Kerkblad Op Weg

Elke drie à vier weken verschijnt Op Weg, kerkblad van de Protestantse Gemeente te Uithoorn. Komende activiteiten uit het nieuwste nummer staan bij Kalender >

Per mail

Het hele kerkblad lezen? Ontvang het volgende nummer als pdf-bestand. Meld je aan voor emailnieuws >

Liever niet thuis bezorgd

Om de bezorgers van het kerkblad ‘naar-buiten-moeten’ te besparen, graag zoveel mogelijk uw e-mailadres doorgeven. Zodat u Op Weg per mail krijgt, in plaats van op papier. Geef uw naam en e-mailadres door aan kb@pkn-uithoorn.nl, zodat de bezorglijst korter wordt.

Cees van Duren, tel 0297-568417 / 566953

Inleveren kopij

Kopij moet in de week voor verschijnen op woensdag om 20.00 uur in bezit zijn van de redactie: redactieopweg@pkn-uithoorn.nl

Deadlines Op Weg 2019-2020

6.wo   8 janma 13 jan 2020
7.wo   5 febma 10 feb
8.wo   4 mrtma   9 mrt
9.wo 25 mrtma 30 mrt (paaseditie)
10.wo 15 aprma 20 apr
11.wo 20 meima 25 mei
12.wo 24 junima 29 juni

Zondagsbrief

Uitgedeeld in de kerk

In de kerkdiensten wordt de Zondagsbrief uitgedeeld met mededelingen en afkondigingen. In zomervakantie is er geen Zondagsbrief, belangrijke mededelingen worden dan in de kerkdienst afgekondigd.

Bijdragen

Mededelingen vóór donderdagavond 18.00 uur doorgeven aan Jaco Oosterlee,
e-mail afkpgu@pkn-uithoorn.nl

Per mail ontvangen

Niet in de kerk? Thuis de Zondagsbrief lezen? Ontvang de volgende als pdf-bestand. Meld je aan voor emailnieuws >

Actueel uit ons kerkblad

Actuele informatie uit het kerkblad vind je op onze website via Welkom >
met komende vieringen bij Kerkdienst en activiteiten in de Kalender.