Kerkdienst

Kerkdiensten alleen ‘op afstand’

Kerkdiensten gaan NIET door
in de gebruikelijke vorm.

Er zijn geen bijeenkomsten tot 1 juni, om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. U wordt verzocht niet naar De Schutse te komen!  U kunt een aangepaste ‘online-viering’ volgen.

Bekijk onze kerkdiensten op YouTube – Protestantse Gemeente Uithoorn >

Kerkomroep.nl – Uithoorn > kan voor rechtstreeks luisteren te druk zijn. Op een rustig moment terugluisteren werkt beter.

palmtak PalmpasenZondag 5 april 10.00 uur

Online viering – Alleen op afstand via kerkomroep.nl > of YouTube >

ds Florisca van Willegen

collecte 1. Diaconie – vluchtelingen op Lesbos 2. JOP jeugdwerk

Palmzondag

Dit jaar moeten we het helaas doen zonder feestelijke Palmpasen optocht van de kinderen. Maar we zullen deze zondag hoe dan ook stilstaan bij de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem (Matteüs 21:1-11). Jezus’ komst naar Jeruzalem markeert ook ‘het begin van het einde’. Er zal daar nog het nodige volgen voordat het Pasen kan worden. Dat is ook het geval in Exodus (11:1-10): de bevrijding is bijna op handen, maar bevrijding komt niet zomaar. Er wordt nog één laatste plaag aangekondigd.

schrift en tafel, avondmaal, brood en wijn

Donderdag 9 april 19.30 uur

Online viering – Alleen op afstand via kerkomroep.nl > of YouTube > 

ds Joep Dubbink en Cathérine Verviers

collecte 1. Diaconie – Algemeen 2. Instandhouding Eredienst

Witte donderdag

Om 19.30 uur is er een korte viering. Met als lezingen een gedeelte uit Exodus 12: 14-17 en 24-28. Over de instelling van de Pesachviering. Uit het evangelie Lucas 22:7-23 over Jezus’ laatste Pesachviering en de instelling van het Avondmaal.

We hadden het plan om aan de kinderen te vertellen over de Pesachviering en ook een Pesachbord met de traditionele gerechten in het midden te zetten, om te proeven en door te geven. Daar kan natuurlijk geen sprake van zijn maar het verhaal kan wel verteld worden. Evenmin kunnen we het Avondmaal vieren, en dat is echt een gemis op de avond waarop we de instelling daarvan gedenken en gewend zijn het op bijzondere wijze, aan tafel, te vieren. Maar ook hier kunnen de teksten gelezen worden en kan het verhaal verteld worden, waarbij de ondertoon zal zijn, uitzien naar het moment waarop we het weer wél samen kunnen vieren.

Goede Vrijdag het kruis Gogoltha

Vrijdag 10 april 19.30 uur

Online viering – Alleen op afstand via kerkomroep.nl > of YouTube >

ds Florisca van Willegen

Goede Vrijdag

Om 19.30 uur is er een korte viering. We lezen in gedeeltes het lijdensverhaal uit het evangelie van Matteüs 26:30-27:50, 27:51-54. Omlijst met muziek, liederen en gebeden. In deze dienst zal de paaskaars worden gedoofd.

Stille Zaterdag paasevangelie

Zaterdag 11 april 21.00 uur

Online viering – Alleen op afstand via kerkomroep.nl > of YouTube >

ds Florisca van Willegen

collecte 1. Kinderen in de knel 2. Instandhouding Eredienst 3. jeugdwerk

Paaswake

Om 21.00 uur is er een verkorte Paasnachtviering, waarin uiteraard het licht van de nieuwe Paaskaars niet zal ontbreken. In deze viering wordt het geheim van Pasen in woord en teken uitgebeeld. Het éne niet te doven licht mag zich verspreiden en ons allen verlichten. In deze nacht trekt het volk droogvoets door de zee, de bevrijding tegemoet (Exodus 13:17-15:1a). In deze nacht overwint Jezus de machten van de dood (Matteüs 28:1-10). In gedachtenis aan doop en avondmaal wordt tot uitdrukking gebracht hoe ook wij ons met deze bevrijdende verhalen verbonden mogen weten.

