Kerststallen

Kijk de kerk

12 – 27 dec

Kerststallen expositie

kerststal

Uitgestald

Kijk de kerkSter en stallen opgeborgen

Lang geleden mochten er in Frankrijk geen kerststallen worden getoond en in de kerk was het ook verboden. Dat was na de revolutie van 1789. Maar wat deden de mensen?

Die bleven doen wat ze altijd al deden, namelijk in de wintertijd gipsen poppetjes maken en verven, de zogenaamde ‘Santons’. De Santonnier (beeldhouwer) maakte de poppetjes: de bakker en de slager, de muzikant, de burgemeester, de zonderling, de zwerver en de dorpelingen gaven ze hun kleuren. Zo werd het hele dorp uitgebeeld en ergens middenin stond een klein kribje met Jozef en Maria, de herders, de engelen, de Wijzen samen met alle dorpelingen er omheen.

Je moest goed kijken om het te zien….en dat deden de autoriteiten niet, die dachten: ‘ ach, laat die mensen knutselen’.

Iets minder lang geleden, in de jaren 60 van de vorige eeuw gebeurde hetzelfde in Polen: in de communistische tijd mochten er geen religieuze activiteiten ontplooid worden.

Hoe nu met de kerststal?

Nou, je maakt een groot gebouw met torens, kan een bekende kerk zijn, in glitter en glamour en ergens verstopt achter een pilaar staat een piepklein kribje…een ‘Stopka’. Creatief en rebels, om toch bij de kribbe te kunnen zijn.

Niks banner op de stoep, dakzeilen, stukjes in de krant, borden met ‘welkom’, wijzen op en ster voor het raam, niks ‘KijkdeKerk’, of kom binnen en bekijk de stallen, drink een kopje koffie met ons, maak een praatje, steek een kaarsje aan.

We tellen onze zegeningen na een mooie kerstperiode in De Schutse, dat we in vrijheid kunnen leven, geloven en delen.

Henriëtte

PS
In de kerstgroepencollectie van mevrouw Delemarre uit Amsterdam waren drie Franse dorpen te zien en een Poolse Stopka, net als vorig jaar in de collectie van Jan van Hulst.

Kerststallen expositie – hoe ging het?

  • graag van de tentoonstelling een traditioneel terugkerend evenement maken
  • laagdrempelig open voor allerlei bezoekers
  • veel Uithoornaars wisten De Schutse te vinden
  • er kwamen ongeveer 350 mensen, los van de schoolkinderen, de koren en andere bezoekers die toch al in de kerk waren voor andere activiteiten.
  • het contact met de scholen wordt van beide zijden als waardevol ervaren en onderhouden door onze jeugdwerker Catherine Verviers.

Als je geïnteresseerd bent in meer evaluatie-uitkomsten kun je het vragen bij Henriëtte. (henriettewezelman@gmail.com)

Namens de werkgroep, Henriëtte.

terugblik

Basisscholen bezochten de kerststallententoonstelling

In 2018 wilden we vanuit KijkdeKerk nóg meer mensen laten genieten van onze kerststallententoonstelling in De Schutse. Dus hebben we basisscholen benaderd met de vraag of ze een leuke kerstactiviteit wilden doen bij ons. En met succes! In de week voorafgaand aan de kerstvakantie zijn alle klassen van zowel ’t Startnest als De Vuurvogel langs geweest.

De kleuterklassen kregen een kerstverhaal á la Kerk op Schoot, waarin ze zelf konden meespelen. Dat leverde natuurlijk een vrolijke chaos op. De kinderen hadden er plezier in en wisten al aardig veel van het kerstverhaal. Vooral de kinderen die opeens Maria en Jozef mochten zijn, gingen helemaal op in het verhaal en waren zichtbaar onder de indruk van het kindje Jezus.

De middenbouw en de bovenbouw kwamen een kerstspeurtocht doen, die door de kerkzaal en tussen de kerststallen verstopt zat. Enthousiast gingen ze op zoek naar de vragen en opdrachten. Die waren best moeilijk, maar dat maakte hen niet minder fanatiek.

Het was erg leuk om de belangstelling te zien van de kinderen voor het kerkgebouw en het orgel, waar Cees steeds een demonstratie van gaf. Er werden goede vragen gesteld over wat er allemaal in de kerk gebeurt en over de Bijbel. Die vragen gingen soms zo diep, dat ik nog maar eens in de klassen langs moet gaan om erover door te praten!

Aandachtig bekeek iedereen de stallen. Voor kinderen met een buitenlandse achtergrond was het een blije verrassing om te zien dat er ook stallen uit hún land waren. ‘In de kerk kun je toch ook een kaarsje opsteken?’ werd er door een paar gevraagd. Dat mocht natuurlijk. En wat ontroerend om te zien dat ze daar echt een moment voor namen met elkaar en oprecht voor iemand een kaarsje brandden.

De kinderen en de leerkrachten waren enthousiast over het bezoek. ‘Je mag álles in deze kerk!’ Doordat er steeds in- en uitloop was van klassen, gonsde het van de gezelligheid die week in De Schutse. Het was fijn om met elkaar als in een huiskamer Kerst te beleven. Bedankt aan iedereen die daarbij heeft geholpen, Henriëtte (ook op de gitaar), Antoine, Cees, Herald en alle gastvrouwen en -heren onder leiding van Alie.

Cathérine Verviers, jeugdwerker

UITGESTALD! De Schutse 20 december 2018

‘Er is er ook een uit mijn land’: een jongen van een jaar of tien wijst dat ik met hem mee moet komen: ’Kijk!’ En ja, daar zijn Jozef en Maria met het Kind, uit hout gesneden, afkomstig uit Angola.

En een jongetje bij de grote stal uit Thailand, die gemaakt is van drijfhout: ‘Kijk, die is uit mijn land!’.

En een meisje: ‘Is er ook een uit Georgië?’

Wat bijzonder, dat kinderen uit Uithoorn, die met hun school naar De Schutse zijn gekomen om de kerststallen te bekijken, bij ons in de kerk iets van hun verre thuis vinden.

Van buiten was de kerk goed herkenbaar: het kerst-dakzeil, de kerstboom, de knipfiguren van Co&co op de ramen, de ster.

Op het kerstnummer van de Amsterdamse krant ‘Kerk in Mokum’ stond als kop: ‘Kerst is het feest van de gastvrijheid’. En zo is het maar net!

En die gastvrijheid houdt hopelijk niet op als Kerst voorbij is ….er liggen nog genoeg uitdagingen voor ons als Protestantse Gemeente Uithoorn. Laten we creatief blijven denken over mogelijkheden om de kerk door het jaar heen meer zichtbaar en meer toegankelijk te maken in de buurt (KijkdeKerk!).

Henriëtte

 

 

Beeldengroep blijft in De Schutse

Vandaag is het Driekoningen en kunnen we nog even genieten van de prachtige figuren vooraan in de kerk. Het goede nieuws is, dat we hen tot in lengte van dagen terug zullen zien, want ze worden van ons! We willen het geld van de stallenbezoekers (€180,-) gebruiken voor de aanschaf van de vijf figuren, die zo wonderwel in onze kerk passen: Jozef, Maria met het Kind, en de drie wijzen. De penningmeester vult dit bedrag aan tot €300,-. Namens allen, Henriette.

De tentoonstelling werd georganiseerd door Kijk de Kerk, Protestantse Gemeente te Uithoorn, www.pkn-uithoorn.nl
Alie, Antoine, Cathérine, Henriette