Kerkbalans

Kerkbalans 2022

In januari schreven we over de actie Kerkbalans 2022 die van start ging. Intussen is het maart en wordt het tijd voor een tussenbalans. De cijfers die ik  gebruik zijn per 7 maart. Op die datum was het bedrag dat is toegezegd (en deels al gestort!) € 138.680

Van de aangeschreven mensen hebben er een aantal (nog) niet gereageerd. Tot nu hebben we 474 reacties ontvangen. Van de leden/vrienden die (nog) niet reageerden heeft een aantal vorig jaar wel bijgedragen, dus we hopen dat het bedrag nog groter wordt. De ervaring leert dat de huidige stand zeker niet de eindstand is, we krijgen nog steeds reacties binnen.

Voor de diaconie hebben tot nu toe 331 leden/vrienden een bedrag van € 38.634 toegezegd. Ook dat zal nog niet de eindstand zijn.

Rest ons nog u allen te bedanken voor uw bijdragen die het mogelijk maken dat wij een kerk zijn en hebben en onze diaconale plichten kunnen vervullen. Een bijzonder woord van dank voor allen die ook dit jaar weer meegeholpen hebben met het klaarmaken van de brieven en enveloppen en het rondbrengen en weer ophalen van enveloppen.

Namens het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters,
Klazien Veldhuis en Willem Biesheuvel


Kerkbalans Diaconie

Dit bedrag staat los van de collectes en speciale acties. Hiermee kunnen we de op onze begroting genoemde doelen steunen. We hebben € 39.000 begroot. We komen dus nog iets tekort. Misschien is uw briefje blijven liggen? Het kan alsnog naar de brievenbus van De Schutse. Ook zonder briefje zijn bijdragen voor dit doel welkom op NL26 RABO 037 85 22 590 ten name van Diaconie en Zending PGU.

Henk Mathlener

Bent u er nog niet aan toe gekomen uw toegezegde bijdrage over te maken? Het kan nog steeds! Het rekeningnummer van de kerk is: NL70RABO0378554875. Voor de diaconie: NL26RABO0378522590. Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties? We horen ze graag!


Belastingaangifte?

Bij het invullen van je belastingaangifte moet je bij een aftrekbaar ANBI-doel een RSIN-nummer kiezen. Dat is een fiscaalnummer van een instelling. Onze kerk bestaat uit twee financieel gescheiden instellingen met elk hun eigen fiscale nummer. Je vindt ze bij onze ANBI informatie.


Bekijk de folder PGU-kerkbalans2022.pdf

Kerkbalans

Het rekeningnummer van de Kerkrentmeesters is: NL70RABO0378554875.
Voor de Diaconie: NL26RABO0378522590

Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties? We horen ze graag!
Willem Biesheuvel, penningmeester Kerkrentmeesters
Koen de Bruin, penningmeester Diaconie

Hoor je voor het eerst over Kerkbalans?
Lees de pdf PGU-kerkbalans-jongeren