KnetterKerk

KnètterKérk voor tieners

Volgend seizoen staat drie keer KnètterKérk in de planning. KnètterKérk is voor tieners van PKN-gemeenten uit Uithoorn, Aalsmeer en Haarlemmermeer. Deze gemeenten vormen de Ring Hoofddorp.

De reden om de samenwerking in de regio te zoeken is dat je dan een wat grotere groep hebt en voor elke leeftijd geldt dat het bemoedigend is om met leeftijdsgenoten om te gaan. Dit nieuwe initiatief is in samenwerking met twee collega’s uit de Ring, ds. Gert van de Meeberg uit Nieuw-Vennep en ds. Jan Scheele-Goedhart uit Vijfhuizen. De inzet van KnètterKérk is dus eenvoudig: hun leeftijd en iets met kerk, geloven en God. Concreet is het: beginnen met lunch, daarna een keuzeprogramma waarin iets te doen valt en als afsluiting een korte viering. Zet het alvast in de agenda, de eerste is in de herfst op 13 oktober, met als thema Kan jìj een stórm aan? Het is van 12.30 tot 15.30 uur in kerkcentrum De Ark, Muiderbos 36, 2134 SR in Hoofddorp. De andere twee keer staan gepland op 19 januari en 6 april 2025.

dominee Sibilla
tel 06-24657848