Israël – Palestina

terugblik

Bezinning en Verdieping

Onopgeefbaar verbonden…?!

Het conflict tussen Israël en de Palestijnen roept veel emotie en discussie op. In januari 2018 hebben 21 dominees uit de Protestantse Kerk een twaalfdaagse studiereis gemaakt naar Israël / Palestina. Het thema was ‘Onopgeefbaar verbonden…?!’ Ds. Sieb Lanser komt donderdag 6 februari om 20.00 uur in De Schutse een presentatie geven over deze reis.

In de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland staat: ‘De kerk is geroepen gestalte te geven aan haar onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël.’ Deze uitdrukking is niet onomstreden, verdeelt de kerk en leidt tot soms felle discussies. Hoe verhoudt zich de verbondenheid van Kerk en Israël tot de oecumenische verbondenheid met de Palestijnse christenen? Hoe zit het met de (diaconale) verbondenheid met de Palestijnse bevolking, slachtoffers van onrecht en onderdrukking? In ontmoetingen met zowel Joden als Palestijnen is geprobeerd iets meer zicht te krijgen op deze complexe problematiek. Deze avond komt ds. Lanser zijn ervaringen met ons delen.

Dit was op 6 februari 2020 in De Schutse.