Corona-pauze

In het kort

  • De predikanten doen geen huisbezoek, behalve bij grote nood. Maar we zijn telefonisch goed bereikbaar.
  • Om de bezorgers van het kerkblad ‘naar-buiten-moeten’ te besparen, graag zoveel mogelijk uw e-mailadres doorgeven. Zodat u Op Weg per mail krijgt, in plaats van op papier. Geef uw naam en e-mailadres door aan kb@pkn-uithoorn.nl, zodat de bezorglijst korter wordt.
  • Problemen om berichten via de mail te ontvangen? Of om kerkdiensten te beluisteren of te bekijken? Aarzel niet, vraag om hulp via een van de predikanten. Kunnen we het zelf niet, dan zoeken we iemand. Geef ook aan als iemand in uw omgeving hulp nodig heeft.
  • Er zijn gemeenteleden spontaan bereid anderen te helpen. Denk aan boodschappen doen. Geef het aan, als u daarvan gebruik wilt maken.

Goede wensen in deze vreemde en voor sommigen angstige tijden.
ds Florisca van Willegen 06-13599841 – maandag, woensdag, vrijdag
ds Joep Dubbink 0297-268212 / 06-17373838

Op afstand

De diensten in De Schutse kunnen voorlopig niet als ‘openbare eredienst’ doorgang vinden. Dat is buitengewoon jammer. Die zondagse samenkomst is niet het enige waar het in onze gemeente om draait, maar het is wel een centraal gegeven. Daar ‘ontmoeten we God en elkaar’, zoals aan het begin vaak wordt gezegd.

Moderamen en kerkenraad hebben vanaf het begin gevonden dat de diensten moeten doorgaan, op afstand. Dat lukte vanaf de eerste ‘Corona-zondag’ zelfs met beeld via ons YouTube-kanaal. Op het moment dat we dit schrijven, hebben we twee van deze diensten gehad. Aan de hand van de reacties die we krijgen proberen we de juiste vorm te vinden, qua beeld, zang en muziek.

Aansluiting

Als u geen internet hebt, en niet aangesloten bent op kerkradio via een kastje, en toch graag een kerkdienst wilt meemaken, laat dat dan weten! Het is geen enkel probleem een apparaat bij u langs te brengen (uiteraard met 1,5 meter afstand) en aan te zetten, zodat u kunt luisteren en kijken. Neem daarvoor contact op met een van de predikanten.

Goede Week

Ook in de Goede Week willen we de diensten voorafgaand aan Pasen laten doorgaan, maar in nog iets meer aangepaste vorm. Zie Kerkdienst >

Omzien naar elkaar

Nu alle ontmoetingsmogelijkheden stil liggen, is het een uitdaging als gemeente toch onderling contact te houden. Telefoon of WhatsApp en e-mail zijn prima mogelijkheden om met elkaar in contact te blijven. Maak daar vooral royaal gebruik van en zie naar elkaar om.

Geen bezoek

Elkaar bezoeken ligt niet direct voor de hand, wees daar terughoudend mee. De predikanten zullen uit eigen beweging momenteel geen huisbezoeken doen, al helemaal niet bij ouderen. Maar het kan natuurlijk nodig zijn, en dan doen we het uiteraard wel. Dat is in elk geval zo bij ernstige ziekte en overlijden.

Bellen

Volgende week willen we proberen, met een aantal mensen de ouderen in onze gemeente zoveel mogelijk telefonisch te benaderen met de vraag hoe het met ze gaat, of ze ergens behoefte aan hebben en of we ze ergens mee kunnen helpen. Nu zal dat niet in alle gevallen makkelijk zijn, omdat we niet van ieder een telefoonnummer hebben. Als u denkt dat uw nummer bij ons niet bekend is, mag u ook zelf uw contactpersoon of pastoraal medewerker, ouderling of predikant bellen en sowieso is dat een goed idee als u iets wilt doorgeven of vragen.

Vraag gerust

Als u vragen hebt, weet de weg te vinden. In dit geval misschien het makkelijkst via de beide predikanten:
ds Florisca van Willegen
ds Joep Dubbink


Kerkdienst online

Een reactie

Joep vroeg om reacties: de dienst van afgelopen zondag gezien en gehoord? Ja, zeker. ‘t Is toch wel heel bijzonder. Kopje thee, laptop op tafel. Op YouTube zoeken en zowaar gelukt. Helder beeld, alles goed verstaanbaar. Terwijl je kijkt meldt YouTube dat er 30 anderen zijn. Groot respect weer voor wat jullie ondernemen. En hoe Joep weer liet zien hoe oude Bijbelverhalen de werkelijkheid van vandaag zijn. Laetare – toch ook vandaag. Het is nu precies 75 jaar geleden dat de hongerwinter op z´n ergst was. Eten was er niet meer maar de ergste kou was voorbij. ‘t Was heel stil om ons heen. Zo erg als toen is het nu niet, maar er zijn de herinneringen en sommige dingen komen terug. Herhaalt de geschiedenis zich en zal er over een maand weer bevrijding zijn?

Job Dienske


Eerdere berichten – 16 mrt

Rekening houdend met de richtlijnen van de PKN (en het RIVM) is een aantal maatregelen genomen in verband met het Coronavirus.

• de kerkdiensten gaan in elk geval de komende drie zondagen, tot en met 5 april, niet in de gebruikelijke vorm door. U wordt verzocht, thuis te blijven, maar wel kunt u een aangepaste ‘online viering’ volgen vanuit De Schutse via www.kerkomroep.nl: zoeken op ‘Uithoorn’. U kunt daar meeluisteren, maar ook de link vinden naar een video-stream van de dienst. Beschikbare vieringen staan op Youtube – zoek op Protestantse Gemeente Uithoorn >

Alle andere bijeenkomsten namens onze gemeente worden op dit moment geschrapt. Dat betreft onder andere: Wijkavonden, Meelezen op maandag, Stiltemomenten, activiteiten van Bezinning en Verdieping, de Koffieochtend op donderdag en de Praktijkschoolmaaltijd.

Dat duurt voorlopig tot en met 6 april of zoveel langer als nodig is.

Preek van de Leek 29 maart: wordt verplaatst, mogelijk naar volgend seizoen.

Kerkcafé op 4 april gaat niet door, maar wordt verplaatst naar volgend seizoen.

Ook de repetities van het projectkoor zijn gestopt. Hoe de Paasvieringen eruit komen te zien, is op dit moment nog allerminst duidelijk.

Dit besluit is onvermijdelijk gezien de sluiting van scholen en horeca en de oproep tot ‘sociale onthouding’, om zo de kans op besmetting zo klein mogelijk te maken. We rekenen op uw begrip voor deze maatregelen en hopen dat ze zeer tijdelijk zullen zijn.

Als u vragen hebt, of ideeën, schroom niet om contact op te nemen.

Tymen van der Ploeg, kerkenraad
Henk Mathlener, diaconie
Piet Vingerling, kerkrentmeesters
ds Florisca van Willegen
ds Joep Dubbink

Lees ook ons extra kerkblad Op_Weg_2019_2020_08_half kerkblad Corona-pauze >

Meld je aan voor Zondagsbrief en kerkblad per e-mail Emailnieuws >