9 mei 9.00

Hemelvaartsdag

Vieren en samen eten

Op Hemelvaartsdag werd er ook dit jaar een viering georganiseerd door en voor gemeenteleden.

De psalmen en liederen voor Hemelvaartsdag boden weer voldoende variatie om er een mooi meditatief moment van te maken, ook zonder preek. Luisteren, zingen, stilte, lezen en bidden, zijn elementen die een Hemelvaartsdienst bijzonder maken. En dat op een donderdagmorgen, veertig dagen na Pasen en tien dagen voor Pinksteren. Mooie getallensymboliek die structuur geeft aan het kerkelijk jaar.
Na afloop was er een goed verzorgd ontbijt.

De kerkdienst begon om 9.00 uur.

8-12 mei

Op ‘hemelvaartkamp’?

Vera (13), Ritske (50) en Henriëtte (74) vertelden over hun goede ervaring met de CWN conventie. We zijn daar vaker geweest. Dit beviel goed, want je bent tijdens de Hemelvaartsvakantie met heel veel anderen op allerlei manieren met geloof bezig.

Bij de Charismatische Werkgemeenschap is aandacht voor de Heilige Geest, maar niet op een dwingende manier. Er zijn interessante sprekers en workshops naar keuze. Voor elke leeftijdsgroep is er een apart programma. Het is inspirerend maar ook relaxt. Leuk om met meerdere mensen en gezinnen samen naar de conventie te gaan!