Elisabeth en Open Deur

Elisabeth magazine en Open Deur

Onze bezorging van Elisabeth magazine en Open Deur is met ingang van 2022 gestopt. Veel dank voor het jarenlang coördineren hiervan door Anton van Hilten en het bezorgen door een klein groepje gemeenteleden.

Het College van Kerkrentmeesters heeft in overleg met de kerkenraad besloten om de subsidiëring van de verspreiding van de Elisabethbode en de Open Deur stop te zetten. Dat betekent na ongeveer 65 jaar het einde van dit stukje missionair werk in onze gemeente. Er zullen in het folderrek in de hal van De Schutse geen exemplaren van deze bladen meer liggen.

Met zijn vieren zorgden we al jaren voor de verspreiding, en flauw gezegd, staan we nu op straat. Ieder hartelijk dank voor jullie jarenlange inbreng in dit werk en de mensen die dit werk altijd zijn blijven steunen. Voor mij is dit mijn laatste bestuurlijke taak voor de kerk. Nu is m’n actieve werk voor de kerk klaar.

Anton van Hilten

 

Proberen en delen?

Kijk op elisabethmagazine.nl en open-deur.nl