4 okt Made in China
Arjen van Dijkhuizen
ABN AMRO

15 nov De kunst van het bierbrouwen
Jet van Dalfsen
Brouwerij De Schans

10 jan Omgaan met dementie
Freek Gillissen
UMC-VUmc

Ria Zijlstra
Gemeente Uithoorn

28 feb Sleutelen aan ons DNA
Martina Cornel
UMC-VUmc

3 apr Kanker overwinnen: tot (w)elke prijs?
Gert Ossenkoppele
VUmc

4 okt

Made in China

China in de 21e eeuw: de nieuwe wereldmacht?

China, het grootste land in Azië, kenden we vooral van het Rode Boekje van Mao, van het Rode Plein en de mysterieuze Verboden Stad, van de film The last Emperor of van de ontelbaar vele artikelen met het predicaat ‘Made in China’. Maar er lijkt in de afgelopen tien tot vijftien jaar iets wezenlijks veranderd in de manier waarop China in het nieuws is.

China is meer en meer een serieuze speler op het wereldtoneel geworden, zowel politiek als economisch. Misschien wel meer dan een serieuze speler; China wordt steeds vaker gezien als een bedreiging. Met een heuse handelsoorlog met de VS als gevolg. Maar ook een bedreiging voor bedrijven hier in Europa. Er verschijnen berichten over bedrijfsspionage. Er wordt zelfs gewaarschuwd tegen verkoop van Nederlandse grond aan Chinezen. Hun invloed zou ‘onomkeerbaar groot kunnen worden’.

Op vrijdagavond 4 oktober staat China en haar rol op het wereldtoneel centraal tijdens ons eerste KerkCafé van het seizoen 2019-2020. Hoe denkt u over de hierboven geschetste ontwikkeling? Wordt China inderdaad een bedreiging voor ons? Alleen economisch? Of ook politiek? Of biedt de nieuwe rol van China ook kansen voor ons? Kansen bijvoorbeeld ten aanzien van klimaatproblematiek of kansen op een nieuw machtsevenwicht?

Dhr. Arjen van Dijkhuizen, senior econoom ABN AMRO, leidt op 4 oktober dit thema in. Arjen volgt China en de rest van opkomend Azië op de voet, publiceert daarover en is regelmatig terug te vinden in de media. Hij wil graag met ons over dit thema van gedachten wisselen. Een leuke bijkomstigheid is dat Arjen van Dijkhuizen Uithoornse roots heeft en met veel plezier aan ons KerkCafé wil meewerken.

Vrijdag 4 oktober 2019

De bijeenkomst is in De Schutse, De Mérodelaan 1, Uithoorn. Vanaf 19.45 uur is er koffie en thee. Na afloop kunt u bij een hapje en een drankje napraten.

De toegang is vrij. Voor consumpties wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

15 nov

De kunst van het bierbrouwen

Een reis door de wereld met bier

Nog niet zoveel jaren geleden werd het drinken van bier aan ‘de gewone man’ toegedicht en werd het drinken van wijn toch echt beschaafder gevonden… Maar de tijden veranderen (gelukkig)!

Bier is aan een geweldige opmars bezig. Er zijn hobbybrouwers, thuisbrouwers en  bijna elke stad heeft tegenwoordig zijn eigen brouwerij. Uithoorn blaast met Brouwerij De Schans zijn partijtje mee!

Bier is de oudst bekende alcoholische drank en werd waarschijnlijk al 4500 jaar v. Chr. in Mesopotamië gedronken. Omdat de eerste bieren ontstonden door spontane gisting van gemalen graan met water, wordt bier ook wel ‘vloeibaar brood’ genoemd.

