Kerkdienst

Kerkdiensten alleen online

Vanwege het coronavirus zijn er alleen online vieringen.

Kijk live of tot een week achteraf op YouTube of op Kerkomroep

Zondag 24 januari 10.00 uur

online afscheidsdienst ds. Florisca van Willegen
De afscheidsrecepties op zaterdag 23 januari en zondag 24 januari, genoemd in Op Weg, kunnen helaas vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan. Aansluitend aan de dienst wordt er wel online een afscheidsmoment uitgezonden via YouTube en Kerkomroep te volgen. Van harte aanbevolen!

Afscheid

Het is nog steeds een beetje onwerkelijk dat dit echt mijn laatste maand is. De afgelopen drie jaar zijn voor het gevoel voorbij gevlogen. Ik had uiteraard in betere omstandigheden en op een meer persoonlijke manier afscheid willen nemen. Er zal vast nog wel gelegenheid zijn om rond mijn afscheidsdienst in januari enkelen van u te zien, maar waarschijnlijk zal niet iedereen alweer naar De Schutse kunnen of durven komen. Ik wil daarom ook alvast hier mijn dank uitspreken. Ik heb de PGU ervaren als een warme gemeente, waarin men met elkaar meeleeft en die mij alle ruimte heeft gegeven om in het predikantschap te groeien. Hier en daar is al belangstellend gevraagd wat ik nu ga doen. Dat is voor mij ook nog onbekend. Ik hoop in de loop van komend jaar iets nieuws te vinden, hopelijk weer als predikant, of iets in diezelfde strekking. Wij zijn hoe dan ook verheugd over de toekomst, want eind juni verwachten wij ons tweede kindje. We blijven voorlopig ook in Uithoorn wonen, dus hopelijk kom ik u hier of daar nog tegen. In ieder geval dank voor alle goede ontmoetingen in de afgelopen jaren en ik wens jullie alle goeds voor in de toekomst.

Ds. Florisca van Willegen

Vergeet de collecten niet!

PGU Diaconie en Zending
NL43 INGB 0006 0650 44
ovv ‘Noodhulp Corona

Protestantse Gemeente Uithoorn
NL78 RABO 0363 5010 10​
ovv ‘Instandhouding Eredienst’

Geen zang

De PKN geeft het dringende advies om in de komende weken, zeker tot het einde van de huidige lockdown (9 februari) niet te zingen in de kerkdiensten, ook niet door een groepje of door enkelingen. Uit ervaring met zanggroepjes in een andere gemeente waar ondanks alle voorzorgen besmetting plaatsvond is gebleken dat zingen een groot risico met zich meebrengt, zeker nu ook de Britse variant van het virus in Nederland rondgaat.

We geven uiteraard gevolg aan dit advies. In de dienst wordt vanaf nu gewerkt met zang van cd’s, YouTube of andere media. We onderzoeken ook andere mogelijkheden, zoals het lezen van een liedtekst en daarna het spelen van de melodie op het orgel. Het zal wennen zijn, en het is een beperking van de liturgische mogelijkheden, maar we maken er het beste van en hopen op betere tijden.

ds Joep Dubbink

Zondag 31 januari 10.00 uur

ds Bernard Luttikhuis, Utrecht

Zondag 7 februari 10.00 uur

ds Joep Dubbink

Zondag 14 februari 10.00 uur

ds Florisca van Willegen

Kerkradio online luisteren

Kerkdienst luisteren via internet

Op de website www.kerkomroep.nl zoek je op plaatsnaam Uithoorn. Kies De Schutse en je ziet alle diensten die mee- of terug te luisteren zijn. Werkt op laptop, PC of tablet met luidspreker of koptelefoon.

Of voor De Schutse Uithoorn direct naar deze link https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21536


Voor zover technisch mogelijk nu ook op Youtube live of terugkijken!
Kijk onze kerkdienst live (of een week terug) op YouTube – Protestantse Gemeente Uithoorn


Meevieren via de kerkradio

Iedere kerkdienst worden de ‘luisteraars thuis’ welkom geheten. Gemeenteleden die zo thuis de kerkdienst meevieren, maken deel uit van onze gemeenschap. De meesten zouden waarschijnlijk het liefst zelf naar de kerk komen, om in de kerk samen te luisteren, te bidden, te zingen èn om elkaar te ontmoeten. Als dat niet meer mogelijk is, en als vervoer met de autodienst ook niet gaat, is de kerkradio een goede oplossing. Ook als u mobiel genoeg bent om met goed weer wel te komen, maar met slecht weer niet, is de kerkradio handig. Dan kunt u bij slecht weer toch de kerkdienst meevieren. Interesse in een kerkradio? Neem gerust contact op met uw contactpersoon, ouderling, wijkdiaken of mail info@pkn-uithoorn.nl. Heeft u al een kerkradio thuis? Zet ‘m op kanaal 4 en u luistert live mee.

Preken teruglezen

Preken van onze eigen voorgangers in De Schutse kun je na de zondag nog teruglezen. Download de pdf om een recente preek te lezen!

– diensten met beperkte aanwezigheid en online meevieren –

Verkondiging_zondag_17_januari_2021 -Kana-zondag

Verkondiging-zondag-3-januari-2021 – Epifanie

verkondiging 25 december 2020 – Kerstmorgen

Verkondiging 24 december 2020 – Kerstavond

Verkondiging-zondag-20-december-2020 – Vierde Advent

Verkondiging-zondag-6-december-2020 – Tweede Advent


Doe je mee? Van tevoren de bijbellezing Meelezen

Slechthorend?

Ringleiding – voor uw gehoorapparaat

Een ringleiding zorgt ervoor dat slechthorenden met een hoortoestel het geluid in ons kerkgebouw De Schutse kunnen beluisteren. Vraag ernaar! Vragen of tips? Daar zijn de kerkrentmeesters voor! 

Vervoer

Autodienst voor de kerkdienst

Niet in staat zelf naar de kerk te komen? Vrijwilligers van de autodienst halen u op en brengen u weer thuis. Vraag vervoer tijdig aan. Bel of mail zaterdag in elk geval voor 18.00 uur. Ook vrijwilligers met een auto kunnen hetzelfde nummer bellen!

Autodienst
Fred van de Water
tel 0297-566377
fredwilwater@gmail.com