Gebedenboek

Gebedenboek in de kerkzaal

Ds. Sibilla Verhagen heeft gevraagd om een gebedenboek neer te leggen in de kerk. Dat voorstel is zowel in de Commissie Eredienst als in de Kerkenraad besproken en van harte overgenomen.

Kwetsbaar maar verbonden

Het doel van een gebedenboek is om de kerkgangers meer deelnemer te laten zijn van de gebeden in de zondagse viering. Het is de gemeente die bidt, het is het gebed van de mensen die daar samenkomen. Niet dat er zozeer andere punten aan de orde komen dan die voorgangers zelf voorbereiden, maar het kunnen wel concretere punten zijn. Eigen gebedspunten geven meer uiting van de kwetsbaarheid van mensen. Gebed kan ook iets intiems zijn. Iets kwetsbaars delen geeft verbondenheid, concreet bidden sticht dus ook gemeenschap.

Danken bidden verlangen

Gebedspunten moet je opvatten in de breedste zin van het woord. Het kunnen dankgebeden zijn, aanbiddingspunten, voorbeden, verlangens of verzuchtingen.

Je kan altijd beginnen

Hoe wordt dit mooie plan uitgewerkt? Bij de aandachtswand wordt een gebedenboek neergelegd. Als de dienst begint, wordt het boek meegenomen naar de liturgie-tafel en zal de voorganger de gebeden uitspreken of verwoorden tijdens de voorbeden. De Schutse is een ‘Open Kerk’. Dus ook doordeweeks kan er wat in geschreven worden. Het boek ligt vanaf 20 februari in de kerk.

Zonder naam, voor iedereen

Er is één belangrijk aandachtspunt. Het noemen van een naam is veelal niet nodig. Maar als je wel een naam opneemt in het gebed, dan gaan we er wel vanuit dat je inschat dat dat goed zal vallen.

Namens de kerkenraad,
Liesbeth Geudeke