Op 15 november komt Jet van Dalfsen van Brouwerij De Schans naar het KerkCafé om ons mee te nemen in het prachtige ambacht van het brouwen. Ze laat ons zien wat er allemaal nodig is om bier te maken. Ze vertelt hoe  het bier in de wereld is gekomen en van welke bestanddelen bier wordt gemaakt. Wat zijn de belangrijkste ingrediënten en smaken? Hoeveel soorten bier zijn er ? En waarom drinken wij eigenlijk bier? Kortom, Jet loodst  de aanwezigen  door verleden en heden  van het bier en hoe het tegenwoordig gemaakt wordt.

Jet van Dalfsen, geboren in Uithoorn, is sinds 1998 ondernemer en runt de plaatselijke bierbrouwerij. Voorheen was ze werkzaam bij IBM als Database- administrator en heeft haar baan verruild om samen met haar echtgenoot Guus Roijen bier te gaan brouwen. Guus is 4 jaar geleden overleden, maar de liefde en passie voor bier is gebleven en zij wil deze graag met ons delen.

Vrijdag 15 november 2019

De bijeenkomst is in De Schutse, De Mérodelaan 1, Uithoorn. Vanaf 19.45 uur is er koffie en thee. Na afloop kunt u bij een hapje en een drankje napraten.

De toegang is vrij. Voor consumpties wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Het KerkCafé Uithoorn biedt een podium waar gesproken en gediscussieerd wordt over onderwerpen op het gebied van gezondheid, politiek, economie, milieu, sport, kunst, religie en overige maatschappelijke thema’s. Iedereen is van harte welkom.

 

10 jan

Omgaan met dementie

Elk kwartier komt er in Nederland een persoon met dementie bij. En wist u dat 10% van de patiënten jonger is dan 65 jaar? Er zijn al een kwart miljoen mensen met dementie en dat is nog een lage schatting. Een groot probleem. Het is een ziekte die enorm veel kosten met zich meebrengt en waar heel veel mantelzorgers bij betrokken zijn. Misschien bent u wel zo’n mantelzorger of wordt u er binnenkort een. Hoe pijnlijk is het om afstand te moeten doen van je onafhankelijkheid of van het beeld dat je altijd van je partner, ouder, familielid of vriend(in) had. Kun je dat loslaten? En hoe kun je elkaar tegelijkertijd blijven vasthouden en naar elkaar omzien? Ben je met deze ziekte je naaste alleen tot last, als je niemand meer herkent, je eigen naam niet meer weet, jezelf eindeloos herhaalt, of zelfs helemaal niet meer praat, of…

Freek Gillissen, een veelgevraagd spreker over dit onderwerp, komt ons op 10 januari in het KerkCafé uitleggen welke ziekten dementie veroorzaken, hoe dementie vroegtijdig is te herkennen, hoe wij op een goede manier om kunnen gaan en samen kunnen leven met een ieder die deze ziekte krijgt en voor welke dilemma’s partners of mantelzorgers komen te staan. Freek Gillissen is verpleegkundig consulent en werkzaam bij het Alzheimer Centrum Amsterdam UMC, locatie VUmc.

Daarna zal Ria Zijlstra, wethouder Sociaal domein & Maatschappelijke ondersteuning van onze gemeente, aangeven welke hulp en zorg de gemeente biedt aan mantelzorgers en dementiepatiënten en hoe wij in onze gemeente dementievriendelijk kunnen zijn.

Vrijdag 10 januari 2020

De bijeenkomst is in De Schutse, De Mérodelaan 1, Uithoorn. Vanaf 19.45 uur is er koffie en thee. Na afloop kunt u bij een hapje en een drankje napraten.

De toegang is vrij. Voor consumpties wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Het KerkCafé Uithoorn biedt een podium waar gesproken en gediscussieerd wordt over onderwerpen op het gebied van gezondheid, politiek, economie, milieu, sport, kunst, religie en overige maatschappelijke thema’s. Iedereen is van harte welkom.

28 feb

Sleutelen aan ons DNA?!

Wenselijk of verwerpelijk?

