Coronagroet

Kerkdienst thuis – hoe zit u erbij?

Achter de schermen kunt u zien hoe de kerkdienst in de kerk verloopt. Zangers, musici en technici in een vrijwel lege kerk. Maar hoe zit u er thuis bij? Nog in ochtendjas of op z’n zondags? Met liedboek en bijbel klaar? Steekt u een kaarsje aan? Pepermunt klaar voor tijdens de preek, of een kopje koffie erbij?!

Als u dat wilt, kunt u dat met anderen delen door een foto van uzelf op te sturen van de plek waar u kijkt of luistert. U kunt daar ook een groet aan toevoegen voor de andere kerkgangers. Een filmpje is natuurlijk helemaal mooi!

Lukt het u zelf niet, dan hebt u misschien iemand om u daarbij te helpen. Anders doen we dat graag voor u. Op 1,5 meter afstand natuurlijk, dat spreekt voor zich.

De bedoeling is de foto’s, groeten en eventuele filmpjes te laten zien na de uitzending van de kerkdienst. Zo blijven we elkaar een beetje in het oog houden. Net zoals we dat anders doen bij het koffiedrinken na de dienst. Er is hiervoor een apart e-mailadres geopend.

Groeten van thuis

Foto’s en filmpjes van ‘thuiskijkers’ worden na de dienst getoond op YouTube. Er kunnen nog steeds foto’s, groeten en filmpjes ingestuurd worden: coronagroet@pkn-uithoorn.nl

Benieuwd waar uw creativiteit toe leidt!
Meer informatie bij Jeroen Borgman en de predikanten.