Pasen - het lege graf

Zondag 12 april 10.00 uur

Online viering – Alleen op afstand via kerkomroep.nl > of YouTube >

ds Joep Dubbink

collecte 1. Diaconie – Dalit kinderen in de knel 2. Instandhouding Eredienst

Pasen

Op Paasochtend zenden we om 10 uur een online-Paasviering uit. Daarin zal natuurlijk het Paasevangelie klinken. Johannes 20:1-18, de ontmoeting met de Opgestane Heer. We lezen ook uit Exodus 15:19-21, het lied van Mirjam. Zij is veel korter van stof dan haar broer Mozes, maar het refrein is hetzelfde. Dankzij de Heer verdwijnt de bedreigende ruitermacht van Egypte in de golven. Dat is óók Pasen: dreiging en dood worden overwonnen.

Natuurlijk zal het anders zijn dan anders. De paasjubel met twee- of driehonderd mensen zullen we tot volgend jaar moeten bewaren, maar Pasen wordt het! De kracht van liturgie is dat hoe dan ook te blijven vieren. Wees op afstand van harte welkom!

Zondag 19 april 10.00 uur

Online viering – Alleen op afstand via kerkomroep.nl > of YouTube >

ds Florisca van Willegen

collecte 1. Diaconie – Algemeen 2. Instandhouding Eredienst

koffieKoffie? – gewoon thuis!

Volg de kerkdienst thuis en bel elkaar wat vaker!

Kerkradio online luisteren

Kerkdienst luisteren via internet

Op de website www.kerkomroep.nl zoek je op plaatsnaam Uithoorn. Kies De Schutse en je ziet alle diensten die mee- of terug te luisteren zijn. Werkt op laptop, PC of tablet met luidspreker of koptelefoon.

Of voor De Schutse Uithoorn direct naar deze link https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21536


Voor zover technisch mogelijk nu ook op Youtube live of terugkijken!
Kijk onze kerkdienst live (of terug) op YouTube – Protestantse Gemeente Uithoorn


Meevieren via de kerkradio

Iedere kerkdienst worden de ‘luisteraars thuis bij de kerkradio’ welkom geheten. Gemeenteleden die zo thuis de kerkdienst meevieren, maken deel uit van onze gemeenschap.

De meesten zouden waarschijnlijk het liefst zelf naar de kerk komen, om in de kerk samen te luisteren, te bidden, te zingen èn om elkaar te ontmoeten. Als dat niet meer mogelijk is, en als vervoer met de autodienst ook niet gaat, is de kerkradio een goede oplossing. Ook als u mobiel genoeg bent om met goed weer wel te komen, maar met slecht weer niet, is de kerkradio handig. Dan kunt u bij slecht weer toch de kerkdienst meevieren.

Heeft u interesse in een kerkradio? Neem gerust contact op met uw contactpersoon, ouderling, wijkdiaken of mail info@pkn-uithoorn.nl.

Heeft u al een kerkradio thuis? Zet ‘m op kanaal 4 en u luistert live mee.

Slechthorend?

Ringleiding – voor uw gehoorapparaat

Een ringleiding zorgt ervoor dat slechthorenden met een hoortoestel het geluid in ons kerkgebouw De Schutse kunnen beluisteren.

Vraag ernaar! Vragen of tips? Daar zijn de kerkrentmeesters voor! 

Vervoer

Autodienst voor de kerkdienst

Niet in staat zelf naar de kerk te komen? Vrijwilligers van de autodienst halen u op en brengen u weer thuis.

Vraag vervoer tijdig aan. Bel of mail zaterdag in elk geval voor 18.00 uur. Ook vrijwilligers met een auto kunnen hetzelfde nummer bellen!

Autodienst
Fred van de Water
tel 0297-566377
fredwilwater@gmail.com

Zondagsrijders gezocht

Sinds enige tijd heb ik de autodienst overgenomen. Er zijn een achttal mensen benaderd die eens in de acht weken een drietal mensen mee nemen naar De Schutse.

Vaak melden een dag of twee ervoor zich nog meer kerkleden, om naar de kerkdienst gebracht te worden. De chauffeur die dienst heeft zit praktisch vol, dus zijn er geen mogelijkheden. Soms los ik het met kunst en vliegwerk nog op. Dat lukt niet altijd – bijzonder jammer!

Dringende oproep!

Kan je met de auto naar de kerk? Wil je één of meer mensen ophalen en meenemen? Graag bij mij melden als ik in de kerk ben. Of een telefoontje 0297 – 566377. Ik kan dan eventueel een tweede groep vormen. Dan krijgt iedereen die naar de kerk wil, ook de mogelijkheid.
Namens de Diaconie, Fred van de Water.