Kerkbalans

Kerkbalans18 jan – 1 feb

Kerkbalans 2020 komt er aan!

In januari combineren we de jaarlijkse actie Kerkbalans van de kerkrentmeesters en de financiële actie voor diaconie en zending.

De actie Kerkbalans is nodig om onze eigen kerkelijke gemeente in stand te kunnen houden. De financiële actie van de diakenen is bedoeld om de diaconale taak van onze gemeente te kunnen bekostigen.

Delen wat ons gegeven is

Die diaconale taak bestaat uit omzien naar elkaar, opkomen voor mensen die (ook financiële) problemen hebben, en de zwakkeren in de samenleving bijstaan. Geïnspireerd door Jezus Christus willen wij delen wat ons gegeven is. Om in Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. De diakenen worden bij hun taak ondersteund en geïnspireerd door Kerk in Actie. Dat is het orgaan binnen onze landelijke kerk dat het diaconale- en zendingswerk coördineert. In het buitenland werkt Kerk in Actie intensief samen met partnerorganisaties in projecten om de situatie in dat land structureel te verbeteren. In Nederland brengen zij onder andere lokale initiatieven over het voetlicht en helpen daarmee succesvolle projecten te verspreiden. Als diakenen werken we in Uithoorn graag samen met iedereen die dezelfde doelen nastreeft; zowel de Voedselbank als de Gemeente Uithoorn, Stichting Urgente Noden Uithoorn en deelnemers van netwerk-bijeenkomsten van vrijwilligers- en zorginstellingen. Als leden van onze protestantse gemeente hebben wij allen een diaconale- en zendingstaak. Het College van Diakenen wil daarin het initiatief nemen en deze taak vormgeven. Wij kunnen het niet alleen. We hebben daarbij uw hulp en gebed nodig. Op 8 december heeft onze nieuwe penningmeester Koen de Bruin de begroting gepresenteerd en toegelicht.

Wij geloven in delen! Wij hopen dat u ons werk ook komend jaar wilt ondersteunen met uw bijdrage.

Kerkbalans

Samen inzamelen

We sparen geld uit, met één brochure en één toezeggingsformulier. Niet meer apart een van kerkrentmeesters en een van diaconie. Iedereen krijgt beide verzoeken om een bijdrage voor het komende jaar. Zowel voor de kerk, als voor de diaconie samen in één envelop. Met een duidelijke handleiding hoe je het toezeggingsformulier invult.

Hulp aan anderen blijft apart

Toezeggingen en ontvangen bedragen blijven natuurlijk wel strikt gescheiden. Betalingen voor de eigen kerk gaan naar de kerkrentmeesters en betalingen voor de diaconie hulp gaan naar de diakenen.

Wij kijken ernaar uit om de actie Kerkbalans samen met jullie tot een succes te maken! In de gemeentevergadering van december hoor je wat we met het geld hopen te kunnen doen.

Namens de diaconie en de kerkrentmeesters,
Piet Vingerling