Kerken van het Oosten

23 jan

Bezinning en verdieping

Kerken van het Oosten

Lezing over het oosterse Christendom

Rob Mascini geeft op woensdag 23 januari een lezing over het oosterse Christendom in De Schutse, aanvang 20.00 uur. Hij vertelt over de fraaie kerken, prachtige liturgie en iconen en geeft hiermee aandacht aan de kerken uit Armenië, Irak, Syrië en Eritrea. In deze landen zijn (waren) grote kerkgemeenschappen van christenen, waarover Rob graag zijn kennis met u deelt. Vanaf 19.30 uur is er koffie en bent u van harte welkom.

Thema avond in de week van de eenheid
Na de oecumenische viering van zondag 20 januari 2019 in de parochie van De Kwakel, komt op woensdag 23 januari op uitnodiging van de Raad van Kerken Uithoorn-De Kwakel Rob Mascini ons vertellen over het Oosters Christendom.

Op deze avond wil Rob Mascini u meenemen naar de kerken van het Oosten. Natuurlijk denken we aan de Russische en Griekse kerken, met hun prachtige liturgie, iconen en kerkgebouwen. Toch wil ik vooral aandacht schenken aan die kerken waar we weinig van weten. Armenië,  Irak, Syrië, Turkije, Egypte, Eritrea en Ethiopië hebben (hadden!) grote gemeenschappen van christenen in oeroude en eerbiedwaardige kerkgemeenschappen. Kerkvervolging, armoede, burgeroorlogen hebben hen op een vreselijke manier getroffen. Juist in de laatste eeuw hebben de Armeense  genocide en de gruwelen van de IS het christelijk leven bijna onmogelijk gemaakt. Velen zijn gevlucht. Lang niet alle vluchtelingen die in bootjes en in ellendige tochten te voet en gesmokkeld ons land bereikten zijn moslim. Onder hen zijn veel christenen. Wie zijn zij? Graag wil ik u over hen vertellen!

woensdag 23 januari 19.30 uur in De Schutse, Protestantse Gemeente Uithoorn
Inleider Rob Mascini