13 mei

Bezinning en Verdieping

Gebedskring

De gebedsbijeenkomsten vinden plaats om de vier weken op maandag 15.00 uur, in huiselijke kring, bij één van de deelnemers.

Voor ons, als gebedskring vormt het uitgangspunt voor het bidden o.a. één klein stukje tekst, zoals dominee W. R. van der Zee dat heeft geformuleerd in het boekje: “Gebed met open ogen”. Hij omschrijft bidden als met God leren praten over dingen die er toe doen. Wat dat inhoudt, dat leert het Onze Vader, het gebed onderweg naar Gods toekomst. Daar staat alles in: het Messiaanse programma waarmee God zich verbonden heeft en waaraan wij medeplichtig gemaakt worden. Bidden is het Onze Vader binnen dringen, de woorden in je opnemen, er vol van worden.

Bidden doe je nooit alleen, zelfs niet in de binnenste binnenkamer. Biddend hoor je bij een gemeenschap waar Jezus voorgaat in gebed. In die gemeenschap wordt er gebeden ook als ik het zelf niet kan of het om welke reden dan ook laat afweten. Een bemoedigende gedachte: er wordt voor mij en namens mij gebeden. Het Onze Vader staat gelukkig in het meervoud.

Wie met ons mee wil bidden, is van harte uitgenodigd, om de bijeenkomst met ons mee te maken. Verdere informatie: Addy Kodde, tel. 564110

Mia IJsseling