Kerkblad Op Weg

Elke drie à vier weken verschijnt Op Weg, kerkblad van de Protestantse Gemeente te Uithoorn. Actuele informatie uit het afgelopen nummer staat op deze website.

Per mail

Het hele kerkblad lezen? Ontvang het als pdf-bestand. Meld je aan voor emailnieuws

Thuis bezorgd

Op Weg in de bus? Mail of bel het kerkelijk bureau: kb@pkn-uithoorn.nl
Cees van Duren, tel 0297-568417 / 566953

Inleveren kopij

Kopij moet in de week voor verschijnen op woensdag om 20.00 uur in bezit zijn van de redactie: redactieopweg@pkn-uithoorn.nl

Verchijning Op Weg 2017 – 2018

Uitgave Kopij inleveren      Uitgave datum

nr 12.       wo 11 juli                ma 16 juli – Zomereditie

wo  29 aug tot 20.00 · Redactie · inleveren kopij voor Op Weg 1 seizoen 2018-2019

Zondagsbrief

In de kerkdiensten wordt de Zondagsbrief uitgedeeld met mededelingen en afkondigingen.
Mededelingen vóór donderdagavond 18.00 uur doorgeven aan Jaco Oosterlee
Email afkpgu@pkn-uithoorn.nl

Zondagsbrief lezen? Ontvang ‘m als pdf-bestand. Meld je aan voor emailnieuws

Actueel uit ons kerkblad

Kerk e-mail met PUCO Office 365

Nieuwe privacywetgeving dwingt ons om op een andere manier te gaan werken. Iedereen die te maken heeft met privacygevoelige informatie (dus namen, adressen, inhoudelijk gevoelige onderwerpen), gebruikt een pkn-account voor e-mail en opslaan van documenten.

Dit pkn-account bevindt zich in de zo genaamde cloud en is daardoor een beschermde omgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat hackers niet, of in ieder geval veel minder makkelijk, bij gevoelige informatie kunnen komen, maar ook dat een crash of diefstal van een pc/tablet geen gevolgen meer heeft, omdat alle data zich in de cloud bevinden. Voor De Schutse heet deze cloud: PUCO (PKN Uithoorn Cloud Omgeving).

Login op puco.pkn-uithoorn.nl

In de aanloop naar de datum waarop de nieuwe privacywet ingaat (25 mei) was er een cursus om mensen wegwijs te maken met de cloud. De cursus werd door Jeroen Borgman gegeven, beheerder van onze digitale omgeving, van onze cloud. Inmiddels zijn al heel wat vrijwilligers naar de cursus geweest en over het algemeen is men enthousiast over de mogelijkheden. Natuurlijk is niet alles even makkelijk, maar altijd is Jeroen er om ons bij te staan.

Inloopavonden

Na de laatste cursus komen er inloopavonden, waar we met onze problemen terecht kunnen. Ook daar is Jeroen weer onze steun en toeverlaat. De volgende inloopavond is op maandag 4 juni. In De Schutse, om 20.00 uur. Mocht u nooit op maandag kunnen, meldt u dat dan aan mij. We zullen kijken of we dan een andere dag kunnen plannen. Na de zomer bekijken we of er nog behoefte is aan meer inloopavonden.

Ook zullen er key-users komen. Key-users zijn mensen, die wat meer ervaring hebben met het werken op PUCO. Als de key-users er ook niet uitkomen, komt Jeroen in beeld. De eerste key-users zijn al bekend: Natasja Bos en Rob Voskamp. Andere key-users zullen later bekend gemaakt worden.

Joke Bos, scriba