Corona-pauze

Kerkdienst nog steeds alleen online

De online kerkdiensten blijven doorgaan. Iedereen kan zonder inloggen en aanmelden thuis meevieren via Kerkomroep.nl en ons YouTube-kanaal.

De landelijke PKN heeft kerkenraden de suggestie gedaan om de kerk toch weer open te stellen voor dertig gemeenteleden en ook zangers toe te laten (maximaal 4 en op grote afstand van anderen). Ons crisisteam/moderamen heeft besloten om hierin niet mee te gaan. De argumenten hiervoor zijn de volgende:

  • Gezien het feit dat er nog steeds veel besmettingen, ziekenhuisopnames en IC-opnames zijn, lijkt openstelling en het toelaten van zangers onlogisch en niet verantwoord.
  • We houden ook rekening met het feit dat veel van onze gemeenteleden kwetsbaar zijn.
  • Daarnaast vindt het moderamen, dat wij niet uit de pas moeten lopen met de rest van de maatschappij, waar geen evenementen, theatervoorstellingen etc. mogelijk zijn. Als wij geen kerk zouden zijn, zouden wij niet open mogen. Het moderamen vindt dat wij hier een voorbeeldfunctie hebben.

Het zou kunnen zijn dat er in verband met de Paasdiensten anders wordt besloten. Dat zal dan op de website komen te staan. Voor de goede orde: de kerkenraad heeft beslissingsbevoegdheid in dezen, maar voor het onderwerp corona heeft de kerkenraad deze bevoegdheid gedelegeerd aan het crisisteam/moderamen.

Wij weten dat sommige mensen het zwaar hebben, maar we weten ook dat de veerkracht van onze gemeenteleden groot is. We redden het wel met z’n allen, zeker nu er licht is aan het eind van de tunnel. Laten we allemaal nog een poosje de tanden op elkaar zetten en volhouden. Houd moed, heb lief!

Namens het crisisteam/moderamen,
Joke Bos, scriba

(niet) Zingen in de kerk

Stuur een foto-groet


In het kort

  • Minder huisbezoek, maar wel bij noodzaak. We zijn telefonisch goed bereikbaar.
  • Kerkblad liever per mail! Geef uw naam en e-mailadres door aan kb@pkn-uithoorn.nl, zodat de bezorglijst van kerkblad Op Weg korter wordt.
  • Problemen met mail of om kerkdiensten te beluisteren of te bekijken? Vraag een van de predikanten! Kunnen we het zelf niet, dan zoeken we iemand.
  • Geef ook aan als iemand in uw omgeving hulp nodig heeft. Er zijn gemeenteleden spontaan bereid anderen te helpen. Denk aan boodschappen doen. Geef het door!

Goede wensen in deze tijd!
ds Joep Dubbink
0297-268212 / 06-17373838
j.dubbink@pkn-uithoorn.nl

ds Caro Houtkoop
06-28120617
c.houtkoop@pkn-uithoorn.nl

Corona hulp >

Meld je aan voor Zondagsbrief en kerkblad per Emailnieuws >

Pastoraat en coronatijden

Verschillende gemeenteleden hebben op verschillende manier last van deze nieuwe fase in de corona-crisis. Sommigen hebben te maken met uitgestelde medische behandelingen, heel frustrerend als je letterlijk al een tijd ‘rondkrukt’. Voor anderen begint de eenzaamheid nu echt zorgelijk te worden – zie naar elkaar om, voor zover dat gaat.

Wat huisbezoek betreft houd ik de regel aan: ja, indien nodig. Die noodzaak hoeft niet alleen levensbedreigende ziekte te zijn, maar kan ook de dringende behoefte aan een gesprek, of de drukkende eenzaamheid zijn. Maar bezoekjes bij mensen die verder genoeg contacten hebben, dat laat ik even liggen want ik wil de kans dat ik anderen besmet wel zo klein mogelijk houden.

Maar bellen kan altijd! Ik ben veel thuis, dat scheelt, weliswaar geregeld aan het video-vergaderen, maar dan bel ik u terug. We zien uit naar betere tijden: houd moed en heb lief!

Ds. Joep Dubbink

Beeldbellen

‘Weet u nog wie ik ben?’, vraagt de mevrouw aan de andere kant van de lijn. ‘Ik ken ú goed hoor.’ Het jaar 2021 is net begonnen en ze is één van de eersten die ik bel. Ik voel me wat ongemakkelijk want, om eerlijk te zijn, heb ik geen beeld bij haar naam. ‘Als ik u zie, weet ik het weer’, zeg ik.

Op de vraag van uw kerkenraad of ik, na het vertrek van Florisca, weer zou willen invallen, had ik enthousiast ‘ja’ gezegd. Met veel plezier dacht ik terug aan de gesprekken, de goede samenwerking en de vanzelfsprekendheid waarmee u mij in mijn rol van predikant had geaccepteerd. Het leek me super fijn om velen van u weer te kunnen ontmoeten. Hoe dat zou gaan in ‘coronatijd’ had ik niet echt bedacht. Maar nu ik daadwerkelijk ging beginnen, zag ik er tegen op. Want hoe kun je dominee zijn in deze tijd? Pastoraat veronderstelt toch nabijheid, je moet elkaar toch in de ogen kunnen kijken?

De mevrouw aan de andere kant van de lijn stelt me gerust: ‘voor u is het moeilijker dan voor mij om iemands gezicht te onthouden, u spreekt zoveel mensen.’ Vriendelijk heet ze me welkom in de gemeente en zegt dat ze het fijn vindt dat ik er weer ben.

Ze vertelt hoe het met haar gaat en wat haar in deze moeilijke tijd toch dankbaar maakt. Door haar woorden heen hoor ik hoe ze aandacht heeft voor de mensen om haar heen. En plotseling weet ik het weer. Zie ik haar voor me. Zo duidelijk alsof ze tegenover me zit. Ik herken haar aan hoe ze spreekt en door wat ze zegt. Mooi, hoe dat werkt.

Ze heeft mij opnieuw enthousiast gemaakt. Net als de andere mensen die ik deze weken al aan de telefoon heb gehad. We kunnen ons met elkaar verbinden ondanks alles dat ons beperkt! Onze geest kan de ander ‘tevoorschijn luisteren’. Ja, ik kom de komende tijd de gemeente in Uithoorn graag weer ondersteunen!

Ds. Caro Houtkoop-Faber
U kunt mij telefonisch bereiken op 06-28120617

Kaartje sturen? KijkdeKerk