Gedachteniszondag

Gedachtenis van de overledenen

In november gedachten wij de overledenen van het afgelopen jaar. In onze gemeente doen we dat op de eerste zondag van november, dit jaar was dat zondag 5 november, samen met veel kerken uit de oecumene.

We doen dat uit pastorale bewogenheid met degenen die een naaste verloren hebben, een man, vrouw, zus, broer, moeder of vader, of een goede vriend of vriendin. We willen naast hen staan, delen in het verdriet en daar een moment bij stilstaan, in een wereld die al zo gauw weer verder gaat. Verlies en verdriet horen bij het leven en verdienen aandacht.

Daarnaast geloven we als kerk ook dat de doden voor God blijven meetellen: ‘Voor Hem leven zij allen’, zei Jezus. Daarom ontsteken we bij het noemen van elke naam een lichtje, genomen van de Paaskaars, die het licht van de Opgestane Heer zichtbaar maakt, in de hoop dat dat gebaar licht brengt voor wie in rouw is.

De namen die we noemen, staan in kerkblad Op Weg, waarbij we proberen zo zorgvuldig mogelijk allen te noemen die hoe dan ook bij onze gemeente betrokken waren. De dienst is ook via Kerkomroep.nl of YouTube te volgen of terug te kijken.

Wij noemen hun namen in dankbaarheid en respect, in de verwachting dat ze geschreven staan in Gods hand. De kaars die we voor elk van hen aansteken kan na de viering worden meegenomen door de naasten, evenals de gedachtenissteen die voor elk van hen beschreven is met naam en geboorte- en sterfdatum. Tenslotte zal een kaars worden aangestoken voor alle anderen, van langer geleden, van verder weg, de mensen van naam en de naamloos gestorvenen. We weten ook hen bij God geborgen.

ds. Sibilla Verhogen en ds. Joep Dubbink

Voor wie steek jij een kaarsje op?

Er was ook de Kaarsjesmiddag, vóór Gedachteniszondag. De kerk was ’s middags open, met stilte en meditatieve muziek, om zelf een kaarsje aan te steken voor wie je maar wilde gedenken.

Voor wie steek jij een kaarsje op?