Gemeentevergadering

4 juni

Gemeentevergadering

Op de vergadering van 4 juni stonden de jaarrekeningen van diaconie en van het college van kerkrentmeesters centraal. De rekeningen werden toegelicht door Koen de Bruin (diaconie) en Willem Biesheuvel (kerkrentmeesters). De vragen werden door hen deskundig en tot ieders tevredenheid beantwoord. Het volgende onderwerp riep meer discussie en gemengde gevoelens op.

Kosten uitvaart

Kerkenraad en kerkrentmeesters hebben het moeilijke besluit genomen, om een bijdrage van €360 te gaan vragen voor een uitvaart vanuit De Schutse, om zo een deel van de onkosten te dekken. Kosten voor de predikant worden principieel niet doorberekend.

Financiën kunnen nooit reden zijn om geen kerkelijke uitvaart te krijgen. Als de kosten een probleem zijn, dan wordt dat opgelost. De ingangsdatum wordt nog vastgesteld. Afgesproken wordt om het besluit over een jaar te evalueren.

Het volledige verslag van de Gemeentevergadering lees je in de pdf
Verslag-Gemeentevergadering-2023-06-04.pdf

Vragen? Mail ze gerust.

w.biesheuvel@pkn-uithoorn.nl voor de kerkrentmeesters

k.dbruin@pkn-uithoorn.nl voor de diaconie

scriba@pkn-uithoorn.nl voor de kerkenraad