Gemeentevergadering

19 juni

Gemeentevergadering

Zondag 19 juni is er na de kerkdienst in De Schutse een gemeentevergadering, om omstreeks 11.30 uur. Belangrijkste onderwerp: de jaarrekeningen van Diaconie en kerkrentmeesters. Alle gemeenteleden zijn van harte uitgenodigd om deze vergadering bij te wonen.

Mail w.biesheuvel@pkn-uithoorn.nl voor de jaarrekening van de kerkrentmeesters.

En k.dbruin@pkn-uithoorn.nl voor de jaarrekening van de diaconie.

Verkorte versies zijn gestuurd in De Schutse App.


Dominee Sibilla Verhagen

Zaterdag 5 maart was de vorige gemeentevergadering. Gemeenteleden konden kennismaken met de voorgedragen predikant, ds. Sibilla Verhagen uit Alkmaar. De hele gemeentevergadering stemde voor! Na vijf dagen kon het beroep officieel uitgebracht worden, zonder bezwaren. Een fijne bijeenkomst, goede opkomst, mooi begin. In Op Weg kijkt dominee Sibilla terug op de intrededienst en stelt ze zich voor.