Kerkdienst

Kerkdiensten alleen ‘op afstand’

Kerkdiensten gaan NIET door
in de gebruikelijke vorm.

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, wordt U verzocht niet naar De Schutse te komen. Volg de aangepaste vieringen online. Zo zijn we met elkaar verbonden.

Bekijk onze kerkdiensten op YouTube – Protestantse Gemeente Uithoorn >

Kerkomroep.nl – Uithoorn > kan voor rechtstreeks luisteren te druk zijn. Op een rustig moment terugluisteren werkt beter.

Online viering op afstand via kerkomroep.nl > of YouTube >


Zondag 31 mei 10.00 uur

Pinksteren
ds Joep Dubbink en ds Florisca van Willegen


Naast online komt er in juni beperkte mogelijkheid tot meevieren in De Schutse.

Zondag 7 juni 10.00 uur

ds. Bert Kozijn, Aalsmeer


Zondag 14 juni 10.00 uur

ds Joep Dubbink


Zondag 21 juni 10.00 uur

ds Joep Dubbink


Zondag 28 juni 10.00 uur

ds Joep Dubbink

Zondag 28 juni – anders dan anders

De dienst van zondag 28 juni, zo bedachten we een jaar geleden, zou een anders-dan-anders dienst moeten zijn. Konden wij weten dat momenteel alle diensten anders dan anders zijn! Evengoed is het weleens leuk, je ook in deze corona-tijden te laten uitdagen uit het geijkte stramien te stappen. We gaan dat een beetje proberen.

De oudtestamentische lezing uit Jeremia 29:1, 4-14, geeft een goed begin: een brief van de profeet Jeremia aan de ballingen in Babel om vol te houden, te wennen aan de vervreemdende situatie en er het beste van te maken. Die brief klinkt ineens heel anders als je ‘m leest in de situatie van nu, waarin we ook een groot stuk van onze vertrouwde wereld kwijt zijn, dan is het gewoon Hou moed, heb lief!

Het ‘anders dan andere’ willen we onder meer realiseren door de inbreng van jongeren. Hoe dat eruit komt te zien blijft nog even een verrassing. Welkom online of wie weet in de kerk (als uw aanvraag past?).

Cathérine Verviers, ds. Joep Dubbink


Collectes

1. Diaconie – Noodhulp corona
NL43 INGB 0006 0650 44
tnv Diaconie en Zending Uithoorn
ovv Noodhulp corona

2. Instandhouding Eredienst
NL70 RABO 0378 5548 75
tnv Protestantse Gemeente te Uithoorn
ovv Instandhouding Eredienst


koffieKoffie? – gewoon thuis!

Volg de kerkdienst thuis en bel elkaar wat vaker!

Corona groet

Digitaal koffiedrinken

Kerkradio online luisteren

Kerkdienst luisteren via internet

Op de website www.kerkomroep.nl zoek je op plaatsnaam Uithoorn. Kies De Schutse en je ziet alle diensten die mee- of terug te luisteren zijn. Werkt op laptop, PC of tablet met luidspreker of koptelefoon.

Of voor De Schutse Uithoorn direct naar deze link https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21536


Voor zover technisch mogelijk nu ook op Youtube live of terugkijken!
Kijk onze kerkdienst live (of terug) op YouTube – Protestantse Gemeente Uithoorn


Meevieren via de kerkradio

Iedere kerkdienst worden de ‘luisteraars thuis bij de kerkradio’ welkom geheten. Gemeenteleden die zo thuis de kerkdienst meevieren, maken deel uit van onze gemeenschap.

De meesten zouden waarschijnlijk het liefst zelf naar de kerk komen, om in de kerk samen te luisteren, te bidden, te zingen èn om elkaar te ontmoeten. Als dat niet meer mogelijk is, en als vervoer met de autodienst ook niet gaat, is de kerkradio een goede oplossing. Ook als u mobiel genoeg bent om met goed weer wel te komen, maar met slecht weer niet, is de kerkradio handig. Dan kunt u bij slecht weer toch de kerkdienst meevieren.

Heeft u interesse in een kerkradio? Neem gerust contact op met uw contactpersoon, ouderling, wijkdiaken of mail info@pkn-uithoorn.nl.

Heeft u al een kerkradio thuis? Zet ‘m op kanaal 4 en u luistert live mee.

Slechthorend?

Ringleiding – voor uw gehoorapparaat

Een ringleiding zorgt ervoor dat slechthorenden met een hoortoestel het geluid in ons kerkgebouw De Schutse kunnen beluisteren.

Vraag ernaar! Vragen of tips? Daar zijn de kerkrentmeesters voor! 

Vervoer

Autodienst voor de kerkdienst

Niet in staat zelf naar de kerk te komen? Vrijwilligers van de autodienst halen u op en brengen u weer thuis.

Vraag vervoer tijdig aan. Bel of mail zaterdag in elk geval voor 18.00 uur. Ook vrijwilligers met een auto kunnen hetzelfde nummer bellen!

Autodienst
Fred van de Water
tel 0297-566377
fredwilwater@gmail.com

Zondagsrijders gezocht

Sinds enige tijd heb ik de autodienst overgenomen. Er zijn een achttal mensen benaderd die eens in de acht weken een drietal mensen mee nemen naar De Schutse.

Vaak melden een dag of twee ervoor zich nog meer kerkleden, om naar de kerkdienst gebracht te worden. De chauffeur die dienst heeft zit praktisch vol, dus zijn er geen mogelijkheden. Soms los ik het met kunst en vliegwerk nog op. Dat lukt niet altijd – bijzonder jammer!

Dringende oproep!

Kan je met de auto naar de kerk? Wil je één of meer mensen ophalen en meenemen? Graag bij mij melden als ik in de kerk ben. Of een telefoontje 0297 – 566377. Ik kan dan eventueel een tweede groep vormen. Dan krijgt iedereen die naar de kerk wil, ook de mogelijkheid.
Namens de Diaconie, Fred van de Water.