Bezinning en Verdieping

Dood… en dan?

We hehben twee gespreksavonden gehouden met de titel  Dood… en dan?

Na een inspirerende avond met Sibilla over het hemels perspectief, hoop en verwachting van eeuwig leven, ging het met Joep over wat de kerk doet rond sterven en begraven.

In een tijd van individualiteit en persoonlijke keuzes is niets meer vanzelfsprekend. Dat betekent ook dat je zelf mag (of moet) kiezen. Wat wil je dan? Wat bepaal je zelf, wat laat je aan de nabestaanden? Wat moet uitdrukking van je eigen persoonlijkheid zijn? Waar voeg je je in woorden en rituelen die ons aangereikt worden?

Hoe hangt dat alles samen met hoop op leven hierna? Genoeg om over te praten met elkaar.

ds. Sibilla Verhagen, ds. Joep Dubbink

terugblik

Excursie De Nieuwe Ooster en museum Tot Zover

Kruislaan 124, Amsterdam

Na de gespreksavonden Dood en dan zijn we met negen belangstellenden op excursie geweest naar De Nieuwe Ooster.

We bezochten eerst Uitvaartmuseum Tot Zover, Het museum verbeeldt geschiedenis en waarden rond uitvaarten in Nederland, en hoe we toen en nu omgaan met sterfelijkheid. In de voormalige directeurswoning kregen we eerst een spontane introductie van een enthousiaste vrijwilliger en naar keuze een audiotour. Na soep en tosti’s hebben we een rondwandeling over de begraafplaats gemaakt, met zo’n duizend boomsoorten

Een inspirerende excursie!