Kerkdienst

kerkdienst
kerkdienst

Kerkdiensten

Zondag 22 april 10.00 uur

ds. J. Dubbink

oppas, kindernevendienst

Collecte
1. Diaconie – Algemeen
2. Eredienst en kerkmuziek

Genesis 6:1-4 is een van de merkwaardigste stukjes van het boek Genesis: je denkt verzeild te zijn in Griekse mythologie, met mensendochters en godenzonen. Spannend te bedenken wat het te zeggen heeft over menselijk streven naar grensoverschrijding, waar dat op uitloopt en of het alleen maar een oertijdverhaal is, of over ons gaat.


Zondag 29 april 10.00 uur

ds. F. van Willegen

oppas, kindernevendienst

Collecte
1. Diaconie – Algemeen
2. Instandhouding Eredienst
3. Jeugdwerk

Deze zondag gaan we verder met Genesis 6 (verzen 5-22). We horen hoe God Noach opdraagt een ark te bouwen. Een verhaal dat bij een al te letterlijke lezing vragen kan oproepen: God die spijt heeft? En een natuurramp veroorzaakt, waarbij zoveel levens vernietigd worden? Maar ook een verhaal vol hoop en nieuw begin: op het water van de chaos dobbert een kist vol leven, leven dat behouden blijft te midden van uitzichtloosheid, slechtheid en vernietiging. Eén mens blijkt genoeg om opnieuw te beginnen.


Zondag 6 mei 10.00 uur

ds. J. Dubbink

oppas, kindernevendienst

Collecte
1. Diaconie – Algemeen
2. Missionair werk

Midden in het water drijft de ark, overal water, nergens toekomst. Wat kun je doen, waar komt je hulp vandaan, hou houd je moed en hoop? We lezen het in Genesis 8:1-14, maar misschien ook wel verder naar vs. 22, het ‘happy end’ van het verhaal.


Donderdag 10 mei 9.00 uur Hemelvaartsdag  

ds. J. Dubbink

oppas, kindernevendienst

Collecte
1. Diaconie – Algemeen
2. Instandhouding Eredienst


Zondag 13 mei 10.00 uur

ds. F. van Willegen

oppas, kindernevendienst

Collecte
1. Diaconie – Algemeen
2. Instandhouding Eredienst

We besluiten deze zondag de Noach-cyclus (Gen. 9:8-17), het nieuwe begin wordt zichtbaar door een vernieuwd verbond van God met de hele schepping. Geen strijdboog, maar een regenboog wordt het teken van dit verbond: voortaan zullen de barmhartigheid, liefde en genade het winnen van het oordeel en wraak.

Kerkradio online luisteren

Kerkdienst luisteren via internet

Op de website www.kerkomroep.nl zoek je op plaatsnaam Uithoorn. Kies De Schutse en je ziet alle diensten die mee- of terug te luisteren zijn. Werkt op laptop, PC of tablet met luidspreker of koptelefoon.

Meevieren via de kerkradio

Iedere kerkdienst worden de ‘luisteraars thuis bij de kerkradio’ welkom geheten. Gemeenteleden die zo thuis de kerkdienst meevieren, maken deel uit van onze gemeenschap.

De meesten zouden waarschijnlijk het liefst zelf naar de kerk komen, om in de kerk samen te luisteren, te bidden, te zingen èn om elkaar te ontmoeten. Als dat niet meer mogelijk is, en als vervoer met de autodienst ook niet gaat, is de kerkradio een goede oplossing. Ook als u mobiel genoeg bent om met goed weer wel te komen, maar met slecht weer niet, is de kerkradio handig. Dan kunt u bij slecht weer toch de kerkdienst meevieren.

Heeft u interesse in een kerkradio? Neem gerust contact op met uw contactpersoon, ouderling, wijkdiaken of mail info@pkn-uithoorn.nl.

Heeft u al een kerkradio thuis? Zet ‘m op kanaal 4 en u luistert live mee.

Slechthorend?

Ringleiding – voor uw gehoorapparaat

Een ringleiding zorgt ervoor dat slechthorenden met een hoortoestel het geluid in ons kerkgebouw De Schutse kunnen beluisteren.

De ringleiding ligt aan de rechterkant van de kerkzaal op de vloer en is herkenbaar aan zilverkleurig tape. Stoelen in bereik van de ringleiding zijn gemerkt met een icoon-sticker.

Slechthorenden kunnen hun hoortoestel op de T-stand zetten. Door middel van inductie ontvangt het hoortoestel het signaal uit de ringleiding. Elke individuele luisteraar met een hoortoestel of ontvanger kan draadloos gebruikmaken van deze ringleiding. Help mee om de ringleiding optimaal te maken!

Vervoer

Autodienst voor de kerkdienst

Niet in staat zelf naar de kerk te komen? Vrijwilligers van de autodienst halen u op en brengen u weer thuis.

Vraag vervoer tijdig aan. Bel of mail zaterdag in elk geval voor 18.00 uur. Ook vrijwilligers met auto kunnen hetzelfde nummer bellen!

Autodienst
Jan Visser, 0297-562980
j.visser@pkn-uithoorn.nl