Israël – Palestina

6 feb

Bezinning en Verdieping

Onopgeefbaar verbonden…?!

Weinig onderwerpen roepen binnen onze kerk zo veel emotie en discussie op als het conflict tussen Israël en de Palestijnen. In januari 2018 heeft ds. Sieb Lanser met collega’s uit de Protestantse Kerk een twaalfdaagse studiereis gemaakt naar Israël / Palestina. Het thema was ‘Onopgeefbaar verbonden…?!’

Deze woorden zijn ontleend aan de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland: ‘De kerk is geroepen gestalte te geven aan haar onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël.’ Deze uitdrukking is niet onomstreden, verdeelt de kerk en leidt tot soms felle discussies. Hoe verhoudt zich de verbondenheid van Kerk en Israël tot de oecumenische verbondenheid met de Palestijnse christenen? Hoe zit het met de (diaconale) verbondenheid met slachtoffers van onrecht en onderdrukking, in casu de Palestijnse bevolking? In ontmoetingen met zowel Joden als Palestijnen is geprobeerd iets meer zicht te krijgen op deze complexe problematiek. Deze avond komt ds. Lanser zijn ervaringen met ons delen.

Van harte welkom op donderdag 6 februari in De Schutse, de avond begint om 20.00 uur, koffie en thee staan klaar vanaf 19.45 uur

Wilt u graag komen, maar zit u om vervoer verlegen, neem gerust contact met ons op via bezinning.en.verdieping@pkn-uithoorn.nl of telefonisch met Tietia van Dijk, 0297-569732.