Kerst

Kerkdiensten en Kerstvieringen online

Vier mee via Kerkomroep.nl en via ons YouTube-kanaal.

 • Kerstavond 24 december 20.00 uur online viering,
  met 30 kerkgangers
 • Kerstochtend 25 december 10.00 uur online viering,
  met 30 kerkgangers
 • Kerkdiensten alleen online, tot 19 januari 2021

Toelichting

In de week vóór Kerst kwam het kabinet met nieuwe coronamaatregelen gezien de stijgende cijfers van besmetting. Het advies is, zoveel mogelijk thuis te blijven, en vrijwel alle evenementen zijn geschrapt. De landelijke PKN en het Interkerkelijk Overleg Overheidszaken adviseert de gemeenten ook, de diensten zoveel mogelijk online te houden, en fysiek samenkomen en daarmee de kans op besmetting te beperken.

Het moderamen heeft daarover vergaderd, en vond de beslissing niet eenvoudig, omdat de Kerstvieringen voor zoveel mensen belangrijk zijn, niet alleen voor geregelde kerkgangers maar ook voor degenen die juist met Kerst gewend zijn naar de kerk te komen. Het volgende is besloten:

 • Kerkdiensten zijn alleen online te volgen, in elk geval tot 19 januari 2021, de termijn van de huidige extra maatregelen.
 • Voor de diensten op Kerstavond en Kerstochtend wordt een uitzondering gemaakt, vanwege het grote belang van die vieringen voor veel mensen. In de vorige Op Weg meldden we dat we op Kerst zoveel mogelijk mensen de gelegenheid wilden geven tot kerkbezoek en daarom de diensten twee keer wilden houden. Dat gaat niet door, maar we willen wel bij beide diensten kerkgangers welkom heten, maximaal 30 per dienst. We denken daarbij vooral aan degenen die niet de mogelijkheid hebben de diensten op afstand te volgen, en aan anderen die een bijzondere reden hebben om de dienst bij te willen wonen. U krijgt bericht na aanmelding. Bij twijfel bel met Gerie van Schaik, tel 06-12808435.
 • Gewijzigde aanvangstijden
  • Kerstavond 24 december 20.00 uur online
  • Kerstochtend 25 december 10.00 uur online
 • De afscheidsdienst van ds. Florisca van Willegen, die gepland stond voor zondag 17 januari, wordt een week verplaatst, naar zondag 24 januari. Hoe het afscheid precies zal verlopen hangt af van de coronaregels die tegen die tijd geldig zijn.

We beseffen dat dit voor de mensen die weer voorzichtig naar de kerk gingen, of dat aan het overwegen zijn, een grote teleurstelling is. Tegelijk willen we als kerk solidair zijn met de rest van de samenleving en zo weinig mogelijk een uitzonderingspositie innemen.

Het moderamen

Overzicht aanpassingen kerkdiensten

 • Zondag 3 januari kerkdienst alleen online, voorganger ds. Joep Dubbink
 • Zondag 10 januari kerkdienst alleen online, voorganger ds. Arianne Geudeke, Wilnis
 • Zondag 17 januari kerkdienst alleen online, voorganger Ds. Joep Dubbink
 • Zondag 24 januari afscheid ds. Florisca van Willegen, plaats voor 30 kerkgangers, en online.
  Zie informatie over de afscheidsrecepties op zaterdag 23 januari en zondag 24 januari in Op Weg. Ook als de corona maatregelen eventueel verlengd worden en er geen kerkgangers aanwezig kunnen zijn, gaat deze afscheidsdienst door. De afscheidsrecepties worden dan op een ander moment gehouden. Informatie daarover in Op Weg.

De duisternis kan het licht niet aan

Meditatie van Joep