Kerkdienst

kerkdienst
kerkdienst

Kerkdiensten

Zondag 21 oktober 10.00 uur

ds Joep Dubbink

Collecte 1. Diaconie – Algemeen 2. Instandhouding Eredienst

oppasdienst, kindernevendienst (en jeugdkapel? in de deinst!)

Hoe scoor jij? Wie wil je zijn?
Op zondag 21 oktober wordt een kerkdienst gehouden die ‘anders dan anders’. Geen specifieke jeugddienst, want dat is moeilijk vanwege onze kleine aantallen jongeren én de opheffing van onze band. Maar we willen wel af en toe een dienst die wat minder voorspelbaar is, interactief. Oók geschikt voor jongeren.

Deze keer is het thema ‘Wie wil je zijn?’ Wie je bent en waar je bij hoort, je identiteit en tot welke groep je behoort, dat is voor ieder mens belangrijk. Iedereen vindt het fijn ‘gezien’ te worden, ergens bij te horen, een plaats te hebben. Van jongeren die daar misschien onzeker over zijn, tot ouderen die soms het gevoel hebben niet meer mee te tellen.

Mensen werken vaak samen, in teams: welke rol speel je dan, ben je leider, trendsetter, volger, meeloper? Wat zou je eigenlijk willen zijn? Jezus heeft daar ook iets over te zeggen. Zeker wanneer twee van zijn leerlingen voor zichzelf wel een heel speciale rol willen reserveren in Marcus 10:32-45. Moet dat zo wel, kan dat niet anders? Een dienst om je aan het denken te zetten, met ook wat muziek anders dan het liedboek. Wees welkom!

We houden 21 oktober geen Jeugdkapel, want we hebben jullie nodig om wat in de kerkzaal gebeurt voor alle leeftijden bijzonder te maken!

En ja, we zijn op tijd klaar voor de excusie naar het Catharijneconvent!


Zondag 28 oktober 10.00 uur Schrift en Tafel

ds Joep Dubbink

Collecte 1. Kerk in Actie 2. Instandhouding Eredienst 3. Jeugdwerk

oppasdienst en kindernevendienst

Nationale Bijbelzondag 

Zondag 28 oktober is een dienst van Schrift en Tafel. Over de definitieve vorm(en) die we gaan gebruiken moet een besluit vallen, deze zondag zal het avondmaal in de kring gevierd worden. Het is ook Nationale Bijbelzondag. Nu lezen we elke zondag toch al uit de Bijbel (!) dus dat zullen we zeker deze zondag ook doen, maar het is niet verkeerd eens extra stil te staan bij het geschenk dat we in de Bijbelse verhalen gekregen hebben. We laten ons mede inspireren door het materiaal dat het Nederlands Bijbelgenootschap ter beschikking stelt.


Zondag 4 november  10.00 uur  Zondag van gedachtenis

ds Florisca van Willegen en ds Joep Dubbink

Collecte 1. Kerk in Actie/Zending 2. Instandhouding Eredienst

met medewerking van Het Kwartet

oppasdienst, kindernevendienst en jeugdkapel

Gedachteniszondag
Jaarlijks gedenken wij de overleden gemeenteleden van het afgelopen jaar. In onze gemeente doen we dat sinds enige tijd op de eerste zondag van november. In deze dienst staan we stil bij leven en sterven en we leven mee met het verdriet en de rouw van wie achterblijven. We noemen hun namen, want in een naam komt een heel mensenleven mee, alle herinneringen, de goede en misschien de pijnlijke, en alle gemis. Maar we steken ook voor elk van hen een kaars aan, ontstoken aan de Paaskaars, het licht van de Opgestane. Wie gelooft, is immers ook tegenover de dood wel verdrietig maar niet ten einde raad.

Familie van de overleden gemeenteleden krijgt, voor zover bereikbaar, een persoonlijke uitnodiging voor de gedachtenisviering. Na afloop kan men een kaars naar huis meenemen, als aandenken. Wij vergeten niet, en we vertrouwen dat de Eeuwige hen ook niet vergeet.

