Kerkbalans

Kerkbalans 2024

Geef voor je kerk!

Geef vandaag voor de kerk van morgen is de titel van onze folder Kerkbalans 2024. Onze kerk krijgt geen subsidie en heeft dus een financiële bijdrage nodig van de leden om te kunnen bestaan. Van u dus!

Ook dit jaar werd in januari de landelijke actie Kerkbalans gehouden, waar onze kerk weer aan mee doet. Kerk en Diaconie vragen u ons werk ook dit jaar weer mogelijk te maken door uw financiële bijdrage.

Wij hopen ook dit jaar weer op uw steun! Misschien ziet u zelfs kans uw bijdrage te verhogen om ons te helpen de stijgende kosten de baas te blijven.

Bent u er nog niet aan toe gekomen uw toegezegde bijdrage over te maken? Het kan nog steeds! Het rekeningnummer van de kerk is: NL70RABO0378554875. Voor de diaconie: NL26RABO0378522590

PGU-kerkbalans2024.pdf


Belastingaangifte?

Bij het invullen van je belastingaangifte moet je bij een aftrekbaar ANBI-doel een RSIN-nummer kiezen. Dat is een fiscaalnummer van een instelling. Onze kerk bestaat uit twee financieel gescheiden instellingen met elk hun eigen fiscale nummer. Je vindt ze bij onze ANBI informatie.


Kerkbalans

Bankrekeningen
PGU Kerkbalans NL70 RABO 0378 5548 75
PGU bijdrage Diaconie en Zending NL85 RABO 0363 5078 68

Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties? We horen ze graag!

 

kerkrentmeesters@pkn-uithoorn.nl

diaconie@pkn-uithoorn.nl 

Hoor je voor het eerst over Kerkbalans?
PGU-kerkbalans-jongeren2024.pdf