Gedachteniszondag

7 nov

Gedachtenis van de overledenen

Jaarlijks gedenken we in onze gemeente degenen uit ons midden die in het afgelopen jaar overleden zijn. We doen dat dit jaar op Gedachteniszondag 7 november in een dienst waarin beide predikanten zullen voorgaan. Zo betonen we ons medeleven met allen die hun naasten nog steeds missen en dagelijks het verdriet daarvan voelen. We doen het ook vanuit de overtuiging dat hun namen werkelijk bewaard worden, dat de Eeuwige hen in zijn gedachtenis bewaart en bergt in zijn hart. In dat vertrouwen steken we voor elk van hen een kaars aan, ontstoken aan de Paaskaars, die het licht laat zien van Hem die het Leven zelf is en in wiens licht wij leven en sterven.

De namen die dit jaar genoemd worden, vind u in ons kerkblad Op Weg. Deze namen blijven in gedachtenis. We kunnen dat niet beter zeggen dan met een lied van Kees van der Zwaard:

Heer, herinner U de namen, ieder die gestorven is.
Zie ons aan zoals wij kwamen uit de diepte, het verlies
van de mensen, die wij dragen op de lippen, in ons hart,
die wij missen sinds de dagen, dat de dood ons huis verwart.

God, gedenk de vele aardse tranen van verdriet en zorg,
vang ze op, Heer, en bewaar ze in uw kruik van troost en borg;
en ontvang de levensparels, die wij koesteren als een schat,
wil hen in uw Rijk aanvaarden en gebruiken voor uw stad.

 

Beperkt aantal kerkgangers

De naaste familie ontvangt een persoonlijke uitnodiging. Omdat nog steeds corona-maatregelen van kracht zijn, dus een beperkt aantal kerkgangers kan worden toegelaten. U zult er begrip voor hebben dat de nabestaanden van hen wier naam genoemd wordt, voorrang krijgen. De dienst is ook via Kerkomroep.nl of YouTube te volgen of terug te kijken. Na afloop kunnen de naastbetrokkenen een kaars die is aangestoken, meenemen.

Zelf een kaarsje aansteken?

We wijzen u ook op de zaterdagmiddag vóór gedachteniszondag: Dan is de kerk van 16.00 tot 18.00 uur open, is er stilte en meditatieve muziek, kunt u zelf een kaarsje aansteken voor wie u maar wilt gedenken en is er gesprek mogelijk met een vrijwilliger of met een van de predikanten. U bent bij beide gelegenheden van harte welkom.

Ds. Caro Houtkoop en ds. Joep Dubbink


Zie ook


6 nov
Voor wie steek jij een kaarsje op?


Rouwgroep