Geloof in de publieke ruimte

Terugblik

Bezinning en Verdieping

Geloof in de publieke ruimte

met prof. dr. Erik Borgman

Dit was 15 oktober 2019 in De Schutse

In 2012 was hij ‘meest spraakmakend theoloog van het jaar’: Erik Borgman, hoogleraar Publieke Theologie in Tilburg. Nog steeds timmert hij graag aan de weg en gooit stenen in al te rustige vijvers. En met gepaste trots melden we u: dat komt hij binnenkort in ons midden doen.

Godsdienst in Nederland heeft geen geweldig imago en in het openbaar debat is vaak weinig begrip of aandacht voor wat gelovigen bezielt. Godsdienst wordt al snel verbonden met de intolerantie die in elk religie wel bepaalde groepen beoefenen, maar daarmee wordt ook godsdienst als geheel weggezet en af geserveerd.

Wat doe je daartegen, hoe vestig je de aandacht op de waarde die godsdienst kan hebben voor mensen en de samenleving als geheel? Borgman voert dat debat met hartstocht. Hij staat voor een theologiebeoefening die niet bang is om binnen en buiten de kerk heersende opinies ter discussie te stellen, maar die ook zonder schroom wil stáán voor het wezen van het christelijk geloof. Hoe je met dat geloof in de publieke ruimte zou kunnen staan, daarover gaat hij met ons in gesprek. Ik kan u verzekeren: dat heeft meerwaarde boven alles wat u van hem kunt lezen. Ik zeg het niet vaak, maar nu eens wel: deze avond wilt u echt niet missen.

Ds. Joep Dubbink

 

Drie interessante bijeenkomsten in de Ring >