Hongerdoek

Bezinning en Verdieping

12 en 26 feb

Een hongerdoek voor De Schutse

Wat is een hongerdoek eigenlijk? In de Middeleeuwen werd tijdens de vastentijd (dus vanaf Aswoensdag) een doek opgehangen om het priesterkoor en het altaar aan het zicht te onttrekken. De oorspronkelijke hongerdoeken waren wit, als teken van leegte. In later eeuwen werden ze beschilderd met voorstellingen over het leven, lijden en sterven van Jezus. Omdat deze doeken in de vastentijd werden opgehangen, werden ze hongerdoeken genoemd. In de 18e eeuw ging dit gebruik verloren, maar sinds de jaren ‘70 zijn de hongerdoeken weer terug van weggeweest, dankzij een Duitse katholieke ontwikkelingsorganisatie. De organisatie legde daarbij de link tussen het lijden van Christus en de armoede in de derde wereld. Ook in onze kerk hebben we een aantal jaren achtereen hongerdoeken opgehangen.

Onder leiding van ds. Joep Dubbink en Co Walinga zullen we ons gedurende twee avonden bezig houden met het maken van het hongerdoek. Na een verdieping in de lezingen die in de veertigdagentijd centraal staan, verwerken we onze verbeeldingen daarvan op kleine panelen, die samen een hongerdoek zullen vormen.

Dit doek zal in de diensten van de veertigdagentijd te zien zijn in De Schutse, om zo niet alleen de deelnemers, maar alle kerkgangers te bepalen bij thema’s rond het leven, lijden, sterven en opstanding van Christus en bij allen, dichtbij en ver weg, van wie het leven wordt getekend door pijn en verdriet, voor wie wij bidden om het Licht van Pasen.

De avonden beginnen om 20.00 uur in De Schutse. Inloop vanaf 19.45 uur. Aanmelding is noodzakelijk en kan tot dinsdag 5 februari via bezinning.en.verdieping@pkn-uithoorn.nl.