Kerkbalans

Kerkbalans 2021

Bekijk de folder PGU-kerkbalans2021.pdf

Kerkbalans

Geef voor de kerk van morgen is de titel van onze folder Kerkbalans 2021. Onze kerk krijgt geen subsidie en heeft dit jaar dus weer een financiële bijdrage nodig van de leden om te kunnen bestaan. Van u dus! Ook dit jaar gaat in januari de landelijke actie Kerkbalans 2021 weer van start waar ook onze kerk aan mee doet. Kerkrentmeesters en Diaconie vragen u ons werk ook dit jaar weer mogelijk te maken door uw financiële bijdrage. En dit jaar doen de Diaconie en de Kerkrentmeesters dit weer gezamenlijk, dus met een folder en een brief voor uw toezeggingen. Uiteraard blijven de geldstromen wel gescheiden.

Als u dit leest zijn de brieven geprint, de folders gedrukt en door diakenen, kerkrentmeesters en vrijwilligers in de enveloppen gestoken. Een grote groep vrijwilligers is op pad gegaan om de brieven te bezorgen en nadien de ingevulde antwoordbrief weer bij u op te halen. Uiteraard op een Covid-19-veilige wijze! Wij rekenen ook dit jaar weer op uw steun! Misschien ziet u kans uw bijdragen te verhogen om ons te helpen de stijgende kosten de baas te blijven.

Bent u er nog niet aan toe gekomen uw toegezegde bijdrage van 2020 over te maken? Het kan nog steeds!
Het rekeningnummer van de Kerkrentmeesters is: NL70RABO0378554875.
Voor de Diaconie: NL26RABO0378522590

Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties? We horen ze graag!
Willem Biesheuvel, penningmeester Kerkrentmeesters
Koen de Bruin, penningmeester Diaconie

Hoor je voor het eerst over Kerkbalans?
Lees PGU-kerkbalans-jongeren-web.pdf