Gemeentevergadering

16 juni

Gemeentevergadering

Op zondag 16 juni 2019 vond een gemeentevergadering plaats. De belangrijkste onderwerpen waren de Jaarrekeningen van Diaconie en het College van  kerkrentmeesters alsmede een noodoproep van de Diaconie.

Jaarrekening van de Diaconie

Martin Joosse, penningmeester Diaconie, vertelde dat er in 2018 61.050 euro binnen kwam en ook werd uitgegeven. Een groot deel van de inkomsten (64,5 %) gaat naar Kerk in Actie. Zo’n 17 % gaat naar organisaties in Nederland zoals het Protestants Koopvaardijwerk, Vrouwenpastoraat seksueel geweld, etc. Karin Westra, Aad Uilenreef en Jaap de Butter werden hartelijk bedankt voor hun werkzaamheden voor de Diaconie.

Jaarrekening van het College van kerkrentmeesters

Willem Biesheuvel, penningmeester kerkrentmeesters, deelde mee dat er in 2018 circa € 164.000 aan vrijwillige bijdragen binnenkwam. Daarnaast zijn er inkomsten uit bijvoorbeeld zalenverhuur. Met de uitgaven van circa € 272.000 ontstond er over het jaar 2018 een operationeel tekort van circa € 44.000 euro. Er zijn wel twee legaten binnengekomen en er zijn reserves, maar toch heeft de KKA (Kantoor der Kerkelijke Administraties aangegeven, dat we als kerk voorzichtig moeten zijn met onze uitgaven, gezien de dalende inkomsten.
Dank ging uit naar Dick Hoogendoorn en Aad Uilenreef.

Geen Diaconie meer!?

Rietje Rustema, voorzitter van de Diaconie, deelde mee dat er, zoals het er nu uitziet, volgend jaar geen Diaconie meer is. Voorzitter en secretaris zijn volgend jaar aan het eind van hun ambtstermijn en ook twee diakenen stappen op. De Diaconie heeft dus heel dringend mensen nodig!

Rietje vertelde dat het werk van een vrijwilliger (diaken, ouderling, etc) niet alleen verplichtingen meebrengt. Het geeft ook veel: je staat midden in een wereld (de kerk) waar heel veel gebeurt, je leert veel mensen (beter) kennen, het is fijn om samen een resultaat te bereiken, het geeft positieve energie en kan een verrijking zijn van je leven.
Veel mensen zien op tegen het bekleden van een ambt, omdat de indruk bestaat dat er veel vergaderd wordt (dat valt erg mee) en dat je verplicht bent 4 jaar uit te dienen. Dat laatste klopt ook niet: je kunt altijd eerder stoppen, als het niet meer gaat of als je ineens veel andere verplichtingen hebt, of om welke andere reden dan ook. Rietje deed (en doet) een dringend beroep op gemeenteleden om zich aan te melden als diaken.
De voorzitter kerkenraad, Tymen van der Ploeg, sloot daarbij aan met de opmerking dat er ook ouderlingen nodig zijn.

Thamerkerk

Piet Vingerling, voorzitter kerkrentmeesters, deelde de laatste stand van zaken omtrent de Thamerkerk mee. De kerk wordt verkocht aan Heemlocaties. De gemeenteraad Uithoorn is op 27 juni akkoord gegaan met de garantstelling zodat de overdracht in juli 2019 plaats kan vinden.

Joke Bos, scriba