KijkdeKerk-maaltijd

1 feb

Kijk de Kerk

Kijk de kerk

Op 1 februari is er een ‘KijkdeKerk’-maaltijd, om 18.00 uur in De Schutse, waarbij je welkom bent om mee te denken en te praten.

Af en toe is er een KijkdeKerk-maaltijd in de ontmoetingsruimte. Denk mee over hoe we als kerk zichtbaar zijn. Eet mee, praat mee! Graag aanmelden bij henriettewezelman@gmail.com. Je kunt dan ook aangeven als wat je wilt meebrengen voor bij de maaltijd.

Het KijkdeKerk-collectief
Ton Kodde, Liesbeth Geudeke, Gerie van Schaik, Antoine van Mulukom, Henriëtte Wezelman
en vele meedenkers en -doeners.