Kerkdienst

Kerkdiensten

Welkom in De Schutse!
Je kunt ook zonder aanmelden thuis meevieren
via Kerkomroep.nl en via YouTube.

Zondag 26 maart 10.00 uur

Begin zomertijd – klok een uur vooruit!

ds Sibilla Verhagen

Doop en belijdenis

Elke zondag Kindernevendienst

Vergeet de collectes niet

PGU Diaconie en Zending
NL43INGB0006065044
ovv Kansen voor jongeren Bangladesh

Protestantse Gemeente Uithoorn
NL78RABO0363501010​
ovv Instandhouding Eredienst

palmtak PalmpasenZondag 2 april 9.30 uur

Palmzondag

ds Joep Dubbink

collectes diaconie algemeen en instandhouding eredienst

Op Palmzondag beginnen we eenmalig onze dienst om 9.30 uur om de Palmpaasoptocht oecumenisch in te passen. Vergeet het niet en herinner elkaar eraan!

Het Bijbelverhaal voor die zondag is dat van de intocht van Jezus in Jeruzalem (Matteüs 21:1-11). Een verhaal met meerdere lagen – het lijkt het leven zelf wel. Onder de oppervlakkige maar wel echt gemeende feestvreugde, ‘Hosanna de Zoon van David!’ ligt donkerheid en dreiging op de loer. Het lijden dat mensen diezelfde hooggeprezen Jezus aan gaan doen. Maar ook dat is niet de diepste laag, zo vertelt ons het verhaal van die Goede Week naar Pasen toe. Meer dáárover in Op Weg.

Kerkdienst online op Kerkomroep en YouTube

Kerkomroep

Op www.kerkomroep.nl zoek je op plaatsnaam Uithoorn, of klik kerkomroep.nl/#/kerken/21536
Van de live kerkdienst kan je kiezen: luisteren of kijken.

Eerdere kerkdiensten zijn op te slaan en terug te kijken, als rechtstreekse internetverbinding niet lukt. Werkt op laptop computer, PC of tablet met luidspreker of koptelefoon.


Youtube

Kijk onze kerkdienst live op
YouTube – Protestantse Gemeente Uithoorn

Terugkijken?

Op Kerkomroep en YouTube gaat de rechtstreekse kerkdienst vanaf tien minuten voor aanvang door tot het eind. Terug naar het begin kan niet bij de live uitzending. Later inschakelen betekent vanaf dat moment de kerkdienst live volgen. Later op de zondag vind je de opgenomen kerkdienst op YouTube, die blijft daar een week te zien en op Kerkomroep zes maanden.


‘Hij doet het niet!’ – Kerkdienst niet online?

Is er misschien storing? Bel een gemeentelid dat ook vaak online kijkt. Of iemand die wel ‘ns met je computer helpt. Vraag anders tips in De Schutse App. Als Kerkomroep stoort, kan het live op YouTube ook fout gaan. Meestal lukt later terugkijken wel.


Meevieren via de kerkradio

Al voor de online kerkdiensten werden ‘luisteraars thuis’ welkom geheten. Gemeenteleden die thuis de kerkdienst meevieren, maken deel uit van onze gemeenschap. De meesten zouden het liefst zelf naar de kerk komen, om in de kerk samen te luisteren, te bidden, te zingen èn om elkaar te ontmoeten. Als dat niet mogelijk is, en als vervoer of YouTube ook niet helpt, is kerkradio misschien een oplossing. Ook als u mobiel genoeg bent om met goed weer wel te komen, maar met slecht weer niet, is de kerkradio handig. Dan kunt u bij slecht weer toch de kerkdienst meevieren. Interesse in kerkradio? Neem gerust contact op.

Preken teruglezen

Preken van onze eigen voorgangers in De Schutse kun je na de zondag nog teruglezen. Download de pdf om een recente preek te lezen!

Verkondiging 19 mrt – Je ziet het als je het door hebt

Verkondiging 12 mrt – Hij weet van zonden en wonden

Verkondiging 26 feb – Eva heeft het gedaan? Of, verander je mee?

Verkondiging 12 feb – Een geheim om te delen ❤️

Verkondiging 5 feb – Het is niet veel: Jezus Christus, de gekruisigde

Verkondiging 29 jan – Voor kleine mensen

Verkondiging 22 jan – Je bent m’n zus, je bent m’n broer

Verkondiging 15 jan – Water en wijn

Verkondiging 8 jan – Wie is Jezus? Voor jong en oud

Verkondiging 1 jan – Gezegend bestaan, Nieuwjaar

Doe je mee? Van tevoren de bijbellezing Meelezen
Of mee voorbereiden van een Jong en oud dienst