Er zijn anno 2019 op het gebied van genetica en ons DNA ontwikkelingen gaande die we zelfs 20 jaar geleden niet konden vermoeden. Kantelpunt is dat we rond de eeuwwisseling de bouwstenen van het leven in kaart konden brengen: hierdoor kunnen we nu ook verbouwen. Dit alles heeft grote impact op de medische mogelijkheden en op de mate waarin we iemands levensloop gaan voorspellen en bijstellen. Grote vraag is: Wat zijn de ethische en morele grenzen die deze mogelijkheden met zich meebrengen?

Europese regelgeving verbiedt momenteel nog het veranderen van de genen rond de conceptie. Hierdoor zou een kind een gerepareerd gen kunnen krijgen en zouden ernstige erfelijke ziekten in volgende generaties minder kans zich te ontwikkelen. De geboorte van de Chinese tweeling eind 2018 toonde aan dat de techniek klaar is voor het veranderen van de aanleg van de volgende generatie.

In het KerkCafé van 28 februari willen we samen met prof. dr. Martina C. Cornel nadenken en onderzoeken of er principiële redenen zijn om niet aan de kiem van het leven te sleutelen. Is de mens medeschepper en daarom ook medeverantwoordelijk om foutjes in de schepping te helpen verbeteren? Zouden we die mogelijkheid juist moeten omarmen? Zijn er vanuit filosofisch en ethisch oogpunt redenen om de mens te beschouwen als het product van zijn genen, of vinden we anno 2020 juist dat identiteit een vloeiend begrip is, waarin naast genetische aanleg ruimte is voor meer?  We gaan moeilijke vragen aan de orde stellen waarop geen antwoord gegeven hoeft te worden. We gaan elkaar bevragen en aan het denken zetten.

Prof. Cornel is hoogleraar aan Amsterdam UMC, locatie VUmc en lid van De Gezondheidsraad, onafhankelijk adviesorgaan voor regering en parlement.

Vrijdag 28 februari 2020

De bijeenkomst is in De Schutse, De Mérodelaan 1, Uithoorn. Vanaf 19.45 uur is er koffie en thee. Na afloop kunt u bij een hapje en een drankje napraten.

De toegang is vrij. Voor consumpties wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Het KerkCafé Uithoorn biedt een podium waar gesproken en gediscussieerd wordt over onderwerpen op het gebied van gezondheid, politiek, economie, milieu, sport, kunst, religie en overige maatschappelijke thema’s. Iedereen is van harte welkom.

3 apr

Kanker overwinnen: tot (w)elke prijs?

Vele vormen van kanker kunnen worden genezen of in toom gehouden worden. Vaak gebeurt dat door intensieve therapie met de nodige bijwerkingen. De laatste jaren zijn er ook spectaculaire doorbraken die bij tot voor kort ongeneeslijke vormen van kanker genezing geven.

Deze avond willen we met emeritus hoogleraar Gert Ossenkoppele, verbonden aan het VU Medisch Centrum, gespecialiseerd in de behandeling van leukemie stilstaan bij wat bereikt is en wat we op korte termijn aan nieuwe ontwikkelingen kunnen verwachten. Ondanks zijn emeritaat is hij nog intensief en wereldwijd betrokken bij het onderzoek naar leukemie.

Ook zal er worden gesproken en met u gediscussieerd worden over de prijs van de behandeling in termen van directe kosten, lichamelijke en geestelijke bijwerkingen die de kwaliteit van leven nadelig kunnen beïnvloeden. Wat bepaalt hoe ver we als individu willen gaan in de strijd tegen kanker?

Vrijdag 3 april 2020

De bijeenkomst is in De Schutse, De Mérodelaan 1, Uithoorn. Vanaf 19.45 uur is er koffie en thee. Na afloop kunt u bij een hapje en een drankje napraten.

De toegang is vrij. Voor consumpties wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Het KerkCafé Uithoorn biedt een podium waar gesproken en gediscussieerd wordt over onderwerpen op het gebied van gezondheid, politiek, economie, milieu, sport, kunst, religie en overige maatschappelijke thema’s. Iedereen is van harte welkom.