Kerkbalans

Kerkbalans 2021

In januari schreven we over de actie Kerkbalans 2021 die van start ging. Intussen is het maart en wordt het tijd voor een tussenbalans. De cijfers in dit artikel zijn van 28 februari. Op die datum was het bedrag dat is toegezegd (en deels al gestort!) € 142.500.

Van de aangeschreven mensen hebben er ongeveer 170 mensen niet gereageerd. 32 Mensen hebben zich genoodzaakt gezien de bijdrage te verlagen, terwijl 134 personen de bijdrage verhoogd hebben! Van de 170 mensen die (nog) niet reageerden, heeft een aantal vorig jaar wel bijgedragen, dus we verwachten dat dit cijfer nog in positieve zin verandert. De ervaring leert dat de huidige stand zeker niet de eindstand is: we krijgen nog steeds reacties binnen. Onder de mensen die meer hebben toegezegd, was eveneens een aantal gemeenteleden die vorig jaar geen bijdrage toegezegd hebben, maar dat dit jaar wel doen. Een positieve ontwikkeling dus!

Allen bedankt voor uw bijdragen die het mogelijk maken dat wij een kerk zijn en hebben. Een bijzonder woord van dank voor allen die meegeholpen hebben met het klaarmaken van de brieven en enveloppen, het rondbrengen en weer ophalen van de ruim 700(!) enveloppen.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Willem Biesheuvel, penningmeester

Bekijk de folder PGU-kerkbalans2021.pdf

Kerkbalans

Geef voor de kerk van morgen is de titel van onze folder Kerkbalans 2021. Onze kerk krijgt geen subsidie en heeft dit jaar dus weer een financiële bijdrage nodig van de leden om te kunnen bestaan. Van u dus!

Bent u er nog niet aan toe gekomen uw toegezegde bijdrage van 2020 over te maken? Het kan nog steeds!
Het rekeningnummer van de Kerkrentmeesters is: NL70RABO0378554875.
Voor de Diaconie: NL26RABO0378522590

Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties? We horen ze graag!
Willem Biesheuvel, penningmeester Kerkrentmeesters
Koen de Bruin, penningmeester Diaconie

Hoor je voor het eerst over Kerkbalans?
Lees PGU-kerkbalans-jongeren-web.pdf