Kerkblad Op Weg

Elke drie à vier weken verschijnt Op Weg, kerkblad van de Protestantse Gemeente te Uithoorn. Activiteiten uit het nieuwste nummer staan bij Kalender

Per mail

Het hele kerkblad lezen? Ontvang het komende nummer als pdf-bestand. Meld je aan voor emailnieuws

Kerkblad (niet) thuis bezorgd?

Geef je naam en e-mailadres door aan kb@pkn-uithoorn.nl, zodat je Op Weg alleen per mail krijgt, en niet meer in de bus. Dat spaart papier en bezorgers. Cees van Duren, tel 0297-568417 / 566953

Inleveren kopij

Kopij mag kort en bondig. Voor woensdag 20.00 uur mailen aan redactieopweg@pkn-uithoorn.nl

Deadlines kerkblad Op Weg

Nr. Kopij voor 20.00 uur Uitgave datum
12. wo 3 juli ma 8 juli Zomer
1. wo 28 aug ma 2 sept Start
2. wo 25 sept ma 30 sept
3. wo 16 okt ma 21 okt
4. wo 13 nov ma 18 nov
5. wo 11 dec ma 16 dec Kerst
6. wo 8 jan ma 13 jan 2025
7. wo 5 feb ma 10 feb
8. wo 5 mrt ma 10 mrt
9. wo 9 apr ma 14 apr Pasen
10. wo 14 mei ma 19 mei Pinksteren
11. wo 11 juni ma 16 juni
12. wo 2 juli ma 7 juli

Zondagsbrief

Zomerreces Zondagsbrief

De eerste Zondagsbrief na de zomer verschijnt op zondag 25 augustus. Dringende zaken kunnen via afkpgu@pkn-uithoorn.nl worden doorgegeven. Ze worden in de kerkdienst afgekondigd.
Jaco Oosterlee en Gerie van Schaik

Per mail of in de kerk

Meld je aan voor emailnieuws en ontvang de volgende Zondagsbrief als pdf-bestand. In de kerkdiensten wordt de Zondagsbrief ook uitgedeeld, met mededelingen en afkondigingen.

Informatie doorgeven

Mededelingen vóór donderdagavond 18.00 uur graag doorgeven aan Jaco Oosterlee,
e-mail afkpgu@pkn-uithoorn.nl

Actueel uit ons kerkblad

Actuele informatie uit het kerkblad vind je op onze website via Welkom
met komende vieringen bij Kerkdienst en activiteiten in de Kalender.