Elisabeth en Open Deur

Elisabethbode en Open Deur

Op een aantal adressen wordt door vier vrijwilligers 30 Elisabethbodes en 10 Open Deuren regelmatig bezorgd. Met plezier brengen we met zijn vieren deze bladen rond.

We zijn vooral blij dat er mensen zijn die graag één van deze bladen wil lezen. Mocht u ook geïnteresseerd zijn, of weet u iemand die zo’n blad regelmatig wil lezen, neemt u dan contact met mij op. We gaan dan de bezorging regelen.

Bovendien liggen deze bladen ter kennisname regelmatig in het rek in de hal van De Schutse. Ze liggen daar òf om zelf mee te nemen, òf om mee te nemen voor mensen die wellicht belangstelling voor de bladen hebben.

Het wordt gewaardeerd dat ze in de kerk liggen, want  regelmatig is het vak in het rek leeg. Op deze manier kunnen we toch, bescheiden, bezig zijn als missionaire gemeente van onze Heer Jezus Christus.

Deze tijdschriften kosten geld, ook al zijn de prijzen door het vrijwilligerswerk sterk gereduceerd. Daarom wordt momenteel onder de lezers een actie gehouden voor een bijdrage. Mocht u sympathie voor dit werk hebben en wilt u misschien ook een steentje bijdragen: graag. Verschillende gemeenteleden doen dit al jaren. Hartelijk dank daarvoor! Vorig jaar bracht de actie € 340,- op!

Een jaarabonnement op Elisabethbode kost ons nu, omdat we het blad zelf verspreiden, € 20,80. Een postabonnement kost € 36,95. Dat geldt ook voor Open Deur. Prijs van dat jaarabonnement is € 35,50. Door het zelf te verspreiden is de prijs slechts € 15,80. Het bankrekeningnummer van de Evangelisatie Commissie Prot. Gem. Uithoorn is NL69 INGB 0000 2822 12.

In ieder geval bedankt voor uw interesse en extra bedankt uw eventuele bijdrage voor dit werk.

Namens de Evangelisatie commissie,
Anton van Hilten, coördinator, 561716, mail 
avanhilten@caiway.nl