Hemelvaart

Hemelvaartsdag anders

Morgengebed en ontbijt

Dit jaar organiseren we de dienst op Hemelvaartsdag anders dan in voorgaande jaren. De opkomst op deze donderdagmorgen is meestal niet zo groot. Dat biedt wel de gelegenheid om het wat anders te vieren. Dat doen we door bijvoorbeeld na de viering met elkaar te ontbijten.

De viering wordt voorbereid door een kleine projectgroep van gemeenteleden, en heeft het karakter van een morgengebed. De viering begint om 9.00 uur en duurt ongeveer een half uur. Er is geen beamerpresentatie en geen uitzending. Aansluitend is er een gezamenlijk ontbijt. Van harte welkom!

Hemelvaart anders