Diaconie

Diaconie helpt praktisch


Inzameling Product van de maand

Product van de maand september rijst en houdbare pasta

De hele maand september zamelen we weer een product in voor de Voedselbank: rijst en houdbare pastasoorten. De Voedselbank heeft toenemend behoefte aan ondersteuning. Vooral houdbare producten zijn welkom en geven de cliënten ook een beetje een buffer. Onze Voedselbank heeft geen mogelijkheid tot opslag. Dank voor je bijdrage!


Product van de maand oktober toiletartikelen

In de maand oktober zamelen we voor de Voedselbank toiletartikelen in – tandpasta, tandenborstels, shampoo en douchefris. Doe je ook mee? 


Stille hulp

Alles wordt gestaag duurder, prijzen voor energie rijzen de pan uit. Geen speling in je maandbudget, angst dat je het binnenkort niet meer gaat redden. Er zijn wel maatregelen die grote problemen moeten voorkomen. Maar komen die wel op tijd? Geven ze voldoende soelaas? We bazuinen niet graag rond dat we de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. Maar problemen opkroppen lost niets op en geeft veel stress. Trek op tijd aan de bel, deel je zorgen. Soms is geld geven of lenen niet eens aan de orde, maar helpt de weg al naar bestaande mogelijkheden. Als diaconie kennen we stille hulp. We hebben geheimhoudingsplicht en we houden onderlinge hulp in een klein kringetje. Schroom niet. Zoek zo nodig contact met mij.

Henk Mathlener
tel 0297-568765
h.mathlener@pkn-uithoorn.nl


Diaconie

Als diakenen hebben wij de taak om namens en met u in actie te komen als er geholpen moet worden waar geen helper is. Dank dat u altijd meteen in actie komt als we daarom vragen. Dat zagen we in de afgelopen periode weer heel vaak gebeuren! Kerkbalans, Tulpenactie, product-van-de-maand voor de Voedselbank, de (be)spaaractie voor Moldavië, de fiets voor een scholiere, het opknappen van die van haar broertje. En natuurlijk ook dank voor het trouw geven aan de diaconale collectes, soms voor de doelen die op onze eigen begroting staan, soms voor de speciale doelen van Kerk in Actie.


Nieuwe penningmeester

Koen bedankt, welkom Stefan

In september komt er een eind aan de ambtsperiode van Koen de Bruin. Ondanks dat wij heel blij met hem zijn en hij het penningmeesterschap van de Diaconie een nuttige en prettige taak vindt, heeft hij besloten zich niet verkiesbaar te stellen voor een tweede termijn. Een drukke baan en een jong gezin zorgden vooral bij deadlines nog wel eens voor extra drukte. We zijn heel blij om hier al meteen een opvolger te kunnen voorstellen. Stefan van Oorschot, die onlangs zijn dochter bij ons liet dopen, heeft de expertise en is bereid om Koen op te volgen. De kerkenraad reageerde heel positief op deze voordracht. Stefan gaat zich oriënteren op zijn komende functie door te overleggen met Koen de Bruin en Jet van Dalfsen, onze administrateur.


Opvolg(st)er diaconie gezocht


Praktische hulp is ook oecumene


Tips voor andere Hulp in Uithoorn


Collectes door de diaconie


Steun?