Diaconie

Diaconie helpt praktisch


Energiecompensatie

Energiesteun? >


9 dec

Warm(t)emaaltijd >


Voedselbank en Vluchtelingenwerk

In de vergadering van oktober was Jacinta Güppertz bij ons te gast om te vertellen over het werk van Vluchtelingenwerk, waar zij fulltime vrijwilliger is. Het was boeiend en tegelijk schokkend om te horen over het vele werk dat een aantal vrijwilligers samen met één betaalde kracht verricht. Jacinta is tevens coördinator van de intakegesprekken voor de Voedselbank. Ook van dit verhaal waren we onder de indruk. Wat kan de diaconie voor Vluchtelingenwerk en De Voedselbank betekenen, naast de collectes die voor beide doelen gehouden worden? Hieruit volgen twee acties:

  1. We gaan een doorlopende inzamelingsactie starten: ‘Het product van de maand’. Jacinta zal ons van een lijstje voorzien van producten waar de Voedselbank soms extra behoefte aan heeft. De bedoeling is dat er elke zondag een krat in De Schutse staat, waar u het product van de maand kunt inleveren. We starten in december met rijst en pasta. We begrijpen dat u wellicht ook andere producten wilt geven, maar we nemen echt alleen het product van de maand aan. Houdt u daar rekening mee. We zullen er voor zorgen dat deze producten op donderdagmiddag bij de Voedselbank terecht komen. In januari zal er een ander product worden ingezameld.
  2. We willen een klusgroepje in het leven roepen, bestaand uit mensen die het leuk vinden om af en toe een klusje te doen voor Vluchtelingenwerk. Als een statushouder een woning heeft gekregen heeft hij of zij twee weken de tijd om deze woonklaar te maken. Soms kan Jacinta in het netwerk van Vluchtelingenwerk niemand vinden die gelegenheid heeft om bij te springen, het is al een paar keer gebeurd dat zij een beroep heeft gedaan op het netwerk van de diaconie. Meestal met succes. Mogen we ook op u af en toe een beroep doen? Meldt u dan bij Stefan van Amerom s.vanamerom@pkn-uithoorn.nl telefoon 0297-560 516. We willen ook werven buiten de protestantse gemeente. Heeft u tips?

Stille hulp

Uitdaging of bezoeking?

De onrust en onzekerheid over de oplopende inflatie nemen nog steeds toe. Alles wordt gestaag duurder en de prijzen voor energie rijzen de pan uit. Hoe minder speling je hebt in je maandbudget, hoe groter de angst dat je het binnenkort niet meer gaat redden. Gelukkig worden er nu toch maatregelen genomen die moeten voorkomen dat heel veel mensen in heel grote problemen komen. Maar als je nu al heel krap zit vraag je je af: komen de maatregelen wel op tijd en geven ze voldoende soelaas? We bazuinen niet graag rond dat we de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. Maar je problemen opkroppen lost niets op en geeft wel veel stress. Trek op tijd aan de bel. Deel je zorgen. Soms is geld geven of lenen niet eens meteen aan de orde, maar kan samen de weg zoeken in de bestaande mogelijkheden al veel helpen. Als diaconie kennen we de stille hulp. We hebben allemaal onze geheimhoudingsplicht en ondanks dat houden we de onderlinge hulp in een zo klein mogelijk kringetje. Schroom niet. Zoek zo nodig contact met mij.

Henk Mathlener
tel 0297-568765
h.mathlener@pkn-uithoorn.nl


4 dec

Diaken

Terug-van-nooit-echt-weggeweest

We zijn verheugd dat Klazien Veldhuis diaconaal medewerker wordt voor de ZWO-groep. Zij liet weten dat zij zelfs helemaal wilde gaan meedoen en wel diaken wil worden. Klazien was in het verleden al een aantal periodes diaken en bleef daarna actief in Het Hoge Heem en als collectant. Zij doet sinds 2021 de bijdragenadministratie van de Diaconie. Het lijkt wel of Klazien nooit weg is geweest. Als tegen haar kandidatuur geen onderbouwde bezwaren worden ingebracht, zal ze in een viering in het ambt worden bevestigd. De bevestiging van die vanwege ziekte niet door kon gaan, vindt nu plaats op 4 december. Een dienst met een extra feestelijk tintje.


Chauffeurs gezocht! >

Huisvesting vluchtelingen

We zijn allemaal van slag door de ramp die zich in Oekraïne afspeelt. Gelukkig zijn veel mensen bereid te helpen. Er is al veel geld ingezameld en ook spullen stromen binnen. Maar mensen hebben ook een woonplek nodig. Van alle kanten werd hulp aangeboden. Ook gemeenteleden gingen helpen schoonmaken en behangen. Vluchtelingenwerk gaat helpen met de opvang en begeleiding. Ik heb beloofd dat ze bij ons aan de bel mogen trekken als er verder hand-en-spandiensten nodig zijn.

Verder werd ik benaderd door diverse mensen (ook niet-gemeenteleden) die zich afvroegen of er hier in Uithoorn al een organisatie bezig is om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Takecarebnb is een landelijke organisatie die in een aantal gemeenten al bezig was om vluchtelingen bij mensen thuis onder te brengen. Door de huidige ontwikkelingen groeit het aantal en wordt de lijst gemeenten die meedoen almaar groter. Zij zoeken nu vooral naar matchmakers, mensen die op een deskundige manier proberen vraag en aanbod op een verstandige manier samen te brengen. Iedereen is erbij gebaat dat zo’n verblijf een succes wordt. Inwoners, Gemeente Uithoorn, VluchtelingenWerk en mensen in onze kerk snuffelen aan elkaar, maar er zijn nog geen concrete stappen gezet. Wilt u zich hiervoor gaan inzetten? Laat het weten.


‘Diaconie algemeen’

In januari werd weer de actie Kerkbalans gehouden. Het is natuurlijk duidelijk dat de kerkrentmeesters moeten kunnen rekenen op ‘vaste’ inkomsten om ons ‘instituut’ gezond te houden. Denk aan alle vaste lasten als kosten voor gebouwen en beroepskrachten. Maar ook de diaconie moet voor haar werk kunnen rekenen op een toegezegd budget. Er zijn zat nuttige en nodige incidentele acties, waarvoor u in de regel gul geeft. De opbrengsten daarvan, storten we trouw door.

Veel diaconaal werk dat gericht is op structurele verbetering, moet kunnen rekenen op regelmatige inkomsten op langere termijn. Daarom doen we ook nu een dringend beroep op u om ons ook in 2022 weer de financiële zekerheid te bieden om onze gestelde doelen te kunnen verwezenlijken. We willen namelijk namens u mensen blijven helpen die geen helper hebben en zo met elkaar tekenen van hoop oprichten. Van harte aanbevolen!

Henk Mathlener

Lees meer bij Steun