Hongerdoek

Bezinning en Verdieping

terugblik Veertigdagentijd 2019

Een hongerdoek voor De Schutse

Gedurende twee dinsdagavonden zijn acht gemeenteleden bezig geweest met het maken van een hongerdoek voor De Schutse. Eerst zijn de lezingen uit het Lucasevangelie gelezen en kort door ds. Joep Dubbink toegelicht. Iedereen heeft het gedeelte wat hem of haar het meeste aansprak, verbeeld in een schilderijtje van 30×30 cm. Met dank aan Co voor nuttige tips daarbij. Deze schilderijtjes vormen samen het hongerdoek dat in de 40 dagentijd voor in De Schutse te zien zal zijn. Bij ieder paneeltje hoort een korte tekst waarin de maker van het schilderijtje uitlegt wat er te zien is.

 

Zondag 10 maart – Lucas 4: 1-13 – Verzoeking in de woestijn
Verleiding: Jij bent tot de zoon van God? Zeg dan tegen deze steen dat hij in brood moet veranderen! Maar Jezus antwoordde: In de heilige boeken staat: “Alleen van brood kan een mens niet leven.”

 

Zondag 17 maart – Lucas 9: 28-38 – Verheerlijking op de berg
De donkerbruine baan op de grond is de (slag)schaduw van de wolk. “Maar terwijl hij dit zegt geschiedt er een wolk/ die hen heeft overschaduwd;/ ze worden bevreesd/ als ze in de wolk binnenkomen./ Er geschiedt een stem vanuit de wolk/ die zegt:/ deze is mijn zoon, de uitgelezene,-/ hoort naar hem!/ En terwijl de stem geschiedt/ is alleen Jezus daar te vinden.”

 

Zondag 24 maart – Lucas 13: 6-9 – Gelijkenis van de vijgenboom
De vijgenboom staat er treurig bij. Eigenlijk moet hij gerooid worden. Maar daar komt de tuinman, die vraagt of hij de boom nog een kans mag geven, met goede zorgen.
Dat mag! Het kleine meisje van de hoop staat achter de boom en glimlacht om een hoekje.
Alles is nog mogelijk!

 

Zondag 31 maart – Lucas 15: 11-32 – De verloren zoon
De oudste zoon werd woedend en wilde niet naar binnen gaan, maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren, voorlopig tevergeefs. De oudste zoon staat daardoor met zijn rug naar het feest, naar de opstanding.

 

Zondag 7 april — Lucas 20: 9-19 – Gelijkenis van de onrechtvaardige pachters
De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden. (2 panelen)

 

Zondag 14 april – Lucas 19: 28-40 – Intocht in Jeruzalem
Enkele Farizeeën in de menigte zeiden tegen Jezus: Meester, berisp uw leerlingen (paneel 1),
maar Hij antwoordde: Ik zeg u, als zij zouden zwijgen, dan zouden de stenen het uitschreeuwen (paneel 2)

 

Zondag 21 april – Pasen
In het midden van het paneel het verlangen naar het wonder van Pasen. Hoe zien we niet precies, maar een donker kruis wordt overstraald. De grafsteen is overwonnen.

 

Wat is een hongerdoek eigenlijk?

In de Middeleeuwen werd tijdens de vastentijd (dus vanaf Aswoensdag) een doek opgehangen om het priesterkoor en het altaar aan het zicht te onttrekken. De oorspronkelijke hongerdoeken waren wit, als teken van leegte. In later eeuwen werden ze beschilderd met voorstellingen over het leven, lijden en sterven van Jezus. Omdat deze doeken in de vastentijd werden opgehangen, werden ze hongerdoeken genoemd. In de 18e eeuw ging dit gebruik verloren, maar sinds de jaren ‘70 zijn de hongerdoeken weer terug van weggeweest, dankzij een Duitse katholieke ontwikkelingsorganisatie. De organisatie legde daarbij de link tussen het lijden van Christus en de armoede in de derde wereld. Ook in onze kerk hebben we een aantal jaren achtereen hongerdoeken opgehangen.

Het doek zal in de diensten van de veertigdagentijd te zien zijn in De Schutse. Om zo niet alleen de deelnemers, maar alle kerkgangers te bepalen bij thema’s rond leven, lijden, sterven en opstanding van Christus. En bij allen, dichtbij en ver weg, van wie het leven wordt getekend door pijn en verdriet, voor wie wij bidden om het Licht van Pasen.

bezinning.en.verdieping@pkn-uithoorn.nl