Elisabeth en Open Deur

Kerstnummers Elisabethbode en Open Deur

In het folderrek in de hal van De Schutse liggen het Kerstnummers van de Elisabethbode en de Open Deur. U kunt voor uzelf een nummer meenemen of een nummer meenemen voor iemand daar wellicht belangstelling voor heeft.

Bijdragen

Door vrijwilligers worden 30 ELISABETHBODES en 10 OPEN DEUREN het hele jaar door zeer regelmatig bezorgd. Met plezier brengen we – met zijn vieren – deze bladen rond. We zijn vooral blij, dat er mensen zijn die graag één van deze bladen wil lezen.

Mocht u ook geïnteresseerd zijn in één van de bladen, of weet u iemand die één van de bladen regelmatig wil lezen, neemt u dan contact met mij op. We gaan dan de bezorging bij u thuis regelen.

Bovendien liggen deze bladen ter kennisname regelmatig in het rek in de hal van de Schutse. Ze liggen daar òf om zelf mee te nemen, òf om mee te nemen voor mensen, die wellicht belangstelling voor de bladen hebben. Het wordt gewaardeerd dat deze bladen in de kerk liggen, want regelmatig is het vak in het rek leeg. Op deze manier kunnen we toch – bescheiden – bezig zijn als missionaire gemeente van onze Heer Jezus Christus.

Deze tijdschriften kosten geld – al zijn de prijzen door het vrijwilligerswerk sterk gereduceerd. Daarom wordt momenteel onder de lezers een actie gehouden voor een bijdrage. Hebt u sympathie voor dit werk? Wilt u misschien ook een steentje bijdragen? Graag! Verschillende gemeenteleden doen dit al jaren. Vorig jaar bracht de actie € 347.45 op. Hartelijk dank daarvoor!

Een jaarabonnement Elisabethbode kost ons nu – omdat we het blad zelf verspreiden € 19.40. Een postabonnement zou bijna het dubbele kosten, € 37.95. Een jaarabonnement Open Deur kost € 36.50. Door het zelf te verspreiden is de prijs slechts € 15.40.

Het bankrekeningnummer van de Evangelisatie Commissie Prot. Gem. Uithoorn is NL69 INGB 0000 2822 12. In ieder geval bedankt voor uw interesse en extra bedankt uw eventuele bijdrage voor dit werk.

Namens de Evangelisatie commissie,
Anton van Hilten, coördinator, 561716, mail 
avanhilten@caiway.nl