Crash course christendom

Voor twintigers, dertigers, veertigers

Crash course christendom

‘Crash Course Christendom’ is een korte cursus voor twintigers, dertigers en veertigers, waarbij je de basisbeginselen van het christelijk geloof leert en er alle ruimte is voor je eigen vragen en antwoorden. We denken aan zes bijeenkomsten, om de drie à vier weken, data in overleg. Geïnteresseerd? Op maandagavond 2 maart om 20.00 uur ben je welkom in de jeugdruimte van De Schutse voor een eerste kennismaking. Graag horen we dan jullie wensen en ideeën. Als je 2 maart niet kunt, maar wel geïnteresseerd bent in het vervolg, horen we het graag!

Wil je jouw geloof verdiepen?

In gesprek gaan over levensvragen en geloofsvragen, met de Bijbelverhalen als uitgangspunt? Meer leren, niet hoe je ‘moet’ geloven, maar wel wat het christelijk geloof vroeger en nu nou eigenlijk voorstelt, welke antwoorden het wil geven op welke vragen, waar woorden als God, Jezus, Heilige Geest, vergeving, opstanding, eeuwig leven, Gods Koninkrijk en zo meer voor staan?

Korte cursus

We nodigen je uit voor een ‘Crash course christendom‘. Een ‘spoed’ cursus waarbij je de basis van het christelijk geloof leert kennen. Met veel ruimte is voor al je eigen vragen – en je eigen antwoorden! Ongeveer zes bijeenkomsten om de drie à vier weken, in overleg. Leeftijd vanaf een jaar of 18, maar ook als dertiger of veertiger ben je welkom!

Twijfel je of je tot de doelgroep hoort? Neem contact op. De cursus kán uitlopen – hoeft niet – op het doen van een belijdenis. Ooit een bijna automatische afsluiting van catechisatie. Nu misschien nog wel meer zinvol, als keuzemoment. Om te laten zien waar je voor wilt staan.

Geïnteresseerd?

Laat wat van je horen!

ds. Joep Dubbink