Kerkblad Op Weg

Elke drie à vier weken verschijnt Op Weg, kerkblad van de Protestantse Gemeente te Uithoorn. Komende activiteiten uit het nieuwste nummer staan bij Kalender >

Per mail

Het hele kerkblad lezen? Ontvang het volgende nummer als pdf-bestand. Meld je aan voor emailnieuws >

Liever niet thuis bezorgd

Om de bezorgers van het kerkblad ‘naar-buiten-moeten’ te besparen, graag zoveel mogelijk uw e-mailadres doorgeven. Zodat u Op Weg per mail krijgt, in plaats van op papier. Geef uw naam en e-mailadres door aan kb@pkn-uithoorn.nl, zodat de bezorglijst korter wordt.
Cees van Duren, tel 0297-568417 / 566953
Kerkbladbezorgers gezocht!

Inleveren kopij

Kopij moet in de week voor verschijnen op woensdag om 20.00 uur in bezit zijn van de redactie: redactieopweg@pkn-uithoorn.nl
Let op leesbaarheid. Lekker kort en bondig! Teveel komma’s nodigen niet erg uit tot verder lezen…

Deadlines kerkblad Op Weg 2021-2022

Nr.  Kopij inleveren Uitgave datum
1. wo 25 augustus ma 30 augustus Start
2. wo 22 september ma 27 september
3. wo 20 oktober ma 25 oktober
4. wo 17 november ma 22 november
5. wo 15 december ma 20 december Kerst
6. wo 12 januari 2022 ma 17 januari 2022
7. wo   9 februari ma 14 februari
8. wo   9 maart ma 14 maart
9. wo   6 april ma 11 april Pasen
10. wo 11 mei ma 16 mei
11. wo   8 juni ma 13 juni
12. wo 29 juni ma   4 juli Zomer

Zondagsbrief

Uitgedeeld in de kerk

In de kerkdiensten wordt de Zondagsbrief uitgedeeld met mededelingen en afkondigingen. In de zomervakantie is er geen Zondagsbrief, belangrijke mededelingen worden dan in de kerkdienst afgekondigd. De eerste Zondagsbrief van het nieuwe seizoen verschijnt voor zondag 29 augustus 2021.

Informatie doorgeven

Mededelingen vóór donderdagavond 18.00 uur graag doorgeven aan Jaco Oosterlee,
e-mail afkpgu@pkn-uithoorn.nl

Per mail ontvangen

Niet in de kerk? Thuis de Zondagsbrief lezen? Ontvang de volgende als pdf-bestand. Meld je aan voor emailnieuws >

Actueel uit ons kerkblad

Actuele informatie uit het kerkblad vind je op onze website via Welkom >
met komende vieringen bij Kerkdienst en activiteiten in de Kalender.