Kerkblad Op Weg

Elke drie à vier weken verschijnt Op Weg, kerkblad van de Protestantse Gemeente te Uithoorn. Actuele informatie uit het afgelopen nummer staat op deze website.

Per mail

Het hele kerkblad lezen? Ontvang het als pdf-bestand. Meld je aan voor emailnieuws

Thuis bezorgd

Op Weg in de bus? Mail of bel het kerkelijk bureau: kb@pkn-uithoorn.nl
Cees van Duren, tel 0297-568417 / 566953

Inleveren kopij

Kopij moet in de week voor verschijnen op woensdag om 20.00 uur in bezit zijn van de redactie: redactieopweg@pkn-uithoorn.nl

Rooster Op Weg 2017 – 2018

Uitgave Kopij inleveren      Uitgave datum

10.       wo 9 mei                 ma 14 mei
11.       wo 6 juni                 ma 11 juni
12.       wo 11 juli                ma 16 juli

Zondagsbrief

In de kerkdiensten wordt de Zondagsbrief uitgedeeld met mededelingen en afkondigingen.
Mededelingen vóór donderdagavond 18.00 uur doorgeven aan Jaco Oosterlee
Email afkpgu@pkn-uithoorn.nl

Zondagsbrief lezen? Ontvang ‘m als pdf-bestand. Meld je aan voor emailnieuws

Actueel uit ons kerkblad

Kopij voor Op Weg 10 kunt u inzenden tot woensdag 9 mei 20.00 uur.


MYANMAR – beelden en verhalen – 22 april

Geregeld wordt mij gevraagd ‘hoe het was in Myanmar’ en ik aarzel om te beginnen met vertellen, want voor ik het weet ben ik een half uur verder. Ik aarzel ook om hier iets te schrijven: het was bijzonder, indrukwekkend, exotisch, soms vervreemdend, ik kan een hele Op Weg vullen met verhalen en foto’s. Laten we het zo doen: op zondag 22 april na de dienst wil ik u graag het verhaal vertellen, met foto’s. Na de dienst en een kop koffie, tegen half twaalf, tot uiterlijk 12.00 uur. Van harte welkom.

Ds. Joep Dubbink 


Kerk e-mail met PUCO Office 365

Nieuwe privacywetgeving dwingt ons om op een andere manier te gaan werken. Iedereen die te maken heeft met privacygevoelige informatie (dus namen, adressen, inhoudelijk gevoelige onderwerpen), gebruikt een pkn-account voor e-mail en opslaan van documenten.

Dit pkn-account bevindt zich in de zo genaamde cloud en is daardoor een beschermde omgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat hackers niet, of in ieder geval veel minder makkelijk, bij gevoelige informatie kunnen komen, maar ook dat een crash of diefstal van een pc/tablet geen gevolgen meer heeft, omdat alle data zich in de cloud bevinden. Voor De Schutse heet deze cloud: PUCO (PKN Uithoorn Cloud Omgeving). Login op puco.pkn-uithoorn.nl

In de aanloop naar de datum waarop de nieuwe privacywet ingaat (25 mei) was er een cursus om mensen wegwijs te maken met de cloud. De cursus werd door Jeroen Borgman gegeven, beheerder van onze digitale omgeving, van onze cloud. Inmiddels zijn al heel wat vrijwilligers naar de cursus geweest en over het algemeen is men enthousiast over de mogelijkheden. Natuurlijk is niet alles even makkelijk, maar altijd is Jeroen er om ons bij te staan.

Inloopavonden

Na de laatste cursus komen er inloopavonden, waar we met onze problemen terecht kunnen. Ook daar is Jeroen weer onze steun en toeverlaat. De eerste inloopavond is op maandag 7 mei, de volgende op maandag 4 juni. In De Schutse, om 20.00 uur. Mocht u nooit op maandag kunnen, meldt u dat dan aan mij. We zullen kijken of we dan een andere dag kunnen plannen. Na de zomer bekijken we of er nog behoefte is aan meer inloopavonden.

Ook zullen er key-users komen. Key-users zijn mensen, die wat meer ervaring hebben met het werken op PUCO. Als de key-users er ook niet uitkomen, komt Jeroen in beeld. De eerste key-users zijn al bekend: Natasja Bos en Rob Voskamp. Andere key-users zullen later bekend gemaakt worden.

