Kerkblad Op Weg

Elke drie à vier weken verschijnt Op Weg, kerkblad van de Protestantse Gemeente te Uithoorn. Actuele informatie uit het afgelopen nummer staat op deze website.

Per mail

Het hele kerkblad lezen? Ontvang het als pdf-bestand. Meld je aan voor emailnieuws

Thuis bezorgd

Op Weg in de bus? Mail of bel het kerkelijk bureau: kb@pkn-uithoorn.nl
Cees van Duren, tel 0297-568417 / 566953

Inleveren kopij

Kopij moet in de week voor verschijnen op woensdag om 20.00 uur in bezit zijn van de redactie: redactieopweg@pkn-uithoorn.nl

Rooster Op Weg 2017 – 2018

Uitgave Kopij inleveren      Uitgave datum

10.       wo 9 mei                 ma 14 mei
11.       wo 6 juni                 ma 11 juni
12.       wo 11 juli                ma 16 juli

Zondagsbrief

In de kerkdiensten wordt de Zondagsbrief uitgedeeld met mededelingen en afkondigingen.
Mededelingen vóór donderdagavond 18.00 uur doorgeven aan Jaco Oosterlee
Email afkpgu@pkn-uithoorn.nl

Zondagsbrief lezen? Ontvang ‘m als pdf-bestand. Meld je aan voor emailnieuws

Actueel uit ons kerkblad

Kopij voor Op Weg 10 kunt u inzenden tot woensdag 9 mei 20.00 uur.


Kerk e-mail met PUCO Office 365

Nieuwe privacywetgeving dwingt ons om op een andere manier te gaan werken. Iedereen die te maken heeft met privacygevoelige informatie (dus namen, adressen, inhoudelijk gevoelige onderwerpen), gebruikt een pkn-account voor e-mail en opslaan van documenten.

Dit pkn-account bevindt zich in de zo genaamde cloud en is daardoor een beschermde omgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat hackers niet, of in ieder geval veel minder makkelijk, bij gevoelige informatie kunnen komen, maar ook dat een crash of diefstal van een pc/tablet geen gevolgen meer heeft, omdat alle data zich in de cloud bevinden. Voor De Schutse heet deze cloud: PUCO (PKN Uithoorn Cloud Omgeving). Login op puco.pkn-uithoorn.nl

In de aanloop naar de datum waarop de nieuwe privacywet ingaat (25 mei) was er een cursus om mensen wegwijs te maken met de cloud. De cursus werd door Jeroen Borgman gegeven, beheerder van onze digitale omgeving, van onze cloud. Inmiddels zijn al heel wat vrijwilligers naar de cursus geweest en over het algemeen is men enthousiast over de mogelijkheden. Natuurlijk is niet alles even makkelijk, maar altijd is Jeroen er om ons bij te staan.

Inloopavonden

Na de laatste cursus komen er inloopavonden, waar we met onze problemen terecht kunnen. Ook daar is Jeroen weer onze steun en toeverlaat. De eerste inloopavond is op maandag 7 mei, de volgende op maandag 4 juni. In De Schutse, om 20.00 uur. Mocht u nooit op maandag kunnen, meldt u dat dan aan mij. We zullen kijken of we dan een andere dag kunnen plannen. Na de zomer bekijken we of er nog behoefte is aan meer inloopavonden.

Ook zullen er key-users komen. Key-users zijn mensen, die wat meer ervaring hebben met het werken op PUCO. Als de key-users er ook niet uitkomen, komt Jeroen in beeld. De eerste key-users zijn al bekend: Natasja Bos en Rob Voskamp. Andere key-users zullen later bekend gemaakt worden.

Joke Bos, scriba


PREEK VAN DE LEEK

Terugblik Laila Meliani – Verschillen als kracht

Zie de folder!

Op zondagmiddag 11 maart verzorgde Laila Meliani de tweede preek-van-de-leek van dit voorjaar. In zo’n dienst is niet een dominee de voorganger, maar iemand die plaatselijk bekend is. Laila Meliani is beeldend kunstenaar en pedagoog. Het leven van een uit Marokko afkomstige migrant heeft haar gevormd. Ze komt uit een cultuur waarin de banden tussen kinderen en ouders, kinderen en grootouders en die met ooms en tantes de beschermende schillen om je heen zijn. Vervolgens emigreerde ze naar Nederland. Hier waren zij en haar zussen en broers en moeder welkom, maar daar telt in de eerste plaats de enkeling. Daar telt scholing, daar telt een diploma. Niet de kennis en vaardigheden die in een agrarische gemeenschap van levensbelang zijn. Zo wordt begrijpelijk dat de jongste generatie migranten zich soms zo fanatiek vastklampt aan de Islam. Het is het laatste wat ze nog hebben, terwijl ze al zo veel verlies hebben moeten dragen.

Laila Meliani reciteerde soera Al Fatiha, De opening, Het begin, uit de Koran: Leid ons op het rechte pad./ Het Pad van degenen aan wie U gunsten heeft geschonken, […]

Voor Laila Meliani betekende het verlies van bijna alles wat haar vertrouwd was en waarop ze kon vertrouwen een bruuske overgang, die zich extra hard deed voelen doordat haar vader terugkeerde naar Marokko en haar moeder met de kinderen alleen verder moest.

Laila Meliani liet een clip van Stromae, Papaoutai, zien met daarin de veelvuldig herhaalde regel: ‘Waar ben je? Papa waar ben je?

Later zou Meliani ook nog ervaren dat haar ‘grote’ moeder ‘kleiner’ werd en Laila verhoudingsgewijs dus ‘groter’.

Behalve dat er enorme culturele verschillen in West-Europa bestaan als gevolg van migratie, worden het eigen geloof en de eigen waarden maar al te vaak superieur gevonden aan die van de ander. Dat vormt dan een obstakel voor ontmoeting en gesprek. Heeft het dus zin die onderscheidingen en verschillen in wat belangrijk voor je is, op te heffen en dus zoveel mogelijk eenvormigheid na te streven? Voor zover die normen je van buitenaf worden opgelegd en je ze niet vanuit je hart kunt onderschrijven en omdat het vaak oppervlakkige uiterlijkheden betreft, zal het antwoord bevestigend moeten luiden. Maar verder zou het streven naar het te niet doen van authentieke verschillen ook het te niet doen van de uniciteit van de ander betekenen. En omdat je voor de ander ook een ander bent, zou dat ook nog eens het prijsgeven van je eigenheid betekenen.

Ontvankelijk worden voor verschillen tussen jezelf en de ander, open willen staan voor de eigenheid van de ander juist door het ervaren ervan is een toenemend vermogen, is een groeiende kracht. Sakiena, dochter van Laila droeg in prachtig Engels het gedicht Children of Life van Matthew Appleton voor, met daarin de regel:  ‘[…] wie jou – wat dan ook – vertelt, jou – wat dan ook – zegt, je hoeft niet iets te zijn wat je niet bent, noch ook maar iets minder dan wat je bent.’