Dood, en dan?

Bezinning en Verdieping

 


2 mrt

Excursie voor wie wil

Zaterdag 2 maart Kruislaan 124, Amsterdam
Begeleiding ds. Sibilla Verhagen, ds. Joep Dubbink en Jeannette Voskamp

Niet geweest bij de gespreksavonden? Je kunt gerust nog mee naar De Nieuwe Ooster begraafplaats en het Uitvaartmuseum Tot Zover.
Aanmelden kon tot 23 februari, zie Excursie Oosterbegraafplaats en Uitvaartmuseum


Dood… en dan?

We hehben twee gespreksavonden gehouden met de titel  Dood… en dan?

Na een inspirerende avond met Sibilla over het hemels perspectief, hoop en verwachting van eeuwig leven, ging het met Joep over wat de kerk doet rond sterven en begraven.

In een tijd van individualiteit en persoonlijke keuzes is niets meer vanzelfsprekend. Dat betekent ook dat je zelf mag (of moet) kiezen. Wat wil je dan? Wat bepaal je zelf, wat laat je aan de nabestaanden? Wat moet uitdrukking van je eigen persoonlijkheid zijn? Waar voeg je je in woorden en rituelen die ons aangereikt worden?

Hoe hangt dat alles samen met hoop op leven hierna? Genoeg om over te praten met elkaar.

ds. Sibilla Verhagen, ds. Joep Dubbink