Helende gemeenschap

Bezinning en Verdieping

Kerk als helende gemeenschap

De avonden over Kerk als helende gemeenschap waren op dinsdag 3, 17 en 31 oktober 2023.

Wat is kerkzijn?

Op die vraag zijn veel verschillende antwoorden te geven. Één antwoord is: de kerk is een helende gemeenschap. Dit is misschien iets dat, als je meedoet met de kerk, heel gewoon voor je is. Zo gewoon dat het niet opvalt. Dit is misschien iets waar je, als je niet meedoet met een kerk, geen weet van hebt.

Plek van heling

In drie bijeenkomsten verkenden en ervaarden we op welke manier kerk een plek van heling is.

In de eerste bijeenkomst keken we naar de kerk met haar bonte mix van ritueel, ontmoeting, geloofsideeën, verkondiging, waarin steeds het aspect van heling te ontdekken valt.

Tijdens de tweede bijeenkomst onderzochten we onszelf en maakten een levenslijn waarin we proberen aan te wijzen waar en hoe wij zelf heling hebben ervaren.

In laatste bijeenkomst gingen we dieper in op gebed en heelheid. Op elke avond lazen we samen een inleiding en was er gelegenheid tot onderling gesprek.

Voor wie zich breder wil oriënteren, waren er ook vier artikelen te lezen, één Engelse, en drie Nederlandse teksten.

ds. Sibilla Verhagen