Gemeentevergadering

12 dec

Gemeentevergadering

Op 12 december is er na de dienst een gemeentevergadering.
Onderwerpen zijn: begrotingen kerkrentmeesters en Diaconie, stand van zaken beroepingscommissie, stand van zaken beleidsplan.
De begrotingen van kerkrentmeesters en Diaconie kunt u opvragen bij de scriba. U krijgt dan een digitale versie. Op 12 december zullen enkele papieren exemplaren achter in de kerkzaal liggen.

U wordt verzocht zich voor deze vergadering aan te melden bij Gerie van Schaik.

g.vanschaik@pkn-uithoorn.nl