Kijk de Kerk

Nynke en KijkdeKerk, samen begonnen, samen stoppen?

Het is alweer een jaar of zeven geleden, of nog langer, dat ds. Nynke Dijkstra-Algra onze kerk aandeed, samen met ds. Hans van Ark. In opdracht van de landelijke PKN trokken zij het hele land door langs de protestantse kerken: de Missionaire Rondes.

Om al die kerken, dus al die mensen, met dezelfde problematiek van ‘krimp en vergrijzing’, te bemoedigen en te ondersteunen.

Om ’tools’ aan te bieden voor nieuw elan, moed en vreugde. En met ons te kijken naar wat er allemaal wel is: zien we dat nog wel? En dan: op welke manieren zijn we al missionair bezig (diaconie!)?

Maar ook: kunnen we creatiever omgaan met onze mogelijkheden, hebben we nog vertrouwen in de Heer van de Kerk (‘het is Uw kerk, Heer’)?

Tenslotte leerden we kritisch kijken naar onszelf: ons taalgebruik, onze (on-)gastvrijheid, vastgeroeste gewoonten.

Onder de naam KijkdeKerk gingen wij in De Schutse de missionaire uitdaging aan: een soort kleine kerngroep en daaromheen een grote schil van mensen uit alle gelederen, die op bepaalde momenten insprongen, meedachten, meededen.

Missionair zijn, je bewust worden:

  • Wat doen we al? Waardering voor niet aflatende trouw van zoveel mensen. Diaconale acties, ver weg en dichtbij. Het prachtige kerkgebouw met zoveel mogelijkheden, midden in het centrum, de mensen die er zo fantastisch voor zorgen.
  • Op welk gebied kunnen we iets toevoegen? Zonder mensen die toch al veel doen, inclusief onszelf extra te belasten? Misschien niet meer, maar anders?
  • Hoe wordt onze kerk ‘meer zichtbaar’ in de buurt, het dorp?

Dat waren zo’n beetje de vragen. Hoe nu verder?

Bij de KijkdeKerk-maaltijden bedachten we extra activiteiten, met name rond de feestdagen. Daarmee kan je aansluiten op wat er ‘buiten’ gaande is:

  • de kaarsjesmiddag in november, de kerststallen in december
  • De tips van de maand (Liesbeth en Jeannette).
  • De banner en in navolging van het KerkCafé allerlei mooie dakzeilen (Henk, Ton, Co).
  • En weet iemand nog van de kerstengelen bij de deuren in coronatijd: Houd Moed, Heb Lief?

Er gebeurt enorm veel in onze kerk op allerlei gebied en nu rijst bij ons als KijkdeKerk-denktank de vraag: Zijn wij nog nodig als groepje? Voegen we nog iets toe? Of zullen we onszelf opheffen? Maar hoe dan met de ‘kleine’ initiatieven (taart met Pinksteren, buiten zingen, Kerstzangavond, …)? Kortom: bij de laatste KijkdeKerk-maaltijd van dit seizoen buigen we ons over deze vragen. Nynke gaat met emeritaat. Wij als denktank misschien ook. Wordt vervolgd.

Kijk de kerkNamens Henny, Martin, Trudy, Gerie, Jeannette, Liesbeth, Ton,
Henriette h.wezelman@pkn-uithoorn.nl 06-43064132

PS
Meedenken? Heel graag natuurlijk!

Kijk de Groene Kerk

Inspiratie om groen te denken en te doen. Onze Groene Kerk-ploeg is van start met Rietje Rustema, Kees van Klaveren, Ritske van Leeuwen en Henriette Wezelman. Aan te vullen met meer doeners!

Kijk het Kerktuintje

Op het kale grasveld naast De Schutse staat een prachtige appelboom, beschermd met palen. Rond de stam ligt een mini-tuintje. Grijp die unieke kans aan om samen iets moois te maken. Help je ons mee het fleurig te houden?

Henriëtte Wezelman, Ronald en Judith Meijles

KijkdeKerk?

Een klein idee, een ingeving, een brainwave, signaleren dat iets anders kan – het kan leiden tot iets moois. Een voorbeeld uit het boek Kijk de Kerk, over kerkvernieuwing in Londen:
Een groepje van vijf oude mensen, dat overbleef na leegloop en verkoop van hun kerkgebouw. Zij hielden hun eredienst in een pub. Bij dat tafeltje werd de kring steeds groter en het leidde tot een nieuwe gemeente.

Vaak wordt jouw ‘droomgedachte’ door anderen ontvangen met allerhande bezwaren. Maar dat geeft niet, die ander heeft er nog niet over gedroomd. Je kan ook samen doordenken tot de gedachte reëel wordt en al dan niet leidt tot iets nieuws. Bijvoorbeeld ‘Schutse in het Groen’ – appelboom, misschien bessenstruiken, een paadje, een bankje naast de kerk. Meehelpen aan de vergroening van de buurt. Het terras toegankelijk, om buiten koffie te drinken.

Heb jij een plannetje of wil je praktisch helpen? Alles is welkom bij onze denktank!

Kijk de kerkKijkdeKerk

h.wezelman@pkn-uithoorn.nl 06-43064132