Contact

Mail ons je vraag of tip

Mail info@pkn-uithoorn.nl of direct onze predikanten en vrijwilligers.

Belangrijke adressen

</p>
<h6>ds. Joep Dubbink</h6>
<p>

ds. Joep Dubbink

pastor, voorganger
Ter Braaklaan 22
1422 DE Uithoorn
tel 0297-268212
j.dubbink@pkn-uithoorn.nl

werkzaam in

Amstelhoek, De Kwakel,
Thamerdal, Oude Dorp en Meerwijk

</p>
<h6>ds. Florisca van Willegen</h6>
<p>

ds. Florisca van Willegen

pastor, voorganger
Gerbrandylaan 37
1421 NA Uithoorn
tel 06-13599841
f.vanwillegen@pkn-uithoorn.nl

werkzaam in

Dichtersbuurt, Legmeer,
Zijdelwaard, De Hemen

vrij op dinsdag en zaterdag
</p>
<h6>Cathérine Verviers</h6>
<p>

Cathérine Verviers

jeugdwerker
Ukkelhof 15
1066 WV Amsterdam
tel 06-30196966
jeugdwerker@pkn-uithoorn.nl

werkzaam voor

jeugd en jongeren

werkt op dinsdag en donderdag
</p>
<h6>kerk De Schutse</h6>
<p>

kerk De Schutse

De Mérodelaan 1
1422 GB Uithoorn
tel 0297-568417
</p>
<h6>Marten Renaud</h6>
<p>

Marten Renaud

koster
De Visserlaan 4
1422 XW Uithoorn
0297-532148
</p>
<h6>André Borgman</h6>
<p>

André Borgman

gastheer
Hugo de Grootlaan 11
1422 BR Uithoorn
0297-533884
Zaalverhuur

Zaalverhuur

verhuur zalen De Schutse
Nico van der Horst
Boterdijk 129
1424 ND De Kwakel
0297-285835
verhuur@pkn-uithoorn.nl
www.vindjeruimte.nl

Alle adressen

</p>
<h6>Tymen van der Ploeg</h6>
<p>

Tymen van der Ploeg

voorzitter
Sneeuwgans 7
1423 RH Uithoorn
tel 0297-561517
t.vanderploeg@pkn-uithoorn.nl
</p>
<h6>Joke Bos</h6>
<p>

Joke Bos

scriba
Goudlijster 3
1423 RR Uithoorn
tel 0297-201060
scriba@pkn-uithoorn.nl

Diaconie

E-mail diaconie@pkn-uithoorn.nl voor diaconie voorzitter, secretariaat en penningmeester

</p>
<h6>Rietje Rustema</h6>
<p>

Rietje Rustema

voorzitter
Elbe 37
1423 CV Uithoorn
tel 0297-224193
</p>
<h6>Mieneke Schotanus</h6>
<p>

Mieneke Schotanus

secretaris
Sneeuwgans 1
1423 RH Uithoorn
tel 0297-523336
</p>
<h6>Martin Joosse</h6>
<p>

Martin Joosse

penningmeester
Ebro 178
1423 AZ Uithoorn
tel 0297-564519

Karin Westra

administrateur
Koolmees 19
1423 NE Uithoorn
tel 0297-540814
IBAN NL26 RABO 0378 5225 90
ten name van PGU Diaconie en Zending

Nel de Hamer

bijdragenadministratie
PGU Diaconie en Zending
IBAN NL85 RABO 0363 5078 68
ten name van PGU Diaconie en Zending

Beheer en financiën

E-mail kerkrentmeesters@pkn-uithoorn.nl voor ons College van Kerkrentmeesters over financieel beheer, onderhoud van de gebouwen.
Vrijwillige bijdrage Protestantse Gemeente te Uithoorn IBAN NL70 RABO 0378 5548 75
Collectebonnen bestellen? Zie Geven, schenken

</p>
<h6>Piet Vingerling</h6>
<p>

Piet Vingerling

voorzitter
Couperuslaan 7
1422 BC Uithoorn
tel 0297-567706
</p>
<h6>Herman Veldman</h6>
<p>

