Kerkmuziek

veertigdagentijd

 

17 mrt

Orgelspel voor de dienst

O Lamm Gottes Unschuldig – Johann Sebastiaan Bach BWV 656

Luther heeft de Latijnse mis niet overboord gegooid maar er met de volkstaal invulling aan gegeven. Zo werd het Angnus Dei:O Lamm Gottes Unschuldig’, het ‘Lam van God dat wegneemt de zonden der wereld’, bekend uit teksten bij avondmaal. De tekst heeft daarom ook drie strofes en gaat over Christus, die sterft aan het kruis voor onze zonden. Bach laat in zijn bewerking, na een paar maten introductie, de hele melodie inderdaad drie keer horen in omspeelde lange noten. Eerst in de bovenstem, dan in de middenstem en tot slot in het pedaal. In de eerste twee strofes schept Bach, geholpen door een patroon van herhalingen, zelfs een vals gevoel van muzikale veiligheid. In strofe twee is ook weer het zuchten hoorbaar. Ik speel het met de tremulant. En wanneer het bijna lijkt alsof het eind al in zicht is, gooit hij in de derde strofe op alle mogelijke manieren de verwachtingen omver. Ineens wordt het pedaal gebruikt, de klank zwelt aan en het ritme verandert. Bach voegt voor de slotregel een intens chromatische passage in om te eindigen in grote vredigheid, ‘Geef ons uw vrede’, waarmee hij terugkeert naar het beginritme. Als u nu denkt, dit klinkt toch niet somber? Je hoort hier dan ook het grote vertrouwen dat uit het geloof van Bach ook tot ons komt.
Ton Kodde, vrij naar bachvereniging.nl/nl/bwv/bwv-656


Paas-Projectkoor


Uithoornse bundel voor thuis

In het begin van de zeventiger jaren van de vorige eeuw verscheen het Liedboek voor de Kerken. In dit boek staan de 150 psalmen en 491 gezangen. In de tijd erna werden nieuwe liederen geschreven en gecomponeerd. Ook kwam er meer belangstelling voor liturgische muziek.

Na een paar proefboekjes werd de Uithoornse bundel samengesteld, ook wel ‘het rode boekje’ genaamd. Op de voorkant staat ‘Orde van Dienst en Liederen’. Onze bundel was zijn tijd wel vooruit. In het Nieuwe Liedboek dat we nu gebruiken, vindt u heel wat liederen uit onze bundel terug.

De inhoud is nu digitaal opgeslagen in het archief van ons beamteam. Er liggen nog heel wat Uithoornse bundels in de kerk. Als u er belangstelling voor heeft, kunt u een exemplaar meenemen.


Muziekcommissie

Wie zitten erin? Wat doen ze?

Een poosje voordat er sprake was van corona heeft een groepje gemeenteleden onder leiding van een musicus van buiten onze kerk een aantal brainstormsessies gehad. Het resultaat was een muzikaal beleidsplan PGU. In dat plan staat onder andere dat er een muziekcommissie in het leven geroepen wordt. Deze commissie bestaat uit Joep Dubbink, Ton Kodde, Willy Rullmann en Guusta Mathlener-Stoll.

Nog te lezen Kerkmuzikaal beleidsplan nov 2020