Gedachteniszondag

1 nov

Gedachtenisviering 1 november


Let op! Voor de Gedachtenisviering van 1 november wordt extra belangstelling verwacht. Overwogen wordt deze dienst twee keer te houden, om 9.30 en om 11.30 uur. Daarom wordt u gevraagd zich hiervoor zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk vrijdag 23 oktober aan te melden. In dit geval bij de scriba, Joke Bos, 0297-201060 scriba@pkn-uithoorn.nl.

Als u zich heeft aangemeld en toch besluit om niet te komen, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk aan haar doorgeven?


Jaarlijks op de eerste zondag van november gedenken wij de overleden gemeenteleden van het afgelopen jaar. In deze gedachtenisdienst staan we stil bij leven en sterven, en we leven mee met het verdriet en de rouw van wie achterblijven. We noemen daarbij de namen van wie ons ontvielen, want in een naam komt alles samen, een heel mensenleven aan vreugde en verdriet.

Voor elk van hen steken we een kaars aan. Licht, ontstoken aan de Paaskaars, die beeld is van de aanwezigheid van de Opgestane in ons midden.

We hopen deze bijzondere dienst zo goed mogelijk vorm te geven, ondanks de huidige beperkingen.

Zaterdag 31 oktober is de vraag Voor wie steek jij een kaarsje op?

 

Vrienden die zijn overleden,

al wie ons zijn voorgegaan,

vouw ze samen in de vrede

van uw ene naam.

 

Laat ze niet tot niets bevriezen

in de ijskou van voorbij,

laat hun namen nieuw geschieden

aan uw overzij.

 

Allen die zo, zonder adem

biddende, zijn voorgegaan,

bind ze samen in het amen

van uw vaste naam.        

Willem Barnard, Lied 733

 

Rouwgroep