Kerkdienst

Kerkdiensten

Welkom in De Schutse!
Via Kerkomroep.nl en via YouTube
kun je zonder aanmelden ook online meevieren.

Vergeet de collecten niet
PGU Diaconie en Zending
NL43INGB0006065044
ovv Diaconie algemeen

Protestantse Gemeente Uithoorn
NL78RABO0363501010​
ovv Instandhouding eredienst

Zondag 21 juli 10.00 uur

ds Joep Dubbink


Zondag 28 juli 10.00 uur

ds Joep Dubbink


Zondag 4 augustus 10.00 uur

ds Sophie Bloemert, Heerlen


Zondag 11 augustus 10.00 uur

ds Joep Dubbink


Zondag 18 augustus 10.00 uur

ds Joep Dubbink


Zondag 25 augustus 10.00 uur

ds Sibilla Verhagen
Schrift en Tafel
avondmaalscollecte diaconie Kerk in Actie Colombia


Zondag 1 september 10.00 uur

ds Joep Dubbink
collecte diaconie Kerk in Actie Rwanda

Eerste Kindernevendienst na de zomervakantie

Welkom, ook voor het eerst

Iedereen is elke zondag van harte welkom in De Schutse. Onze kerkdiensten duren van 10.00 tot ongeveer 11.00 uur. Er is kindernevendienst voor de basisschoolleeftijd. We zingen vaak uit het Liedboek, je zingt makkelijk mee met de beamer. In de kerkdienst wordt geld ingezameld voor een goed doel, en voor onze eigen kerk.

Heb je iets om voor te bidden? Schrijf gerust in ons Gebedenboek. Bij de Aandachtswand kan je stil zijn, een kaarsje branden… Na de kerkdienst drinken we samen koffie, thee of limonade, everybody welcome!

Preken teruglezen

Preken van onze eigen voorgangers in De Schutse kun je na de zondag nog teruglezen. Download de pdf om een recente preek te lezen!

Verkondiging 14 juli – Verstoord paradijs: kwaad en goed

Verkondiging 7 juli – Jezus tussen bewondering en verguizing. En de doop.

Verkondiging 30 juni – Twee bloedspannende verhalen

Verkondiging 23 juni– Pleeg geen moord, dood niet onrechtmatig

Verkondiging 16 juni – Laat Gods koninkrijk groeien

Verkondiging 9 juni – Blijf bij wie voor je zorgt

Verkondiging 2 juni – Heb een zorgeloze dag, het sabbatsgebod

Verkondiging 19 mei – Pinksteren, feest van voedsel en vrede

Verkondiging 5 meiWetten & vrijheid

Verkondiging 28 apr – Gods biografie

Verkondiging 21 apr – Schapen, goede herder(s) en ingehuurde knechten 

Verkondiging 14 apr – De Pink is van Prijzen

Doe je mee? Van tevoren de bijbellezing Meelezen.
Een JO!viering mee voorbereiden. Of doe een suggestie.