Vergeet niet hoe wij heten;
naar U zijn wij genoemd.
Zoud Gij ons niet meer weten
dan waren wij gedoemd
te sterven aan uw leven;
maar zo Gij ons gedenkt
is er een eeuwig even,
een ogenblik gegeven
een paasdag die ons wenkt.                                   (Lied 731:1)

De namen die genoemd zullen worden staan ook in kerkblad Op Weg


Zondag 11 november  10.00 uur

ds Harold Oechies, Bilthoven

Collecte 1. Binnenlands Diaconaat 2. Instandhouding Eredienst

oppasdienst en kindernevendienst

Dankdag en Voedselbank
Op 11 november is het Sint Maarten. De kinderen lopen dan met hun lampion langs de huizen en hopen wat lekkers op te halen. Op 11 november hebben we ook aandacht voor Dankdag voor Gewas en Arbeid. Hoe mooi is het dat we mogen ontvangen, werken en leven. Maar we beseffen ook dat er mensen zijn die tekort hebben. Tekort aan levensmiddelen, tekort aan energie om te werken, tekort aan…noem maar op. Wat kunnen we doen? In ieder geval danken en bidden en delen van wat ons gegeven werd.

Daarom wil de diaconie op zondag 11 november weer houdbare levensmiddelen inzamelen voor de voedselbank. We denken aan koffie, thee, groente in blik of glas, enz. Vergeten op 11 november? Op 18 november kunt u het ook nog bij ons inleveren.
Namens de diaconie, Mieneke Schotanus


Zondag 18 november  10.00 uur

ds Joep Dubbink

Collecte 1. Diaconie – Algemeen 2. Instandhouding Eredienst

oppasdienst, kindernevendienst en jeugdkapel


Kerkradio online luisteren

Kerkdienst luisteren via internet

Op de website www.kerkomroep.nl zoek je op plaatsnaam Uithoorn. Kies De Schutse en je ziet alle diensten die mee- of terug te luisteren zijn. Werkt op laptop, PC of tablet met luidspreker of koptelefoon.

Meevieren via de kerkradio

Iedere kerkdienst worden de ‘luisteraars thuis bij de kerkradio’ welkom geheten. Gemeenteleden die zo thuis de kerkdienst meevieren, maken deel uit van onze gemeenschap.

De meesten zouden waarschijnlijk het liefst zelf naar de kerk komen, om in de kerk samen te luisteren, te bidden, te zingen èn om elkaar te ontmoeten. Als dat niet meer mogelijk is, en als vervoer met de autodienst ook niet gaat, is de kerkradio een goede oplossing. Ook als u mobiel genoeg bent om met goed weer wel te komen, maar met slecht weer niet, is de kerkradio handig. Dan kunt u bij slecht weer toch de kerkdienst meevieren.

Heeft u interesse in een kerkradio? Neem gerust contact op met uw contactpersoon, ouderling, wijkdiaken of mail info@pkn-uithoorn.nl.

Heeft u al een kerkradio thuis? Zet ‘m op kanaal 4 en u luistert live mee.

Preken teruglezen

Preken van onze eigen voorgangers in De Schutse kun je een aantal dagen na de zondag nog teruglezen op de website. Download de pdf om een recente preek te lezen:

Verkondiging 7 oktober 2018

Verkondiging 30 september 2018

Verkondiging 16 september 2018, Startzondag

Verkondiging 9 september 2018

Verkondiging 2 september 2018

Verkondiging 19 augustus 2018

Verkondiging 12 augustus 2018

Verkondiging 5 augustus 2018

Slechthorend?

Ringleiding – voor uw gehoorapparaat

Een ringleiding zorgt ervoor dat slechthorenden met een hoortoestel het geluid in ons kerkgebouw De Schutse kunnen beluisteren.

Vraag ernaar! Vragen of tips? Daar zijn de kerkrentmeesters voor! 

Vervoer

Autodienst voor de kerkdienst

Niet in staat zelf naar de kerk te komen? Vrijwilligers van de autodienst halen u op en brengen u weer thuis.

Vraag vervoer tijdig aan. Bel of mail zaterdag in elk geval voor 18.00 uur. Ook vrijwilligers met een auto kunnen hetzelfde nummer bellen!

Autodienst
Fred van de Water
tel 0297-566377
fredwilwater@gmail.com