Gemeentevergadering

9 dec

Op zondag 9 december wordt na de eredienst, vanaf half twaalf in de ontmoetingsruimte de gemeentevergadering gehouden.

Aan de orde komen de begrotingen 2019 van het College van Kerkrentmeesters en van het College van Diakenen, de situatie rond de Thamerkerk en, op verzoek van de werkgroep inrichting, een introductie over de plannen betreffende de inrichting van De Schutse door de binnenhuisarchitect.

U wordt van harte uitgenodigd om de vergadering bij te wonen en aan de discussie een bijdrage te leveren.

Tymen van der Ploeg