Helende gemeenschap

Bezinning en Verdieping

3 okt

Kerk als helende gemeenschap

De avonden over Kerk als helende gemeenschap staan gepland op dinsdag 3, 17 en 31 oktober in De Schutse. Dat is best kort nadat je het programmaboekje in handen krijgt, in september. Lees het al online bij Bezinning en verdieping!

Wat is kerkzijn?

Op die vraag zijn veel verschillende antwoorden te geven. Één antwoord is: de kerk is een helende gemeenschap. Dit is misschien iets dat, als je meedoet met de kerk, heel gewoon voor je is. Zo gewoon dat het niet opvalt. Dit is misschien iets waar je, als je niet meedoet met een kerk, geen weet van hebt.

Plek van heling

In drie bijeenkomsten verkennen en ervaren we op welke manier kerk een plek van heling is.

In de eerste bijeenkomst kijken we naar de kerk met haar bonte mix van ritueel, ontmoeting, geloofsideeën, verkondiging, waarin steeds het aspect van heling te ontdekken valt.

Tijdens de tweede bijeenkomst onderzoeken we onszelf en maken een levenslijn waarin we proberen aan te wijzen waar en hoe wij zelf heling hebben ervaren.

In laatste bijeenkomst gaan we dieper in op gebed en heelheid. Op elke avond geef ik een inleiding en is er gelegenheid tot onderling gesprek.

De bijeenkomsten zijn zonder voorbereiding te volgen, maar voor wie zich breder wil oriënteren, zijn er hieronder vier artikelen te lezen, één Engelse, en drie Nederlandse teksten.

ds. Sibilla Verhagen

 1. Theology and Healing
  Uit Churchman 1978 door John Goldingay
  Goldingay beschouwt well-being als iets dat vele terreinen van het leven beslaat. Iets dat per levensfase iets anders kan inhouden. Hij houdt mooi het midden tussen ‘hypergenezing’ (zeg maar de kant van de pinksterbeweging) en ‘genezings-ongeloof’ (zeg maar de kant van de nuchtere westerse protestant).
  Heling1 Theology and Healing Goldingay.pdf
 2. Helend Preken
  Essay 2023 door Sibilla Verhagen
  Essay geschreven in het kader van de cursus Preken voor Gevorderden. Er werd gevraagd een statement te maken.
  Heling2 Helend preken essay Sibilla Verhagen.pdf
 3. Jezus als genezer
  Lezing 2023 door Sibilla Verhagen
  De verkondiging uit maart, waarin vanuit de dogmatiek gekeken wordt naar Jezus als genezer.
  Heling3 Jezus als genezer lezing Sibilla Verhagen.pdf
 4. Evangelie-medicijn
  Gospel medicine, preek van Barbara Brown Taylor, vertaald uit haar prekenbundel Gospel Medicine, 1995
  Een bevlogen pleidooi om als leerlingen van Jezus genezende woorden te spreken.
  Heling4 Evangelie Medicijn Lucas preek Barbara Brown Taylor.pdf