Emmaüswandeling

terugblik

Na de Emmaüswandeling

Op 1 mei 2021 was Uithoorn even een soort Emmaüs. Vanaf het pleintje voor De Schutse waar de fietsen geparkeerd stonden (die hadden Jezus’ leerlingen in de eerste eeuw nog niet) begonnen namelijk een aantal belangstellenden met een wandeling. Het was in de tijd na Pasen. Net als de Emmaüsgangers uit het verhaal van Lucas (je kunt Lucas 24:13-35 er nog eens op nalezen) gingen we zo twee aan twee in gesprek over wat ons raakt.

Maar eerst gewoon een stuk lopen, twintig minuten in stilte. Als je langzaam aan elkaars aanwezigheid en tred gewend raakt, ontstaat daarna, als de stilte ophoudt, een ander gesprek. Dat bleek achteraf wel via Teams, toen iedereen weer thuis was. Hoe we in het leven staan, hoe we naar de wereld om ons heen kijken, en welke rol geloof daarin speelt: daarvan is veel gedeeld.

Uit de groep kwam de wens al op om over een tijdje nog eens op deze manier te gaan wandelen. Het is een mooi beeld van de kerk, van pastoraat ook: een aantal mensen dat op weg gaat en daarbij openstaat voor een onbekende, maar stil aanwezige gids. De deelnemers kregen ook nog de opdracht om een foto te maken die het gesprek op een of andere manier weerspiegelt. De foto’s geven een mooi beeld van de verschillende wandelingen.

Jesse de Bruin

– Sophie Bloemert preekte over perspectief voor de Emmaüsgangers en liet twee schilderijen zien –

Emmaüsgangers, schilderij door Jurry Pott

Auf dem Weg nach Emmaus, schilderij door Janet Brooks Gerloff