Gemeentevergadering

Geen gemeentebijeenkomst over liturgie

Wat wordt geannuleerd, uitgesteld? Corona-pauze >


Liturgie

De kerkdienst in De Schutse heeft zondags doorgaans een bepaalde vorm, een tamelijk vaste volgorde met wekelijks herhaalde en soms wisselende elementen. Zelfs als we daarvan drastisch afwijken in een ‘Anders-dan-anders-dienst’ of een Top2000-dienst, dan kom je als je goed kijkt toch vaak hetzelfde stramien tegen, met dezelfde onderdelen, zij het anders ingevuld. Waar komt die vorm vandaan? Die komt niet uit de lucht vallen en is evenmin in beton gegoten, maar is in eeuwen gegroeid en in onze gemeente in vele jaren steeds weer iets veranderd. Af en toe is het goed stil te staan bij vragen als: waarom we het zó doen en niet anders? Wat de zin is van bepaalde onderdelen? Sluit de liturgie nog aan bij de beleving van de kerkgangers? Die vragen kwamen enige tijd geleden aan de orde in de Kerkenraad en dat leidde tot de gedachte om daarover een gesprek in onze gemeente te organiseren. In de dienst kunnen sommige elementen al even worden toegelicht en na de dienst volgt een korte plaatsbepaling van de PGU in het liturgisch landschap in Nederland. Daarna is het woord aan jou en kun je in groepjes daarover in gesprek gaan. Je krijgt ook de gelegenheid, persoonlijk op papier jouw mening te geven over de eredienst en wat je daarin wel of niet aanspreekt. Voor de duidelijkheid: de preek is natuurlijk ook een niet onbelangrijk onderdeel van de eredienst, maar het gaat deze keer niet om een preekbespreking. Als je over de tekst en de uitleg wilt meepraten, dan bent je geregeld welkom bij ‘Meelezen op maandag’.

De commissie eredienst