Kerkmuziek

Altijd met muziek

Mensen prijzen God altijd met muziek 

Muziek klinkt al op de eerste bladzijden van de Bijbel: Ada baarde Jubal; hij werd de stamvader van allen die op de lier of de fluit spelen (Genesis 4). Zijn broer Jabal is de stamvader van de nomaden. En die twee horen bijeen, de muziek en de altijd voorttrekkende nomaden: muziek is beweging, dans. De Bijbel kent een beeldverbod, maar een muziekgebod: Loof Hem met dans en tamboerijn; loof Hem met snaren en fluit (Psalm 150).  In die muziek klinkt dus onrust door, een zeker ongemak. Israël looft God met een gebroken stem en slechte ademcontrole. Liturgische muziek drukt pijn en moeite, lof en klacht, vervulling en verlangen, onrust en bitterheid uit. Er zijn klaagliederen zo goed als lofliederen. Kyrie en Gloria vormen één gezang.

Muziek is verbonden met de voortgaande tijd. Muziek ontsnapt ons altijd, het klinkt, valt stil en is alweer verdwenen. Je kunt muziek niet vastpakken en vasthouden. Daarom is het zo nauw verbonden met de God van Israël die in geen beeld kan worden gefixeerd, die beweging is. Hij is een God van de tijd, van de geschiedenis die met zijn volk door de tijd trekt en die geprezen wordt door de altijd-beweeglijke muziek. Omgekeerd herinnert de muziek ons aan de God voor wie iedere tel telt. God gaf ons de tijd, niet de eeuwigheid (die behoort Hem toe), en dat betekent dat iedere tel in een mensenleven telt, zoals in de muziek. Mensen prijzen God met een door tranen verstikte stem of luid jubelend, maar altijd met muziek. En die muziek spreekt tegelijkertijd van de God van de tijd en de geschiedenis, de God van verdriet en vreugde, van dood en leven.

Lees meer op protestantsekerk.nl/verdieping/de-muziek-in-de-eredienst


Zingen vóór de dienst

‘Wat in het vat zit, verzuurt niet’. Voordat we te maken kregen met corona had ik in Op Weg een oproep geplaatst om je aan te melden als ‘NieuweLiedzanger’. Een aantal mensen heeft zich toen aangemeld, maar daar is het bij gebleven, want van samen zingen was op dat moment helaas geen sprake meer.

Hoe werkt het?

Met belangstellenden komen we, als er een nieuw en onbekend lied in de dienst aan bod komt, een half uurtje voor aanvang van de dienst bij elkaar om het betreffende lied een aantal keren door te zingen. Het is geen koortje en iedereen gaat tijdens de dienst gewoon zitten waar hij/zij het prettig vindt. De kwaliteit van je stem is niet belangrijk, het is gewoon fijn dat bij een onbekend lied, er een paar mensen zijn die het lied al een aantal keren door gezongen hebben. Bovendien zingt het voor jezelf gewoon lekkerder als je bekend bent met een melodie.

Ik maak een app-groepje, zodat ik iedereen makkelijk kan bereiken (en deze appgroep zal uitsluitend voor dit doel worden gebruikt). Bij opgave moet je je niet verplicht voelen om altijd gehoor te geven aan de oproep. Het zal lang niet elke zondag nodig zijn. Opgave via De Schutse App

Overbodig te melden dat iedereen van harte welkom is, maar ik zet het er tóch even bij!
Guusta Stoll

 


 

Uithoornse bundel voor thuis

In het begin van de zeventiger jaren van de vorige eeuw verscheen het Liedboek voor de Kerken. In dit boek staan de 150 psalmen en 491 gezangen. In de tijd erna werden nieuwe liederen geschreven en gecomponeerd. Ook kwam er meer belangstelling voor liturgische muziek.

Na een paar proefboekjes werd de Uithoornse bundel samengesteld, ook wel ‘het rode boekje’ genaamd. Op de voorkant staat ‘Orde van Dienst en Liederen’. Onze bundel was zijn tijd wel vooruit. In het Nieuwe Liedboek dat we nu gebruiken, vindt u heel wat liederen uit onze bundel terug.

De inhoud is nu digitaal opgeslagen in het archief van ons beamteam. Er liggen nog heel wat Uithoornse bundels in de kerk. Als u er belangstelling voor heeft, kunt u een exemplaar meenemen.


Muziekcommissie

Wie zitten erin? Wat doen ze?

Een poosje voordat er sprake was van corona heeft een groepje gemeenteleden onder leiding van een musicus van buiten onze kerk een aantal brainstormsessies gehad. Het resultaat was een muzikaal beleidsplan PGU. In dat plan staat onder andere dat er een muziekcommissie in het leven geroepen wordt. Deze commissie bestaat uit Joep Dubbink, Ton Kodde, Willy Rullmann en Guusta Mathlener-Stoll.

Nog te lezen Kerkmuzikaal beleidsplan nov 2020