Joke Bos, scriba


Kerk op Schoot zondag 15 april, 13 mei en 10 juni

Als proef houden we drie keer een Kerk op Schoot dienst in De Schutse!

Kerk op Schoot zijn sprankelende, belevingsgerichte diensten voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Tijdens deze diensten beleven baby’s, peuters én hun (groot)ouders/verzorgers een Bijbelverhaal met alle zintuigen. Met deze vieringen maken jonge kinderen op een speelse manier kennis met de kerk en kunnen ouders elkaar ontmoeten.

Deze diensten staan gepland op zondag 15 april, 13 mei en 10 juni van 11.30 tot 12.00 uur (na de reguliere zondagsdienst) in de kerkzaal van De Schutse. Voor alle ouders, maar ook opa’s en oma’s met (klein)kinderen van 0 tot 4 jaar: kom kijken, luisteren, zingen en gezellig samen wat drinken! Stuur eventueel een mailtje naar c.verviers@pkn-uithoorn om op de mailinglijst te komen en op de hoogte te blijven.

Cathérine Verviers, jeugdwerker

Natasja Bos, jeugdouderling


PREEK VAN DE LEEK

Iedereen uit de regio is weer welkom bij de derde en laatste Preek van de Leek met Judith Beuse op 15 april in De Schutse. Aanvang 16.00 uur. Na afloop kunt u napraten bij een hapje en een drankje. Zie de folder!

Terugblik Laila Meliani – Verschillen als kracht

Op zondagmiddag 11 maart verzorgde Laila Meliani de tweede preek-van-de-leek van dit voorjaar. In zo’n dienst is niet een dominee de voorganger, maar iemand die plaatselijk bekend is. Laila Meliani is beeldend kunstenaar en pedagoog. Het leven van een uit Marokko afkomstige migrant heeft haar gevormd. Ze komt uit een cultuur waarin de banden tussen kinderen en ouders, kinderen en grootouders en die met ooms en tantes de beschermende schillen om je heen zijn. Vervolgens emigreerde ze naar Nederland. Hier waren zij en haar zussen en broers en moeder welkom, maar daar telt in de eerste plaats de enkeling. Daar telt scholing, daar telt een diploma. Niet de kennis en vaardigheden die in een agrarische gemeenschap van levensbelang zijn. Zo wordt begrijpelijk dat de jongste generatie migranten zich soms zo fanatiek vastklampt aan de Islam. Het is het laatste wat ze nog hebben, terwijl ze al zo veel verlies hebben moeten dragen.

Laila Meliani reciteerde soera Al Fatiha, De opening, Het begin, uit de Koran: Leid ons op het rechte pad./ Het Pad van degenen aan wie U gunsten heeft geschonken, […]

Voor Laila Meliani betekende het verlies van bijna alles wat haar vertrouwd was en waarop ze kon vertrouwen een bruuske overgang, die zich extra hard deed voelen doordat haar vader terugkeerde naar Marokko en haar moeder met de kinderen alleen verder moest.

Laila Meliani liet een clip van Stromae, Papaoutai, zien met daarin de veelvuldig herhaalde regel: ‘Waar ben je? Papa waar ben je?

Later zou Meliani ook nog ervaren dat haar ‘grote’ moeder ‘kleiner’ werd en Laila verhoudingsgewijs dus ‘groter’.

Behalve dat er enorme culturele verschillen in West-Europa bestaan als gevolg van migratie, worden het eigen geloof en de eigen waarden maar al te vaak superieur gevonden aan die van de ander. Dat vormt dan een obstakel voor ontmoeting en gesprek. Heeft het dus zin die onderscheidingen en verschillen in wat belangrijk voor je is, op te heffen en dus zoveel mogelijk eenvormigheid na te streven? Voor zover die normen je van buitenaf worden opgelegd en je ze niet vanuit je hart kunt onderschrijven en omdat het vaak oppervlakkige uiterlijkheden betreft, zal het antwoord bevestigend moeten luiden. Maar verder zou het streven naar het te niet doen van authentieke verschillen ook het te niet doen van de uniciteit van de ander betekenen. En omdat je voor de ander ook een ander bent, zou dat ook nog eens het prijsgeven van je eigenheid betekenen.

