Kerkblad Op Weg

Elke drie à vier weken verschijnt Op Weg, kerkblad van de Protestantse Gemeente te Uithoorn. Activiteiten uit het nieuwste nummer staan bij Kalender

Per mail

Het hele kerkblad lezen? Ontvang het komende nummer als pdf-bestand. Meld je aan voor emailnieuws

Kerkblad (niet) thuis bezorgd?

Geef je naam en e-mailadres door aan kb@pkn-uithoorn.nl, zodat je Op Weg alleen per mail krijgt, en niet meer in de bus. Dat spaart papier en bezorgers. Cees van Duren, tel 0297-568417 / 566953

Inleveren kopij

Kopij mag kort en bondig. Voor woensdag 20.00 uur mailen aan redactieopweg@pkn-uithoorn.nl

Deadlines kerkblad Op Weg

Nr. Kopij voor 20.00 uur Uitgave datum
1. oeps, te laat! ma 4 sept Start
2. wo 27 sept ma 2 okt
3. wo 25 okt ma 30 okt
4. wo 22 nov ma 27 nov
5. wo 13 dec ma 18 dec Kerst
6. wo 10 jan ma 15 jan 2024
7. wo 14 feb ma 19 feb
8. wo 20 mrt ma 25 mrt Pasen
9. wo 17 apr ma 22 apr
10. wo 8 mei ma 13 mei Pinksteren
11. wo 5 juni ma 10 juni
12. wo 3 juli ma 8 juli Zomer

Zondagsbrief

Zomervakantie Zondagsbrief

Tijdens de zomervakantie is er geen zondagsbrief. De laatste verschijnt op 9 juli en de eerste in het nieuwe seizoen op 27 augustus. Dringende zaken worden afgekondigd tijdens de kerkdienst. Berichten hiervoor graag mailen aan afkpgu@pkn-uithoorn.nl
Jaco Oosterlee en Gerie van Schaik

Per mail of in de kerk

Meld je aan voor emailnieuws en ontvang de volgende Zondagsbrief als pdf-bestand. In de kerkdiensten wordt de Zondagsbrief ook uitgedeeld, met mededelingen en afkondigingen.

Informatie doorgeven

Mededelingen vóór donderdagavond 18.00 uur graag doorgeven aan Jaco Oosterlee,
e-mail afkpgu@pkn-uithoorn.nl

Actueel uit ons kerkblad

Actuele informatie uit het kerkblad vind je op onze website via Welkom
met komende vieringen bij Kerkdienst en activiteiten in de Kalender.