Kijk de kerk

13-30 dec

Kerststallen expositie

Kerststallen in De Schutse!

De tentoonstelling is van maandagmiddag 13 tot en met donderdagochtend 30 december. Van 10.00-16.00 uur (zondag en maandagochtend gesloten). Neem je coronabewijs mee en kom kijken!

Twee kerststalverzamelingen

We hebben twee exposanten! Bert Hilhorst uit Watergraafsmeer, waar hij jaarlijks uitpakt in de Kerk van de Heilige Martelaren van Gorkum en dan heeft hij nog meer dan genoeg over voor ons. De tweede exposant is Frans Stolwijk uit De Hoef, die een paar jaar geleden aangaf het leuk te vinden bij ons te komen met zijn verzameling. Hij zal een kleiner gedeelte van de kerk inrichten.

Welkom heten

Belangrijk onderdeel van het geheel is het gastdames en -herenrooster, dat Alie Veldman maakt. Wil je een keer meedoen van 10.00-13.00 uur of van 13.00-16.00 uur, meld het zo spoedig mogelijk bij a.veldman@pkn-uithoorn.nl

Werkgroep kerststallen 2021
Ineke Ribberink, Henny Groeneweg, Antoine van Mulukom, Henk en Guusta Mathlener, Jan Visser, Alie Veldman en Henriëtte Wezelman


Beeldengroep blijft in De Schutse

Het geld van de stallenbezoekers (€180) hebben we gebruikt voor de aanschaf van deze vijf figuren, die wonderwel in onze kerk passen: Jozef, Maria met het Kind, en de drie wijzen. De penningmeester vulde dit bedrag aan tot €300.

Kijk de Kerk