Corona-pauze

Kerkgangers welkom

We geven elkaar ruimte

Na aanmelden zijn kerkbezoekers welkom in De Schutse, het aantal blijft beperkt.
De online kerkdiensten blijven doorgaan. Iedereen kan zonder inloggen en aanmelden thuis meevieren via Kerkomroep.nl en ons YouTube-kanaal.


Versoepelingen coronaregels

Aanmelden is nog steeds noodzakelijk. Mits we anderhalve meter afstand bewaren, hoeven we geen mondkapjes meer op in de kerkzaal. Anders moet het mondkapje wel weer op. Met ingang van zondag 4 juli mogen alle liederen weer door de gemeenteleden worden meegezongen. Koffie is in principe nog steeds buiten, als het weer het toelaat. Mocht het heel slecht weer zijn, dan proberen we of er binnen koffie kan worden geserveerd. Uitgangspunt is de anderhalve meter. Dat betekent dat niet iedereen in de ontmoetingsruimte terecht kan en dat dus een aantal mensen in de kerkzaal moet koffiedrinken. Het zal even improviseren zijn, maar we gaan ervan uit dat het allemaal gaat lukken.

U wordt nog steeds naar uw plaats begeleid. Na afloop van de dienst graag weer even afwachten tot de koster u aangeeft dat u mag lopen.


Aanmelden kerkbezoek

 • U moet zich van tevoren aanmelden, voor elke zondag opnieuw, bij Gerie van Schaik via pkn-uithoorn.nl/aanmelden.
  Als dit niet lukt, kunt u Gerie mailen g.vanschaik@pkn-uithoorn.nl of bellen 06-128 084 35.
  Na aanmelding krijgt u een uitnodiging van Gerie. Pas als u die heeft, kunt u aanwezig zijn op zondag. We proberen namelijk voorrang te geven aan mensen die geen goede online verbinding hebben, en aan mensen die een speciale reden hebben om aanwezig te zijn.
 • Mocht u beslissen toch niet te komen, geeft u dit dan door aan Gerie. Zij kan dan iemand anders blij maken.

Regels bij kerkbezoek

 • Als u verkouden bent of griepverschijnselen hebt, blijft u thuis.
 • U bent niet eerder dan 10 minuten van tevoren aanwezig.
 • Hou steeds van 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Is afstand houden lastig? Doe uw mondkapje op.
 • In de hal ontsmet u eerst uw handen.
  Vervolgens wordt u door iemand begeleid naar uw plaats.
  U neemt uw jas mee en hangt deze niet aan de kapstok.
 • Als u eenmaal zit, blijf op uw plaats. Tenzij de begeleider toestemming geeft.
 • We mogen weer zingen!
 • Na afloop van de dienst krijgt u aanwijzingen voor het verlaten van de kerkzaal.
  U gaat dus niet zelf lopen, maar wacht op de instructie.
 • Wie na kerkbezoek corona-klachten krijgt, wordt verzocht dit direct te melden aan de scriba:
  Joke Bos, 0297 201060 of via scriba@pkn-uithoorn.nl

Onder voorbehoud

Het zijn erg veel regels, maar we willen absoluut voorkomen dat er iemand besmet raakt. Overigens kan het nog zijn, dat de openstelling herroepen moet worden, als de corona-cijfers verslechteren. Dat zullen we dan vermelden op de website. Hou die dus in de gaten!
Namens het moderamen,
Joke Bos, scriba

 

In het kort

 • Minder huisbezoek, maar wel bij noodzaak. We zijn telefonisch goed bereikbaar.
 • Kerkblad liever per mail! Geef uw naam en e-mailadres door aan kb@pkn-uithoorn.nl, zodat de bezorglijst van kerkblad Op Weg korter wordt.
 • Problemen met mail of om kerkdiensten te beluisteren of te bekijken? Vraag een van de predikanten! Kunnen we het zelf niet, dan zoeken we iemand.
 • Geef ook aan als iemand in uw omgeving hulp nodig heeft. Er zijn gemeenteleden spontaan bereid anderen te helpen. Denk aan boodschappen doen. Geef het door!

Goede wensen in deze tijd!
ds Joep Dubbink
0297-268212 / 06-17373838
j.dubbink@pkn-uithoorn.nl

ds Caro Houtkoop
06-28120617
c.houtkoop@pkn-uithoorn.nl

Corona hulp >

Meld je aan voor Zondagsbrief en kerkblad per Emailnieuws >

Zomer voor de deur

De pandemie heeft veel verdriet veroorzaakt en gaten geslagen die zich nog dagelijks laten voelen. Laten we er zijn voor elkaar. We hebben een boel gemist, elkaar gemist, vooral tijdens de lockdown-periodes, waarin eenzaamheid zich vaak liet voelen.

We willen graag iedereen bedanken die ervoor gezorgd heeft dat, ondanks alle coronamaatregelen, we toch veel wel hebben kunnen doen. Elke zondag toch gewoon onze eigen kerkdienst online om vanuit huis te vieren. Gelukkig kan dit nu ook weer fysiek in De Schutse. Met dank aan alle technici (beeld en geluid), het beamteam, de zangers, de organisten, de koster. En verder iedereen die betrokken was bij het goed laten verlopen van de aanmeldingen (Gerie van Schaik, de webredactie en de scriba), en uiteraard onze (gast)voorganger(s).

Ook doordeweeks kon nog veel doorgaan. Er werd online vergaderd, verschillende leerhuizen gingen online door, net als meelezen op maandag. Er werd digitaal koffiegedronken. Er werden bezoeken gebracht (op veilige afstand), kaartjes gestuurd en telefonisch contact gehouden. Dit geldt ook voor iedereen die zo het omzien naar elkaar vorm heeft gegeven en voor iedereen die voor en (letterlijk) achter de schermen het kerkenwerk handen en voeten heeft gegeven.

Gelukkig mag er weer meer! En we hopen natuurlijk van harte dat dankzij de vaccinaties en dankzij onze voorzichtigheid, de corona maatregelen steeds verder afgebouwd kunnen worden. Zodat we in en na de zomerperiode ons gemeenteleven weer voluit kunnen vieren met elkaar, weer echt samen kunnen zijn als gemeente en er zijn voor anderen dichtbij en verder weg. Laten we zo steeds blijven omzien naar elkaar!

Kaartje sturen? KijkdeKerk