Diaconie

Diaconie helpt praktisch

Daconie – wat is dat?

In het zomernummer van Op Weg kon ik de kandidatuur aankondigen van Dick Faber. Er werden vanuit de gemeente geen bezwaren ingebracht. Wel kreeg ik van verschillende mensen te horen dat ze blij en dankbaar waren dat er weer iemand bereid was een poosje mee voorop te lopen. Dick Faber en Antoine van Mulukom werden in de dienst van 16 augustus bevestigd in het ambt van diaken.

In de dienst van 20 september gaan we afscheid nemen van Mieneke Schotanus, Gerard Groeneweg en Fred van de Water. Fred heeft twee termijnen van vier jaar vol gemaakt. Een groot deel daarvan zat hij namens onze gemeente ook als diaken in de classis Noord-Holland van de PKN. Mieneke en Gerard maakten vorig jaar hun vierjaarlijkse termijn vol, maar waren toen allebei bereid om nog een jaartje bij te tekenen. Mieneke, Gerard en Fred: ook langs deze weg willen we jullie ontzettend bedanken voor jullie trouwe betrokkenheid en inzet en voor de heel prettige manier van samenwerken!

Rietje Rustema had aangegeven dat zij niet beschikbaar zou zijn voor een tweede termijn en zou dus nu ook afscheid nemen. Nu heeft ze dat besluit nog eens heroverwogen. De diakenen zijn er heel blij mee dat zij ons liet weten toch graag door te willen gaan met haar werk binnen de diaconie. Daarmee is de bezetting van de diaconie weer op een acceptabel minimum beland. Na 20 september bestaat het college van diakenen uit:

 • Rietje Rustema
 • Jet van Dalfsen
 • Antoine van Mulukom
 • Dick Faber
 • Koen de Bruin
 • Henk Mathlener

Wij krijgen  hulp van een aantal ’taakdragers’, mensen die geen vergaderingen van diaconie of kerkenraad willen bezoeken maar die wel bereid zijn heel trouw allerlei diaconale taken te verrichten. Taakdragers zijn bijvoorbeeld

 • Trudy Joosse
 • Nel Renaud
 • Klazien Veldhuis
 • Jan Visser
 • Hans Millenaar

Laatstgenoemde oud-diaken bezoekt trouwens op zijn verzoek nog altijd trouw de vergaderingen van de diaconie. De penningmeester kan zijn taak goed vervullen dankzij het trouwe administreren van de bankzaken door Nel de Hamer en Karin Westra. Nel verzorgt al jaren de bijdragenadministratie en wil dat gelukkig nog blijven doen. Zij houdt bij wat er jaarlijks aan giften is toegezegd en wat daarvan wanneer binnenkomt. Karin is al vijf jaar de administrateur van de diaconie. Zij houdt de inkomsten bij en bereidt de overboekingen en de uitgaven voor. Zij heeft al een poosje geleden aangegeven dat zij met die taak wil stoppen. Naast haar gewone werk en mantelzorg namen haar  taken binnen onze gemeente ook toe. Met haar man Carel samen verzorgt ze, naast haar werk voor de beamercommissie, tegenwoordig ook regelmatig de uitzending van de onlinevieringen. Tot nu toe is het niet gelukt om voor haar een geschikte vervanger te vinden. Daar moeten we met elkaar wel heel hard naar op zoek.

We moeten zuinig zijn op onze vrijwilligers. Die moeten hun taak aan kunnen en er voldoening en plezier aan kunnen beleven. En we moeten er met elkaar voor zorgen dat er afgewisseld kan worden. Na een periode een bepaalde klus te hebben gedaan, moet iemand met goed fatsoen terug kunnen treden om even niets, iets minder of iets heel anders binnen onze gemeente te gaan doen.

Dus kijk nog eens zorgvuldig binnen uw eigen netwerk. Misschien toch iets voor uzelf? Of zou het wat zijn voor iemand die wat minder heeft met vieringen, pastoraat of vergaderwerk, maar die wel op zijn of haar eigen momenten nuttig werk wil doen voor de diaconale taken van onze gemeente. Natuurlijk zijn Karin of Koen graag bereid meer informatie te geven.

Henk Mathlener

 

zo ver springen als onze polsstok lang is

 

Doe mee!

Met de Diaconie >