Historie

Historische kerkelijke attributen

Kijk de kerkTweehonderd jaar geleden werd Thamen overgedragen aan de provincie Noord-Holland en samengevoegd met Uithoorn. Oorspronkelijk lag Thamen wat noordelijker, in de omgeving waar nu de Briandflat staat. Daar stonden ook de eerste kerkjes. Aan de Amstel stond sinds 1663 de derde Thamerkerk.

In 1835 werd een nieuwe kerk geopend, de huidige Thamerkerk. Uit het vorige kerkgebouw werden de banken, de kerkklok en het orgel meegenomen.

In de vitrinekast in De Schutse staat de doopschaal, geschonken door de catechisanten en de kanselbijbel uit 1748. Ook staat er een collectebus, die gebruikt werd bij begrafenissen ‘voor de armen’. In de gang hangt het predikantenbord.

In 1852 werd de luidklok vervangen door de huidige klok, die afkomstig is uit de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Gegoten in 1659 door de gebroeders Hemony, de eerste klokkengieters die een klok op toon konden maken.

In 1872 werd in de Menonietenbuurt de eerste (christelijk-)gereformeerde kerk gebouwd, deze heeft dienst gedaan tot 1927. In datzelfde jaar werd de Kruiskerk geopend aan de Piet Heinlaan. Het doopvont van de Kruiskerk staat nu in de ontmoetingsruimte van De Schutse en een deel van het avondmaalstel staat in de vitrinekast uitgestald.

De Hoeksteen is een ontwerp van Gerrit Rietveld en werd als hervormde kerk geopend in 1966. Het meubilair, behalve het orgel, was ook door Rietveld getekend. Als kerk heeft dit gebouw dienstgedaan tot 1984. Het orgel staat nu in Dronten.

In 1967 werd De Schutse geopend, ontworpen door ingenieur G. Kors.

Cees van Duren


Geschiedenis van Protestantse Gemeente te Uithoorn

Er is van alles te vertellen: over een kerkje dat in het veen wegzakte en over een uniek ontwerp van Rietveld. Over de bouw en sluiting van kerken. Kortom, de geschiedenis van de Protestantse Gemeente te Uithoorn en haar voorgangers de Hervormde Gemeente Uithoorn en de Gereformeerde Kerk Uithoorn die samen op weg gingen en in 2006 fuseerden. Er is meer, download de Historie Protestantse Gemeente te Uithoorn.pdf