Elisabeth en Open Deur

Zomernummer Elisabeth magazine

In het folderrek in de hal van De Schutse ligt het dubbele zomernummer van De Elisabethbode, om mee te nemen!

Proberen en delen

Door vrijwilligers worden dertig Elisabethbodes en tien Open Deuren het hele jaar door zeer regelmatig bezorgd. Met plezier brengen we – met zijn vieren – deze bladen rond. We zijn blij, dat er mensen zijn die graag één van deze bladen wil lezen.

Ook geïnteresseerd? Of weet je iemand die één van de bladen regelmatig wil lezen? Neem contact op, dan regelen we de bezorging.

De magazines liggen ter kennisname in het rek in De Schutse. Om zelf mee te nemen of om door te geven. Ze worden gewaardeerd, want regelmatig is het rek leeg. Zo zijn we toch – bescheiden – bezig als missionaire gemeente van onze Heer Jezus Christus.

Bijdragen

Deze tijdschriften kosten geld – al zijn de prijzen door het vrijwilligerswerk sterk gereduceerd. Onder de lezers wordt actie gehouden voor een bijdrage. Heb je sympathie voor dit werk? Wil je misschien ook een steentje bijdragen? Graag! Verschillende gemeenteleden doen dit al jaren. Vorig jaar bracht de actie € 347,45 op. Hartelijk dank daarvoor!

Voordelig abonnement

Een jaarabonnement Elisabeth magazine kost ons nu € 19,40 en Open Deur slechts € 15,40  – omdat we ze zelf verspreiden. (Postabonnementen kosten € 37,95 en € 36,50.)

Het rekeningnummer van de Evangelisatie Commissie Prot. Gem. Uithoorn is NL69 INGB 0000 2822 12. In ieder geval bedankt voor je interesse en extra bedankt voor je eventuele bijdrage!

Anton van Hilten
coördinator Evangelisatie commissie
tel 561716
avanhilten@caiway.nl