Bezinning en Verdieping

Gebedskring PGU

gebedsgroep

Onlangs zouden wij weer op maandagmiddag bij elkaar komen als gebedsgroep om te bidden, zoals wij dat maandelijks al vele jaren deden. Maar tot ons grote verdriet is door het overlijden van Mia IJsseling onze groep niet meer volledig.

Al dertig jaar ben ik lid van deze gebedsgroep, destijds mede opgericht door Sjoukje Roukema. Het was altijd heel bijzonder om bij elkaar te komen om samen te praten over een Bijbeltekst, kaarten te sturen ter bemoediging van mensen in de gemeente en te bidden en te danken.

De groep begon met twaalf leden, nu zijn we nog maar met zijn tweeën: Addy Kodde en ondergetekende. Herhaaldelijk hebben we oproepjes geplaatst in Op Weg om de groep uit te breiden, maar niemand heeft hierop gereageerd. Met pijn in ons hart hebben we moeten besluiten om te stoppen.

Ik denk nog terug aan Diny Helmantel, Marie Bos, Gerie Engel en vele anderen die deel uitmaakten van onze groep. Wanneer we bidden, herinneren wij ons eraan dat God een deel van ons leven is. Door te bidden kunnen er wonderlijke dingen gebeuren, dat weet ik uit eigen ervaring. Ik hoop van harte dat iemand weer besluit om een gebedsgroep te starten, want onze wereld heeft veel gebeden nodig. Ik wens jullie allen heel veel Goddelijke liefde en licht toe.

Janny van der Steur-Hassink