Gemeentevergadering

27 sept

Gemeentevergadering

Bericht uit de aangepaste Zondagsbrief

Zondag 27 september is er een gemeentevergadering na de dienst. Hieronder vindt u eerdere informatie hierover. Er wordt uiteraard rekening gehouden met de corona-voorschriften. De onderwerpen zijn: de jaarstukken van Diaconie en kerkrentmeesters, de nieuwe Plaatselijke Regeling en de beroeping van een nieuwe predikant. Mocht u de stukken willen inzien, neemt u dan contact op met Koen de Bruin (k.dbruin@pkn-uithoorn.nl) voor de diaconale jaarstukken, met Willem Biesheuvel (w.biesheuvel@pkn-uithoorn.nl) voor de kerkrentmeester-stukken en met ondergetekende voor de Plaatselijke Regeling (scriba@pkn-uithoorn.nl). Met betrekking tot dit laatste onderwerp zijn de volgende stukken beschikbaar: de oude Plaatselijke Regeling, de nieuwe (concept)Plaatselijke Regeling en de Toelichting op de wijzigingen. De kerkorde, die hier ook van belang is, kunt u via internet raadplegen. Tevens is er een kort stuk beschikbaar met de belangrijkste wijzigingen. U kunt al deze stukken digitaal verkrijgen. Als u deze vergadering wilt bijwonen, moet u zich hiervoor opgeven bij Gerie van Schaik. Haar emailadres is: g.vanschaik@pkn-uithoorn.nl, haar telefoonnummer: 0297 562569. Als er teveel aanmeldingen zijn, zal een extra gemeentevergadering worden opgetuigd.

Toch weer een Gemeentevergadering!

Door de coronacrisis wordt de kerk en ook onze gemeente behoorlijk getroffen. Het gemeenteleven wordt door de noodzakelijke afstand die we ten opzichte van elkaar in acht moeten nemen en door het verbod op gemeentezang (binnen) ernstig belemmerd. We zijn blij dat er kerkdiensten kunnen worden gehouden die, naast online, ook fysiek kunnen worden bijgewoond.

Vanaf het begin van de coronacrisis nog geen gemeente-vergadering geweest. Het is niet duidelijk wanneer de crisis bedwongen wordt, dus moeten we ook aangepaste gemeentevergaderingen gaan houden. Er zijn immers verschillende zaken die we aan de gemeente willen/moeten voorleggen en het is sowieso goed om als gemeente in vergadering van gedachten te wisselen.

De eerstkomende gemeentevergadering wordt op zondag 27 september na de kerkdienst gehouden. Deze begint om 11.30 uur en wordt gehouden in de kerkzaal. Na de kerkdienst verlaten de kerkgangers de zaal zodat deze gereinigd kan worden. Er wordt dan buiten koffie en thee geschonken, als het weer het toelaat. Uiteraard kunnen dan ook andere gemeenteleden aanschuiven.

De gemeenteleden zitten tijdens de vergadering op de wijze zoals bij de kerkdienst. Iemand zal door de zaal lopen met een microfoon aan een hengel om eventuele vragen van gemeenteleden verstaanbaar te maken.

Op de agenda

Met behulp van e-mailraadpleging is inmiddels de nieuwe concept-plaatselijke regeling door de kerkenraad vastgesteld. Deze moet nu nog naar de gemeentevergadering. In een plaatselijke regeling legt de kerkenraad van een gemeente bepaalde besluiten vast over belangrijke zaken waar de kerkorde meerdere keuzes aangeeft.
Vragen? De bijlagen volgen. Ook zullen deze twee weken tevoren op papier ter inzage beschikbaar zijn in de kerk. Nadere informatie hierover komt op de Zondagsbrief.

Graag wordt u uitgenodigd om vragen of opmerkingen over de kerkdiensten en hoe verder de gemeente reilt en zeilt, door te geven aan de scriba. Dan kunnen die op de vergadering aan de orde komen.

Aanmelden

Indien u de gemeentevergadering op 27 september fysiek wilt bijwonen, geeft u zich dan op bij Gerie van Schaik, e-mail g.vanschaik@pkn-uithoorn.nl, tel 0297 562569 of 06-12808435. Schroomt u niet om u aan te melden. Als er echt te veel aanmeldingen komen, wordt een extra gemeentevergadering georganiseerd. Als het technisch lukt, kan de gemeentevergadering ook online worden gevolgd.