Exodus

Terugblik

Bezinning en Verdieping

Exodus – boek van uittocht,
woestijn, gaan met God

Tot en met Pinksteren staat een lange serie lezingen gepland uit het boek Exodus. Dat past heel goed: in de veertigdagentijd horen we over de slavernij in Egypte en de komst van Mozes, de bevrijder.

Rond Pasen lezen we de verhalen van uittocht en doortocht, wat we wel vaker doen. En dan lezen we dóór. Verhalen over de woestijn waar het leven vooralsnog behoorlijk tegenvalt. Rond Pinksteren sluiten we deze serie af te met de wetgeving op de Sinaï.

Zo’n lange serie vraagt om wat uitdieping. Hoe zitten die verhalen in elkaar? Wat zijn de thema’s? Bevrijding uit slavernij en verdrukking… Maar het boek heeft veel lagen en blijkt heel actueel. Het gaat óók over leiderschap, over vertrouwen op God, over mogelijk problematische kanten van Gods optreden, over Mozes’ en Gods omgaan met teleurstellingen, om voedsel voor onderweg – te veel om op te noemen.

Een avond achtergronden bij de diensten, met steeds als vraag: hoe zouden we dit thema in onze tijd kunnen verstaan? Van harte welkom!

maart 2020 in De Schutse
Begeleiding ds Joep Dubbink

Hier kunt u de Presentatie Exodus bekijken.