Dorothygemeenschap

Aanmelden Bezinning en verdieping

15 sept

Het Noëlhuis en de Dorothy-gemeenschap

Het Jeannette Noëlhuis is een christelijke woongemeenschap waar zo’n veertien ongedocumenteerde migranten tijdelijk worden opgevangen. Zij hebben vaak al een tijd van logeeradres naar logeeradres gereisd of hebben op straat geleefd. De kernbewoners van het Noëlhuis proberen voor hen een veilige, warme woonomgeving te bieden. Een plek om even op adem te komen en te ervaren dat je niet alleen een nummer bent, maar ook een mens. Zo hebben mensen de rust om weer aan hun toekomst te werken en bijvoorbeeld voorbereidingen te treffen voor een (nieuwe) procedure, te wachten op papieren uit het land van herkomst, of te werken aan terugkeer. Het Noëlhuis weet zich geïnspireerd door de diepgelovige Dorothy Day, die ‘huizen van gastvrijheid’ combineerde met activisme voor een rechtvaardige wereld. Ook in het Noëlhuis zijn gebed en activisme belangrijke onderdelen van de gemeenschap. Een aantal jongere betrokkenen van het Noëlhuis is sinds augustus 2020 een nieuwe woongemeenschap gestart: de Dorothy-gemeenschap. Aan Middenweg 1, Amstelveen, in de Bovenkerkerpolder tegen Uithoorn aan. Zij werken samen met het sociale boerderij-project van de Protestante Diaconie Amsterdam, wat op het kavel ertegenover ligt. Over hun werk, hun leven en hun inspiratie komen de leden van de nieuwe Dorothy-gemeenschap graag vertellen, woensdag 15 september 2021 in De Schutse om 20.00 uur.
Aanmelden Bezinning en verdieping

18 sept

Klusdag Dorothy-gemeenschap

Om deze plek (het eerste huis na het oversteken van de N201 aan de rechterkant, nu nog een tijdelijke woonunit op het erf) uit te laten groeien tot een mooie, gastvrije plek is er nog veel kluswerk nodig! Vrijwilligers zijn dus altijd welkom! Iedereen die tijd en energie heeft wordt van harte uitgenodigd om te komen helpen op de klusdag op zaterdag 18 september 2021. We hopen dat er ten tijde van de klusdag kindercoaching plaatsvindt op het erf, dat er een moestuin is, er een mooi vrijwilligersproject loopt (tweedehands fietsen werkplaats?) en voorbijgangers & buurtbewoners zich altijd welkom voelen om een kop koffie te komen drinken!

Graag horen we vooraf wie mee willen helpen op deze klusdag, zodat we kunnen doorgeven op hoeveel personen gerekend kan worden. En als u maar een gedeelte van de dag kunt, dan is dat uiteraard ook prima.
 Opgave kan tot maandagavond 13 september 2021 via bezinning.en.verdieping@pkn-uithoorn.nl of
Aanmelden Bezinning en verdieping

zaterdag 18 september 2021
Middenweg Bovenkerkerpolder 1, 1188 WR Amstelveen