Kijk de kerk

Paas plannetjes

In de veertigdagentijd denken we al aan Pasen. We hebben nog meer plannetjes, doe mee!
 • Paaseieren
  Met Palmpasen paaseieren verven met natuurlijke kleurstoffen naar Oost-Europese traditie. Ook in Oekraïne geeft men elkaar een heel of half ei, om het beste toe te wensen, sterkte, levenskracht (opstanding!)
 • Paastuintje
  Bloembollen rond de nieuwe appelboom? In het najaar her en der planten. Een kleurrijke tuin met Pasen, kerk zichtbaar in de buurt!  En bloemen in de kerkzaal passend bij de paastuin?
 • Kijk de Kerk maaltijd
  In april? We laten het weten in het Paasnummer van Op Weg en op de Zondagsbrief.
 • Rond Pinksteren
  In groepjes samen eten, net als bij de Luther-maaltijden. Tijdens de maaltijden gesprek naar aanleiding van een thema/vragen. Wordt vervolgd.

Kijk de kerkKijkdeKerk Ton, Liesbeth, Martin, Trudy, Jeannette, Gerie, Tymen, Henriëtte
h.wezelman@pkn-uithoorn.nl 06-43064132

 


In de veertigdagentijd is er elke dinsdag een stiltemoment in De Schutse. We zijn stil en bidden voor de wereld en voor onszelf. Je kan aanschuiven, als je wilt.


KijkdeKerken!

Meervoud? Dat komt, ik hoorde op de radio Jesse Klaver van Groen Links ineens zeggen, over opvang van vluchtelingen: ‘De kerken hebben dat als eerste opgepakt.’ Tot drie keer toe herhaalde hij dat, drie keer! Mooi toch. Kijk de Kerken! Uit onverdachte hoek.
Als ik die kartonnen doos zie in de kerk denk ik ook weer: ‘KijkdeKerk!’ Wat hebben we een fantastisch team diakenen die het ons zo gemakkelijk maken om te geven. Een doos op tafel en het wordt vanzelf veel, zo efficiënt en stimulerend. Deze veertigdagentijd worden we extra bepaald bij het lijden in de wereld. Oorlog, aardbevingen, honger, droogte, overstromingen, onvrijheid. Het enige dat we kunnen uitbrengen is een gebed om ontferming en materieel wat bijdragen. En vooral ook doorgaan met wat we al doen. Kerk zijn in het dorp en straks Pasen vieren! Met KijkdeKerk en jeugdleiders beraden we ons op Pasen. Hoe maken we dat feest zichtbaar in de buurt?


Nieuwe appelboom

Gerard heeft een nieuwe appelboom geplant. De eerste boom was erg beschadigd aan de onderkant. Hij ging niet dood, maar groeien kon hij ook niet meer. Daarom heeft Gerard een nieuwe boom geplant met goede stevige palen er omheen. Zo kan de grasmaaier er niet meer tegenaan knotsen en de bast zo erg te beschadigen.


KijkdeKerk?

Een klein idee, een ingeving, een brainwave, signaleren dat iets anders kan – het kan leiden tot iets moois. Een voorbeeld uit het boek Kijk de Kerk, over kerkvernieuwing in Londen:
Een groepje van vijf oude mensen, dat overbleef na leegloop en verkoop van hun kerkgebouw. Zij hielden hun eredienst in een pub. Bij dat tafeltje werd de kring steeds groter en het leidde tot een nieuwe gemeente.

Vaak wordt jouw ‘droomgedachte’ door anderen ontvangen met allerhande bezwaren. Maar dat geeft niet, die ander heeft er nog niet over gedroomd. Je kan ook samen doordenken tot de gedachte reëel wordt en al dan niet leidt tot iets nieuws. Bijvoorbeeld  ‘Schutse in het Groen’ – appelboom, misschien bessenstruiken, een paadje, een bankje naast de kerk. Meehelpen aan de vergroening van de buurt. Het terras toegankelijk, om buiten koffie te drinken.