Kerkbalans

13-27 jan

Kerkbalans 2024

Geef voor je kerk!

Geef vandaag voor de kerk van morgen is de titel van onze folder Kerkbalans 2024. Onze kerk krijgt geen subsidie en heeft dus een financiële bijdrage nodig van de leden om te kunnen bestaan. Van u dus!

Ook dit jaar is op 13 januari de landelijke actie Kerkbalans 2024 van start gegaan waar ook onze kerk aan mee doet. Kerk en Diaconie vragen u ons werk ook dit jaar weer mogelijk te maken door uw financiële bijdrage. De actie wordt op zaterdag 27 januari afgesloten.

Als u dit leest zijn de brieven geprint, de folders gedrukt en door diakenen en kerkrentmeesters in de enveloppen gestoken. Een grote groep vrijwilligers gaat of is al op pad om de brieven te bezorgen en nadien de ingevulde antwoordstroken weer bij u op te halen.

Wij hopen ook dit jaar weer op uw steun! Misschien ziet u zelfs kans uw bijdrage te verhogen om ons te helpen de stijgende kosten de baas te blijven.

Bent u er nog niet aan toe gekomen uw toegezegde bijdrage van 2023 over te maken? Het kan nog steeds! Het rekeningnummer van de kerk is: NL70RABO0378554875. Voor de diaconie: NL26RABO0378522590

PGU-kerkbalans2024.pdf


Belastingaangifte?

Bij het invullen van je belastingaangifte moet je bij een aftrekbaar ANBI-doel een RSIN-nummer kiezen. Dat is een fiscaalnummer van een instelling. Onze kerk bestaat uit twee financieel gescheiden instellingen met elk hun eigen fiscale nummer. Je vindt ze bij onze ANBI informatie.


Kerkbalans

Bankrekeningen
PGU Kerkbalans NL70 RABO 0378 5548 75
PGU bijdrage Diaconie en Zending NL85 RABO 0363 5078 68

Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties? We horen ze graag!

 

kerkrentmeesters@pkn-uithoorn.nl

diaconie@pkn-uithoorn.nl 

Hoor je voor het eerst over Kerkbalans?
PGU-kerkbalans-jongeren2024.pdf