Je leven voltooid?

Bezinning en verdieping

Je leven voltooid?

Op 5 oktober was het KerkCafé gewijd aan het thema ‘Voltooid leven’. Geregeld laten mensen weten dat ze hun leven als ‘voltooid’ zien, ook als er nog geen sprake is van een ongeneeslijke ziekte of de dood heel nabij is. Spreker Loes Jobse van de NVVE (Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde) legde uit hoe het publieke debat zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld, wat de regels zijn, wat er kan en niet kan.

Daarmee is het gesprek natuurlijk niet afgerond. Die wens, je leven te willen beëindigen omdat het ‘klaar’ is, stelt ons ook voor persoonlijke vragen: waar komt die wens vandaan, welke angsten liggen er mogelijk achter? Hoe sta je erin, of het nu over jezelf gaat of over een naaste? Autonomie en zelfbeschikking zijn termen die in dit verband veel gebruikt worden. Zijn dat de enige waarden die spelen? En hebben levensbeschouwing en geloof er mogelijk ook iets over te zeggen? Deze avond is bedoeld om over die vragen door te praten. We willen daarbij een veilige omgeving creëren, en met respect voor ieders mening en overtuiging naar elkaar luisteren.

Je leven voltooid?
Dinsdag 30 oktober 2018, 20.00-22.00 uur in De Schutse, Protestantse Gemeente Uithoorn
ds. Florisca van Willegen en ds. Joep Dubbink