Herman Veldman

secretaris
Pr Christinalaan 179
1421 BJ Uithoorn
tel 0297-532542
</p>
<h6>Dick Hoogendoorn</h6>
<p>

Dick Hoogendoorn

administrateur
Koolmees 7
1423 NE Uithoorn
tel 0297-569585
</p>
<h6>Rob Voskamp</h6>
<p>

Rob Voskamp

Linie 81
1424 EG De Kwakel
tel 0297-530619

Willem Biesheuvel – penningmeester
Nico van der Horst – zalenverhuur en klimaatbeheer
Cees van Duren

Kerkelijk bureau

Berichten over verhuizing, huwelijk, geboorte en bezorging kerkblad Op Weg
kunnen worden doorgegeven aan:
Cees van Duren
E-mail kb@pkn-uithoorn.nl
tel 0297-568417 / 566953

Kerkradio

Thuis of online luisteren naar de kerkdienst zie Kerkradio online luisteren

Autodienst

Vervoer nodig om naar de kerk te komen? Kerkdienst > Vervoer
(Ook om vervoer aan te bieden!)

Kerkblad Op Weg

Kopij voor Kerkblad Op Weg moet in de week voor verschijnen op woensdag om 20.00 uur in bezit zijn van de redactie: redactie@pkn-uithoorn.nl

Kerkblad als pdf in email ontvangen? – Meld je aan voor emailnieuws

Bezorging kerkblad Op Weg – zie Kerkelijk bureau

Cees van Duren

redacteur
Anna Blamanlaan 54
1422 GZ Uithoorn
tel 0297-566953

Henny Groeneweg

redacteur
Thamerweg 20
1422 XH Uithoorn
tel 0297-870062

Jaco Oosterlee

redacteur
Geometrielaan 192
1421 LD Uithoorn
tel 0297-566402

Bas Joosse

redacteur
Puttersbos 173
2134 TG Hoofddorp
tel 06-10146312

Website

www.pkn-uithoorn.nl

Email redactie@pkn-uithoorn.nl

Co Walinga
c.walinga@pkn-uithoorn.nl
webmaster / illustrator / vormgever Dickhoff Design

WordPress website
login pkn-uithoorn.nl/wp-login.php

Jeroen Borgman
j.borgman@pkn-uithoorn.nl
beheer email cloud PUCO puco.pkn-uithoorn.nl

Afkondigingen zondagsbrief

Mededelingen vóór donderdagavond 18.00 uur doorgeven aan Jaco Oosterlee
Email afkpgu@pkn-uithoorn.nl

Zondagsbrief lezen? Ontvang ‘m als pdf-bestand. Meld je aan voor emailnieuws

Jeugdraad

</p>
<h6>Natasja Bos</h6>
<p>

Natasja Bos

jeugdouderling
</p>
<h6>Dick Hoogendoorn</h6>
<p>

Dick Hoogendoorn

penningmeester
Koolmees 7
1423 NE Uithoorn
tel 0297-569585

Oppasdienst

Contactpersonen: Astrid Verburg en Henriëtte Wezelman

Classis Hoofddorp

Mw. T.M. van Alphen-Jager
Kooikersweg 2
2141 VS Vijfhuizen NH
tel 023-5581698

Elisabethbode en Open deur

Coördinator: Anton van Hilten
Karel van Manderhof 33
1422 BX Uithoorn
tel 0297-561716
NL69 INGB 0000 2822 12

Beamteam

beamteam@pkn-uithoorn.nl
Uitvoerend: Carel Westra, Karin Westra, Henny Groeneweg, Jeroen Borgman, Eddy Rijlaarsdam, Jaco Oosterlee, Hans Groeneweg, Ina Sprenger en Bas Joosse.

Amnesty Uithoorn

Amnesty International werkgroep Uithoorn
Bert Schaap
bert@amnestyuithoorn.nl
0297-565172
www.amnestyuithoorn.nl

Mail ons je vraag of tip

Via info@pkn-uithoorn.nl of direct aan onze predikanten en vrijwilligers.