Kerkblad Op Weg

Elke drie à vier weken verschijnt Op Weg, kerkblad van de Protestantse Gemeente te Uithoorn. Komende activiteiten uit het nieuwste nummer staan bij Kalender >

Per mail

Het hele kerkblad lezen? Ontvang het volgende nummer als pdf-bestand. Meld je aan voor emailnieuws >

Liever niet thuis bezorgd

Om de bezorgers van het kerkblad ‘naar-buiten-moeten’ te besparen, graag zoveel mogelijk uw e-mailadres doorgeven. Zodat u Op Weg per mail krijgt, in plaats van op papier. Geef uw naam en e-mailadres door aan kb@pkn-uithoorn.nl, zodat de bezorglijst korter wordt.
Cees van Duren, tel 0297-568417 / 566953
Kerkbladbezorgers gezocht!

Inleveren kopij

Kopij moet in de week voor verschijnen op woensdag om 20.00 uur in bezit zijn van de redactie: redactieopweg@pkn-uithoorn.nl
Let op leesbaarheid. Lekker kort en bondig! Teveel komma’s nodigen niet erg uit tot verder lezen…

Deadlines kerkblad Op Weg 2022-2023

Nr. Kopij inleveren Uitgave datum
1. wo 24 aug ma 29 aug Start
2. wo 21 sept ma 26 sept
3. wo 19 okt ma 24 okt
4. wo 16 nov ma 21 nov
5. wo 14 dec ma 19 dec Kerst
6. wo 11 jan ma 16 jan 2023
7. wo   8 feb ma 13 feb
8. wo   8 mrt ma 13 mrt
9. wo 29 mrt ma   3 apr Pasen
10. wo 10 mei ma 15 mei
11. wo   7 juni ma 12 juni
12. wo   5 juli ma 10 juli

Zondagsbrief

Zondagsbrief met zomervakantie

Zondag 3 juli verschijnt de laatste Zondagsbrief van het seizoen, de volgende weer op zondag 28 augustus. Dringende zaken worden aangekondigd in de diensten, op de website en in De Schutse App. Zing je niet van de beamer maar uit het liedboek mee? Achterin de kerkzaal ligt een papieren orde van dienst. Een fijne zomer gewenst! Jaco en Gerie 

Uitgedeeld in de kerk

In de kerkdiensten wordt de Zondagsbrief uitgedeeld met mededelingen en afkondigingen.

Informatie doorgeven

Mededelingen vóór donderdagavond 18.00 uur graag doorgeven aan Jaco Oosterlee,
e-mail afkpgu@pkn-uithoorn.nl

Per mail ontvangen

Niet in de kerk? Thuis de Zondagsbrief lezen? Ontvang de volgende als pdf-bestand. Meld je aan voor emailnieuws >

Actueel uit ons kerkblad

Actuele informatie uit het kerkblad vind je op onze website via Welkom >
met komende vieringen bij Kerkdienst en activiteiten in de Kalender.