Kerkdienst

kerkdienst
kerkdienst

Kerkdiensten

Zondag 17 februari 10.00 uur

ds Elsbeth Littooij, Uithoorn

collecte 1. Diaconie – Noodhulp Ethiopië

2. Instandhouding Eredienst

oppas, kindernevendienst en jeugdkapel

Zondag 24 februari 10.00 uur

ds Arianne Geudeke, Wilnis

collecte 1. Diaconie – Algemeen 2. Instandhouding Eredienst

oppas

Vrijdag 1 maart 19.00 uur Het Hoge Heem

Wereldgebedsdag

Slovenië is het land, waar geloofsgenoten de liturgie samengesteld hebben voor het vieren van de jaarlijkse Wereldgebedsdag. Op die dag worden over de gehele wereld zoveel mogelijk de zelfde gebeden gesproken en liederen gezongen.

In Uithoorn vindt dit plaats op vrijdag 1 maart om 19.00 uur in het restaurant van Het Hoge Heem. De viering draagt als titel ‘Welkom, God nodigt je uit’. Medewerkers zijn Tineke Beuse, Ella Bosman en Hans van den Bosch; het koor van de Emmaüsparochie zingt.

De Raad van Kerken in Uithoorn en De Kwakel nodigt u hartelijk uit om hier aan mee te doen. Tijdens de bijeenkomst zal gecollecteerd worden voor maatschappelijke projecten in Slovenië en na afloop is er gelegenheid om nog wat met elkaar te praten en koffie te drinken.

Zondag 3 maart 10.00 uur

ds Joep Dubbink

collecte 1. Diaconie – Algemeen 2. Instandhouding Eredienst

oppas, kindernevendienst en jeugdkapel

Zondag 10 maart 10.00 uur

ds Joep Dubbink

collecte 1. Diaconie – Algemeen 2. Instandhouding Eredienst

oppas

Meditatieve momenten in de veertigdagentijd

Al een aantal jaren zijn er in de aanloop naar Pasen wekelijks meditatieve momenten in De Schutse. Korte bijeenkomsten waarin we vooral stil hopen te worden, waar we de hectiek van alledag wat achter ons kunnen laten en ons op deze manier bezinnen op wat ons gaande houdt, of juist wat ons staande houdt. Ook dit jaar bent u, ben jij van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Wat kunt u verwachten? Een tekst, muziek, natuurlijk stilte, een gebed. De bijeenkomsten worden gehouden op de dinsdagen in de veertigdagentijd, te beginnen op 12 maart 19.15-19.45 uur in de kerkzaal van De Schutse. De bijeenkomsten gaan altijd door!

Liesbeth Geudeke en Trudy Joosse

Kerkradio online luisteren

Kerkdienst luisteren via internet

Op de website www.kerkomroep.nl zoek je op plaatsnaam Uithoorn. Kies De Schutse en je ziet alle diensten die mee- of terug te luisteren zijn. Werkt op laptop, PC of tablet met luidspreker of koptelefoon.

Meevieren via de kerkradio

Iedere kerkdienst worden de ‘luisteraars thuis bij de kerkradio’ welkom geheten. Gemeenteleden die zo thuis de kerkdienst meevieren, maken deel uit van onze gemeenschap.

De meesten zouden waarschijnlijk het liefst zelf naar de kerk komen, om in de kerk samen te luisteren, te bidden, te zingen èn om elkaar te ontmoeten. Als dat niet meer mogelijk is, en als vervoer met de autodienst ook niet gaat, is de kerkradio een goede oplossing. Ook als u mobiel genoeg bent om met goed weer wel te komen, maar met slecht weer niet, is de kerkradio handig. Dan kunt u bij slecht weer toch de kerkdienst meevieren.

Heeft u interesse in een kerkradio? Neem gerust contact op met uw contactpersoon, ouderling, wijkdiaken of mail info@pkn-uithoorn.nl.

Heeft u al een kerkradio thuis? Zet ‘m op kanaal 4 en u luistert live mee.

Slechthorend?

Ringleiding – voor uw gehoorapparaat

Een ringleiding zorgt ervoor dat slechthorenden met een hoortoestel het geluid in ons kerkgebouw De Schutse kunnen beluisteren.

Vraag ernaar! Vragen of tips? Daar zijn de kerkrentmeesters voor! 

Vervoer

Autodienst voor de kerkdienst

Niet in staat zelf naar de kerk te komen? Vrijwilligers van de autodienst halen u op en brengen u weer thuis.

Vraag vervoer tijdig aan. Bel of mail zaterdag in elk geval voor 18.00 uur. Ook vrijwilligers met een auto kunnen hetzelfde nummer bellen!

Autodienst
Fred van de Water
tel 0297-566377
fredwilwater@gmail.com