Kerkbalans

Kerkbalans

In januari ging de actie Kerkbalans 2023 weer van start. De meeste enveloppen zijn ingeleverd of opgestuurd, tijd voor een tussenbalans. Begin februari is toegezegd (en deels al gestort!) € 134.000
113 bijdragers hebben de bijdrage verhoogd met in totaal € 7.766
37 bijdragers hebben zich genoodzaakt gezien de bijdrage te verlagen met totaal € 3.953
Verder ontvingen we nieuwe toezeggingen voor een bedrag van € 1.730
Van de toezeggingen die in 2022 gedaan zijn, is tot nu toe € 7.692 nog niet ontvangen. 

De Diaconie heeft inmiddels €36.620 aan toezeggingen ontvangen. 

De ervaring leert dat de huidige stand zeker niet de eindstand is, we krijgen nog steeds reacties binnen. Rest ons nog u allen te bedanken voor uw bijdragen die het mogelijk maken dat wij een kerk zijn en hebben.  Een bijzonder woord van dank voor allen die meegeholpen hebben met het klaarmaken van de brieven en enveloppen en het rondbrengen en weer ophalen van alle enveloppen. 

Namens het College van Kerkrentmeesters
Willem Biesheuvel, penningmeester

 Lees nog de folder PGU-kerkbalans2023.pdf


Belastingaangifte?

Bij het invullen van je belastingaangifte moet je bij een aftrekbaar ANBI-doel een RSIN-nummer kiezen. Dat is een fiscaalnummer van een instelling. Onze kerk bestaat uit twee financieel gescheiden instellingen met elk hun eigen fiscale nummer. Je vindt ze bij onze ANBI informatie.


Kerkbalans

Bankrekeningen
PGU Kerkbalans NL70 RABO 0378 5548 75
PGU bijdrage Diaconie en Zending NL85 RABO 0363 5078 68

Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties? We horen ze graag!
Willem Biesheuvel, penningmeester Kerkrentmeesters
Koen de Bruin, penningmeester Diaconie

Hoor je voor het eerst over Kerkbalans?
Lees PGU-kerkbalans-jongeren2023.pdf