Klimaatcrisis

Bezinning en verdieping

terugblik

Na ons de zondvloed?

Geloven in de klimaatcrisis

‘Na ons de zondvloed’ verwijst naar het bijbelse verhaal over Noach. Dat verhaal is in onze taal en cultuur op verschillende manieren aanwezig. Dr. Hans Schravesande nam dit verhaal als uitgangspunt voor zijn verhaal over de klimaatcrisis. Hij is lid van de werkgroep Theologie, kerk en duurzaamheid van de Raad van Kerken.

Geloof je dat er zo’n crisis is? Of vind je dat allemaal heel onzeker vanuit de wetenschap of vanuit complottheoriën? Welke verdringingsmechanismen spelen een rol, ook in kerk en theologie? Wat betekent het christelijk geloof nog in deze crisis? Kunnen we blijven getuigen van de christelijke hoop?

7 maart 2024