Ontvankelijk worden voor verschillen tussen jezelf en de ander, open willen staan voor de eigenheid van de ander juist door het ervaren ervan is een toenemend vermogen, is een groeiende kracht. Sakiena, dochter van Laila droeg in prachtig Engels het gedicht Children of Life van Matthew Appleton voor, met daarin de regel:  ‘[…] wie jou – wat dan ook – vertelt, jou – wat dan ook – zegt, je hoeft niet iets te zijn wat je niet bent, noch ook maar iets minder dan wat je bent.’


OECUMENE

Met diaken Rob Mascini naar Rome!

11 tot en met 16 juni 2018

In de maand juni ga ik met een kleine groep mensen naar Rome. Samen gaan we de stad bekijken en de heiligdommen bezoeken. Het is een oecumenische reis.

We zullen ons laten inspireren door de oudste afbeeldingen van ons geloof. Het zijn prachtige mozaïeken en eeuwenoude fresco’s.

Natuurlijk zullen we de paus ontmoeten en zullen we de eucharistie vieren in de Friezenkerk. We dwalen door de oude straatjes van de stad. We bezoeken de grote monumenten. En ik breng u naar de plekjes waar de gewone toeristen niet komen, het huisje van Petrus, zijn graf diep onder de sint Pieter, prachtige onbekende kerkjes en pleintjes. En natuurlijk rusten we uit op de terrasjes van de stad.

Voor wie mij niet kent: ik ben diaken Rob Mascini van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Ik ken Rome goed omdat ik er vaak moest zijn voor mijn studie over de oudheid.

U kunt zich nog bij ons aansluiten. Op zaterdag 7 april is er om 11.00 uur een info bijeenkomst. Deze wordt gehouden in het parochiehuis van de RK. Kerk in Hoofddorp (Kruisweg 1071, 2131CT Hoofddorp). In verband met de koffie is het fijn als u zich van tevoren aanmeldt via robmascini@gmail.com of tel. 023-5291484. Op deze bijeenkomst kunnen we afspreken hoe we reizen en waar we logeren (meestal in een kloosterhotel).

De prijs is afhankelijk van de grootte van de groep.

Kijkt u ook op mijn website www.romereizen.one

Pastor Rob Mascini

 


AMICITIA ZINGT 4 MEI REQUIEM VAN FAURÉ IN JANSKERK TE MIJDRECHT

Na de dodenherdenking bij het oorlogsmonument, zing Amicitia in de Janskerk het Requiem van Fauré. Het is niet de eerste keer dat Amicitia dit Requiem uitvoert. Het staat al lang op het repertoire de eerste uitvoering was in 1985.

De Franse componist Gabriël Fauré was een fijngevoelig begenadigd componist. Dit requiem is vredig sereen en ingetogen. Fauré wilde met zijn werk niet de vrees voor de dood uitbeelden. Hij zag het als een gelukkige bevrijding en verlangen naar geluk. Fauré heeft het werk na een aantal aanpassingen in april 1902, door hem zelf gedirigeerd, voor het eerst uitgevoerd in de Madeleine te Parijs. Het aardige is dat Amicitia in 2015 ook in de Madeleine dit werk gezongen heeft in een bomvolle kerk. Het Requiem kan zowel met orkest en alleen orgel uitgevoerd worden. Vier mei is de uitvoering met orgel, wat ik persoonlijk bijzonder indringend vindt. Aanvang van het concert 20.30 uur toegang gratis en het duurt ongeveer veertig minuten.

Erik Jan Joosse, repetitor van Amicitia, is de organist, Greetje de Haan sopraan en Berend Eijkhout bariton. Het geheel onder leiding van Toon de Graaf.

Vier mei zullen de ingetogen klanken van dit muziekstuk betekenis geven aan de herdenking van de gevallenen uit oorlogen toen en nu, en zullen ons eens te meer doen beseffen hoe vredig het in onze omgeving is.

Vanzelfsprekend zijn er kosten gemaakt en wij willen u na de uitvoering om een vrijwillige bijdrage vragen.

Namens Amicitia, Fred van de Water