Kerkmuziek

9 juni

Orgelspel voor de dienst

 Bij het orgelspel Dies sind die Heiligen Zehn Gebot J.S. Bach

In de prekenserie van vier, over de Tien Woorden (Geboden) wil ik vanmorgen ook met het orgelspel als inleiding op de dienst een bijdrage le-veren. In het liedboek staan slechts drie ‘jonge’ liederen in deze categorie: 310, 311 en 312. Maar het Lutherlied, ‘Dies sind die Heiligen Zehn Gebot’ uit 1524 heeft echt oude papieren. De melodie is bij ons niet bekend. Dat maakt het ook wat lastiger om naar het orgelspel te luisteren. Herkenning is altijd een manier om de aandacht vast te houden. Misschien helpt het om thuis het lied te beluisteren? En Bach heeft weer iets bedacht. In zijn koraalbewerking bewerkt hij het lied met vijf strofen in een canon. En zo ontstaan er tien inzetten. Dat is gein. En wat ook opvalt, wat een liefde klinkt er uit de gebruikte melodielijnen in de bovenstemmen. Maar je hoort ook zuchten en spannende harmonische momenten. Kortom, Bach neemt ons ten volle mee in zijn geloofsleven van deze ‘woorden te leven’. Ton Kodde


Muziekcommissie

Wie zitten erin? Wat doen ze?

Een poosje voordat er sprake was van corona heeft een groepje gemeenteleden onder leiding van een musicus van buiten onze kerk een aantal brainstormsessies gehad. Het resultaat was een muzikaal beleidsplan PGU. In dat plan staat onder andere dat er een muziekcommissie in het leven geroepen wordt. Deze commissie bestaat uit Joep Dubbink, Ton Kodde, Willy Rullmann en Guusta Mathlener-Stoll.

Nog te lezen Kerkmuzikaal beleidsplan nov 2020