Gedachteniszondag

1 nov

Aanmelden voor de Gedachteniszondag 1 november is niet meer mogelijk.
Voor beide diensten, 9.30 en om 11.30 uur, is het maximum aantal kerkgangers bereikt.

Als u zich heeft aangemeld, maar toch niet kan komen, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk aan de scriba doorgeven?
Scriba Joke Bos, 0297-201060 scriba@pkn-uithoorn.nl


Gedachtenis van de overledenen

Ook dit jaar gedenken we degenen uit ons midden die in het afgelopen jaar overleden zijn. We doen dat wegens de corona-maatregelen iets anders dan anders.

Veel belang­rijker is, dat we ook nu de namen van hen die gestorven zijn, blijven noemen. Zo willen we ons medeleven betonen met wie achterblijven en voor wie het gemis vaak een dagelijkse realiteit is. We doen dat vanuit de diepe overtuiging dat dat geen loos gebaar is, dat ook de Eeuwige hen in zijn gedachtenis bewaart en bergt in zijn hart. Daarom steken we ook voor elk van hen een kaars aan, ontstoken aan de Paaskaars, die het licht laat zien van hem die het Leven zelf is, in wiens licht wij leven en sterven.

Zij blijven in herinnering, zo bidden wij met woorden van een lied van Kees van der Zwaard:

Heer, herinner U de namen,

ieder die gestorven is.

Zie ons aan zoals wij kwamen

uit de diepte, het verlies

van de mensen, die wij dragen

op de lippen, in ons hart,

die wij missen sinds de dagen,

dat de dood ons huis verwart.

God, gedenk de vele aardse

tranen van verdriet en zorg,

vang ze op, Heer, en bewaar ze

in uw kruik van troost en borg;

en ontvang de levensparels,

die wij koesteren als een schat,

wil hen in uw Rijk aanvaarden

en gebruiken voor uw stad.

 

Twee Gedachtenisdiensten

Hoe gaat het praktisch? Om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven de dienst bij te wonen, wordt de dienst twee keer gehouden, om 9.30 uur en om 11.30 uur. In dit geval kon en kunt u zich opgeven bij de scriba, en krijgt u te horen of en bij welke dienst u welkom bent. De naaste nabestaanden krijgen voorrang, we hopen dat daarnaast nog zoveel mogelijk mensen bij de gewenste dienst een plaats kunnen krijgen. We willen ons uiteraard wel houden aan de corona-regels en niet meer dan dertig mensen per dienst toelaten, het is dus mogelijk dat we u moeten teleurstellen.

Beide diensten zijn identiek, in beide worden alle namen genoemd en voor alle genoemden een kaars aangestoken. De diensten zijn ook, zoals gebruikelijk, via Kerkomroep.nl of YouTube op afstand te volgen of later terug te kijken.

Na afloop kunt u als naaste familie een kaars mee naar huis nemen. We vragen u, daarbij de afstandsregels in acht te nemen en bij het rondlopen in de kerk een mondkapje te dragen. Bij al die beperkingen hopen we dat de intentie bewaard blijft: gedenken wie ons voorgingen, in hoop, vertrouwen en verwachting.


Zie ook


31 okt
Voor wie steek jij een kaarsje op?

8 dec
Rouwgroep