Grote theologen

Bezinning en Verdieping

Grote theologen

Begonnen als ‘Grote theologen van de 20e eeuw’ zijn we inmiddels toe aan het achtste seizoen van deze serie. Een toenemende uitdaging om niet alleen ‘oudere westerse mannen’ voor het voetlicht te brengen, maar de diversiteit in het nadenken over God en mensen te laten zien. Deze keer twee theologen die nog actief zijn, beiden van heel verschillende herkomst en achtergrond. Er is nog leesmateriaal te downloaden van deze webpagina.

24 okt ging het over

Antje Jackelén

Antje Jackelén (1955) werd geboren in Duitsland maar werkt al sinds lange tijd in Zweden, in de Lutherse kerk. Ze was predikant, doceerde systematische theologie en werd in 2007 bisschop van Lund. In 2013 werd ze gekozen tot aartsbisschop van Uppsala en daarmee tot hoofd van de Zweedse Lutherse kerk.

Ze speelt een belangrijke rol in de oecumene en is de hoogst opgeklommen vrouw in de kerkelijke hiërarchie ter wereld. Die positie verhindert haar echter niet zich op verschillende gebieden, theologisch en maatschappelijk, helder uit te spreken. Ze betoont zich voorvechter van een intellectueel houdbaar, modern en open en tegelijk in de traditie geworteld christelijk geloof, dat de uitdagingen van nu (secularisatie, maar evengoed klimaatproblematiek) serieus oppakt, en relevant is voor de 21e eeuw. De vraag is hoe ze dat doet en of dat ook bij ons zou kunnen. Geprobeerd wordt enkele weken van tevoren schriftelijk materiaal ter beschikking te stellen, in de kerk en via de website.

Leesmateriaal Grote Theologen VIII,2 – Antje Jackelén


10 oktober ging het over

Rasiah S. Sugirtharajah

Rasiah S. Sugirtharajah werd geboren in Sri Lanka en studeerde daar en in Birmingham (UK) theologie. Hij doceerde tot zijn emeritaat bijbeluitleg in een postkoloniale context. Het christelijk geloof werd vanuit het westen in Azië geïntroduceerd, het kwam mee met de komst van de koloniale overheersing.

Maar zijn beide onlosmakelijk verbonden? Sugirtharajah gelooft van niet. Zoals in Latijns-Amerika de bevrijdingstheologie ontstond, zo heeft op vergelijkbare manier ook Azië, waar het christelijk geloof een minderheid is te midden van andere grote religies als boeddhisme, hindoeïsme en islam, behoefte aan een eigen vorm van christelijk geloof, die niet schatplichtig is aan westers gedachtegoed. Sugirtharajah schreef een groot aantal boeken over dat onderwerp met titels als Een stem uit de marge en Jezus in Azië, en probeert geloof en vooral de Bijbel los te maken van een koloniale blikrichting en opnieuw te ontdekken voor gelovigen in Azië. Zouden wij daarvan op onze beurt iets kunnen leren?

Leesmateriaal  Grote Theologen VIII,1 – Rasiah S. Sugirtharajah

ds. Joep Dubbink