Bezinning en Verdieping

Grote theologen

Begonnen als ‘Grote theologen van de 20e eeuw’ zijn we inmiddels toe aan het achtste seizoen van deze serie. Een toenemende uitdaging om niet alleen ‘oudere westerse mannen’ voor het voetlicht te brengen, maar de diversiteit in het nadenken over God en mensen te laten zien. Deze keer twee theologen die nog actief zijn, beiden van heel verschillende herkomst en achtergrond. Er is schriftelijk materiaal achter in de kerk, het is ook te downloaden van deze webpagina.

24 okt

Antje Jackelén

donderdag 24 oktober 20.00 uur De Schutse

Antje Jackelén (1955) werd geboren in Duitsland maar werkt al sinds lange tijd in Zweden, in de Lutherse kerk. Ze was predikant, doceerde systematische theologie en werd in 2007 bisschop van Lund. In 2013 werd ze gekozen tot aartsbisschop van Uppsala en daarmee tot hoofd van de Zweedse Lutherse kerk.

Ze speelt een belangrijke rol in de oecumene en is de hoogst opgeklommen vrouw in de kerkelijke hiërarchie ter wereld. Die positie verhindert haar echter niet zich op verschillende gebieden, theologisch en maatschappelijk, helder uit te spreken. Ze betoont zich voorvechter van een intellectueel houdbaar, modern en open en tegelijk in de traditie geworteld christelijk geloof, dat de uitdagingen van nu (secularisatie, maar evengoed klimaatproblematiek) serieus oppakt, en relevant is voor de 21e eeuw. De vraag is hoe ze dat doet en of dat ook bij ons zou kunnen. Geprobeerd wordt enkele weken van tevoren schriftelijk materiaal ter beschikking te stellen, in de kerk en via de website.

Materiaal: Grote Theologen VIII,2 – Antje Jackelén

ds. Joep Dubbink


10 oktober ging het over Rasiah S. Sugirtharajah
Materiaal:  Grote Theologen VIII,1 – Rasiah S. Sugirtharajah