Gemeentevergadering

26 jan

Gemeentevergadering

Er is een nieuw beleidsplan opgesteld door een werkgroep beleidsplan, onder voorzitterschap van Liesbeth Geudeke.

De werkgroep heeft het bestaande beleidsplan geactualiseerd en doet tevens aanbevelingen voor de langere termijn. Het wordt namelijk steeds moeilijker vrijwilligers, zoals om ambtsdragers en contactpersonen te vinden. Als we alles willen blijven doen, wat we nu doen, gaat dat in de toekomst nog meer problemen opleveren. De werkgroep stelt voor om nu alvast vooruit te kijken en veranderingen in gang te zetten om de komende problemen het hoofd te bieden.

Over het beleidsplan en genoemde voorstellen wordt gesproken op een gemeentevergadering op 26 januari 2020. Iedereen van harte welkom om haar/zijn ideeën en meningen in te brengen.

U kunt het beleidsplan digitaal ontvangen door een mail te sturen aan Liesbeth Geudeke e.geudeke@pkn-uithoorn.nl) of aan ondergetekende (scriba@pkn-uithoorn.nl). Wilt u een papieren versie ontvangen, dan kan dat ook via een mail aan ondergetekende.

Joke Bos, scriba