Historie

Kijk de kerk9 – 30 mei UITGESTELD

Historische kerkelijke attributen

Tweehonderd jaar geleden werd Thamen overgedragen aan de provincie Noord-Holland en samengevoegd met Uithoorn. Oorspronkelijk lag Thamen wat noordelijker, in de omgeving waar nu de Briandflat staat. Daar stonden ook de eerste kerkjes. Aan de Amstel stond sinds 1663 de derde Thamerkerk.

In 1835 werd een nieuwe kerk geopend, de huidige Thamerkerk. Uit het vorige kerkgebouw werden de banken, de kerkklok en het orgel meegenomen.

In de vitrinekast in De Schutse staat de doopschaal, geschonken door de catechisanten en de kanselbijbel uit 1748. Ook staat er een collectebus, die gebruikt werd bij begrafenissen ‘voor de armen’. In de gang hangt het predikantenbord.

In 1852 werd de luidklok vervangen door de huidige klok, die afkomstig is uit de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Gegoten in 1659 door de gebroeders Hemony, de eerste klokkengieters die een klok op toon konden maken.

In 1872 werd in de Menonietenbuurt de eerste (Christelijke) Gereformeerde kerk gebouwd, deze heeft dienst gedaan tot 1927. In datzelfde jaar werd de Kruiskerk geopend aan de Piet Heinlaan. Het doopvont van de Kruiskerk staat nu in de ontmoetingsruimte van De Schutse en een deel van het avondmaalstel staat in de vitrinekast uitgestald.

De Hoeksteen is een ontwerp van Gerrit Rietveld en werd geopend in 1966. Het meubilair, behalve het orgel, was ook door Rietveld getekend. Als kerk heeft dit gebouw dienstgedaan tot 1984. Het orgel staat nu in Dronten.

In 1967 werd De Schutse geopend, ontworpen door ing. G. Kors.

Naast de vitrinekast hangen verschillende foto’s van de drie gesloten kerken en het predikantenbord van De Schutse.

Misschien heeft u ook wel een attribuut dat herinnert aan de gesloten Hoeksteen, Kruiskerk of Thamerkerk. Tussen 9 en 30 mei wordt er een grotere tentoonstelling georganiseerd in De Schutse. Als uw voorwerp daar mag staan of hangen, dan zou dat heel fijn zijn. Wilt u daarover contact opnemen met een van ondergetekenden?

Cees van Duren en Antoine van Mulukom


 

Geschiedenis van Protestantse Gemeente te Uithoorn

Er is van alles te vertellen: over een kerkje dat in het veen wegzakte en over een uniek ontwerp van Rietveld. Over de bouw en sluiting van kerken. Kortom: de geschiedenis van de Protestantse Gemeente te Uithoorn en haar voorgangers de Hervormde Gemeente Uithoorn en de Gereformeerde Kerk Uithoorn die in 2006 fuseerden tot Protestantse Gemeente te Uithoorn. Er is meer > Download de pdf Historie Protestantse Gemeente te Uithoorn.pdf