Gemeentevergadering

16 juni

Gemeentevergadering

Op zondag 16 juni 2019 is er na de kerkdienst een gemeentevergadering.

Belangrijkste punten:

  • jaarrekening van de Diaconie
  • jaarrekening van de Kerkrentmeesters
  • een nijpend probleem bij de Diaconie!

U bent allen van harte uitgenodigd om deze gemeentevergadering bij te wonen.

De jaarstukken liggen ter inzage achter in de kerk. In vorige jaren lagen er meeneem-exemplaren, maar daarvan moesten we altijd veel weggooien. Omdat onze kerk duurzaamheid voorstaat, zijn er dit jaar geen meeneem-exemplaren. Voor belangstellenden zijn de jaarstukken digitaal op te vragen via: w.biesheuvel@pkn-uithoorn.nl en m.joosse@pkn-uithoorn.nl. Wilt u per se een papieren exemplaar, dan kunt u dit opvragen bij ondergetekende.

Joke Bos, scriba