KerkCafé Uithoorn

Discussie met sprekers en bezoekers

Vijf vrijdagavonden per seizoen in De Schutse. Een podium waar gesproken en gediscussieerd wordt over onderwerpen als gezondheid, politiek, economie, milieu, sport, kunst, religie en andere actuele maatschappelijke thema’s.

Nieuw seizoen, nieuwe folder!

Bekijk de KerkCafé folder voor 2019-2020 >

4 okt

Made in China

China in de 21e eeuw: de nieuwe wereldmacht?

China, het grootste land in Azië, kenden we vooral van het Rode Boekje van Mao, van het Rode Plein en de mysterieuze Verboden Stad, van de film The last Emperor of van de ontelbaar vele artikelen met het predicaat ‘Made in China’. Maar er lijkt in de afgelopen tien tot vijftien jaar iets wezenlijks veranderd in de manier waarop China in het nieuws is.

China is meer en meer een serieuze speler op het wereldtoneel geworden, zowel politiek als economisch. Misschien wel meer dan een serieuze speler; China wordt steeds vaker gezien als een bedreiging. Met een heuse handelsoorlog met de VS als gevolg. Maar ook een bedreiging voor bedrijven hier in Europa. Er verschijnen berichten over bedrijfsspionage. Er wordt zelfs gewaarschuwd tegen verkoop van Nederlandse grond aan Chinezen. Hun invloed zou ‘onomkeerbaar groot kunnen worden’.

Op vrijdagavond 4 oktober staat China en haar rol op het wereldtoneel centraal tijdens ons eerste KerkCafé van het seizoen 2019-2020. Hoe denkt u over de hierboven geschetste ontwikkeling? Wordt China inderdaad een bedreiging voor ons? Alleen economisch? Of ook politiek? Of biedt de nieuwe rol van China ook kansen voor ons? Kansen bijvoorbeeld ten aanzien van klimaatproblematiek of kansen op een nieuw machtsevenwicht?

Dhr. Arjen van Dijkhuizen, senior econoom ABN AMRO, leidt op 4 oktober dit thema in. Arjen volgt China en de rest van opkomend Azië op de voet, publiceert daarover en is regelmatig terug te vinden in de media. Hij wil graag met ons over dit thema van gedachten wisselen. Een leuke bijkomstigheid is dat Arjen van Dijkhuizen Uithoornse roots heeft en met veel plezier aan ons KerkCafé wil meewerken.

Vrijdag 4 oktober 2019

De bijeenkomst is in De Schutse, De Mérodelaan 1, Uithoorn. Vanaf 19.45 uur is er koffie en thee. Na afloop kunt u bij een hapje en een drankje napraten.

De toegang is vrij. Voor consumpties wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.