Uithoorn
tel 0297-568417

Gratis parkeren op
Zijdelwaardplein

Zaalverhuur

Zaalverhuur

verhuur zalen De Schutse
Een ruimte reserveren?
Mail Willem Biesheuvel
verhuur@pkn-uithoorn.nl
Neem een kijkje op vindjeruimte.nl
</p>
<h6>Koster</h6>
<p>

Koster

Marten Renaud
De Visserlaan 4
1422 XW Uithoorn
0297-532148
praktische verzorging kerkgebouw en -diensten

Alle adressen

</p>
<h6>Liesbeth Geudeke</h6>
<p>

Liesbeth Geudeke

voorzitter Kerkenraad
tel 06-36103163
(bij voorkeur na 19.00 uur)
e.geudeke@pkn-uithoorn.nl
</p>
<h6>Joke Bos</h6>
<p>

Joke Bos

scriba
Goudlijster 3
1423 RR Uithoorn
tel 0297-201060
scriba@pkn-uithoorn.nl

Diaconie

E-mail diaconie@pkn-uithoorn.nl voor diaconie voorzitter, secretariaat en penningmeester
Vrijwillige bijdrage PGU Diaconie en Zending IBAN NL85 RABO 0363 5078 68
tnv PGU Diaconie en Zending

</p>
<h6>Henk Mathlener</h6>
<p>

Henk Mathlener

voorzitter Diaconie
Ter Braaklaan 51
1422 DD Uithoorn
tel 0297-568765
</p>
<h6>Koen de Bruin</h6>
<p>

Koen de Bruin

penningmeester
tel 06-12947610
</p>
<h6>Antoine van Mulukom</h6>
<p>

Antoine van Mulukom

secretaris
tel 06-27223368
</p>
<h6>Dick Faber</h6>
<p>

Dick Faber

tel 0297-561581

Jet van Dalfsen

administrateur
tel 06-51610216
NL43 INGB 0006 0650 44
tnv PGU Diaconie en Zending

Klazien Veldhuis

bijdragenadministratie
tel 0297-534054
NL85 RABO 0363 5078 68
tnv PGU Diaconie en Zending

Beheer en financiën

E-mail kerkrentmeesters@pkn-uithoorn.nl voor ons College van Kerkrentmeesters over financieel beheer, onderhoud van de gebouwen.
Vrijwillige bijdrage Protestantse Gemeente te Uithoorn IBAN NL70 RABO 0378 5548 75
Collectebonnen bestellen? Zie Geven, schenken

</p>
<h6>Dolf van Gaalen</h6>
<p>

Dolf van Gaalen

voorzitter Kerkrentmeesters
Geometrielaan 80
1421 LD Uithoorn
tel 0297-531211
</p>
<h6>Herman Veldman</h6>
<p>

Herman Veldman

secretaris
Pr Christinalaan 179
1421 BJ Uithoorn
tel 0297-532542
</p>
<h6>Willem Biesheuvel</h6>
<p>

Willem Biesheuvel

penningmeester
tel 0297-201060
</p>
<h6>Dick Hoogendoorn</h6>
<p>

Dick Hoogendoorn

administrateur
Koolmees 7
1423 NE Uithoorn
tel 0297-569585

Kerkelijk bureau

Berichten over verhuizing, huwelijk, geboorte en bezorging kerkblad Op Weg
kunnen worden doorgegeven aan:
Cees van Duren
E-mail kb@pkn-uithoorn.nl
tel 0297-568417 / 566953

Kerkdienst thuis via internet

Rechtstreeks meevieren, terugkijken of -luisteren op YouTube en Kerkomroep

Lees de korte uitleg over onze online kerkdiensten

Stel je vragen over beeld en geluid gerust aan Herman h.veldman@pkn-uithoorn.nl

Autodienst

Vervoer nodig om naar de kerk te komen? Kerkdienst > Vervoer
(Ook om vervoer aan te bieden!)

Kerkblad Op Weg

Kopij voor Kerkblad Op Weg moet op de woensdag voor verschijnen om 20.00 binnen zijn op redactieopweg@pkn-uithoorn.nl

Kerkblad als pdf per email ontvangen? – Meld je aan voor emailnieuws

Bezorging kerkblad Op Weg – zie Kerkelijk bureau

Cees van Duren

redacteur
Anna Blamanlaan 54
1422 GZ Uithoorn
tel 0297-566953

Henny Groeneweg

redacteur
Thamerweg 20
1422 XH Uithoorn
tel 0297-870062

Jaco Oosterlee

redacteur
Geometrielaan 192
1421 LD Uithoorn
tel 0297-566402

Bas Joosse

redacteur
Puttersbos 173
2134 TG Hoofddorp
tel 06-10146312

Website

www.pkn-uithoorn.nl

Email redactieopweg@pkn-uithoorn.nl


WordPress website
login pkn-uithoorn.nl/wp-login.php

webmaster Co Walinga
c.walinga@pkn-uithoorn.nl
illustrator / vormgever Dickhoff Design
06-81663670


E-mail cloud PUCO
login puco.pkn-uithoorn.nl

beheer email Jeroen Borgman
j.borgman@pkn-uithoorn.nl
06-11800216

Afkondigingen Zondagsbrief

Mededelingen vóór donderdagavond 18.00 uur doorgeven aan Jaco Oosterlee
Email afkpgu@pkn-uithoorn.nl

Zondagsbrief lezen? Ontvang ‘m als pdf-bestand. Meld je aan voor emailnieuws

Jeugdraad

</p>
<h6>Natasja Bos</h6>
<p>

Natasja Bos

jeugdouderling
</p>
<h6>Dick Hoogendoorn</h6>
<p>

Dick Hoogendoorn

penningmeester
Koolmees 7
1423 NE Uithoorn
tel 0297-569585

Oppasdienst

Ook zondags oppassen in de crêche? Vraag het jeugdwerker@pkn-uithoorn.nl

Kijk de kerk

Kijk de kerk

Onze denktank KijkdeKerk – hoe maak je de kerk zichtbaar in de wijk, het dorp, de maatschappij?
Ton, Liesbeth, Jeannette, Gerie, Martin, Trudy, Tymen, Antoine, Henriëtte Wezelman
06-43064132
h.wezelman@pkn-uithoorn.nl

Beamteam

beamteam@pkn-uithoorn.nl

In de kerkzaal je kan de liturgie volgen en liederen meezingen van het projectiescherm. Dankzij de beamerpresentaties in de kerkdienst door Carel Westra, Karin Westra, Henny Groeneweg, Jeroen Borgman, Eddy Rijlaarsdam, Jaco Oosterlee, Hans Groeneweg, Ina Sprenger en Bas Joosse.

Elisabethbode en Open deur

via Anton van Hilten
Karel van Manderhof 33
1422 BX Uithoorn
tel 0297-561716
NL69 INGB 0000 2822 12

Classis Hoofddorp

Mw. T.M. van Alphen-Jager
Kooikersweg 2
2141 VS Vijfhuizen NH
tel 023-5581698

Amnesty Uithoorn

Amnesty International werkgroep Uithoorn
Bert Schaap
bert@amnestyuithoorn.nl
0297-565172
www.amnestyuithoorn.nl

Mail ons je vraag of tip

Via info@pkn-uithoorn.nl of direct aan onze predikanten en vrijwilligers.