Koffie-uur

De koffie! Ieder is welkom elke donderdagochtend van ongeveer 10.00 – 11.30uur in De Schutse. Soms zitten we in de ontmoetingsruimte en soms in de kerkzaal, allebei gezellig. En…we kunnen heel goed nieuwe schenkers gebruiken! Roosteraar Antoine van Mulukom heeft grote moeite het rooster rond te krijgen tot kerst. We streven ernaar om in tweetallen gastheer/-vrouw te zijn, maar het is de vraag of dat de komende tijd elke keer zal lukken. Nu is koster Marten Renaud eigenlijk altijd aanwezig, dus het komt zeker goed, maar toch! Laat weten als je mee wilt doen, bij Antoine van Mulukom of Henriëtte Wezelman.

a.vanmulukom@pkn-uithoorn.nl

h.wezelman@pkn-uithoorn.nl

De koffieschenkers

Koffie!

Het woordje ‘koffie’ roept allerlei associaties op, dat is waarschijnlijk heel Nederlands. Het bakkie troost behelst veel meer dan alleen dat bekertje bruin vocht. Niet voor niets bestaat die term: ‘bakkie troost’!
Het betekent: gezelligheid, even tijd voor jezelf, voor de ander, voor elkaar, je verhaal doen, en ja, dat kan troostvol zijn. Heerlijk dat het weer kan: op donderdagochtend even samen koffiedrinken en bijpraten.
Je kan ook even de kerkzaal inlopen en bij de Aandachtswand rustig zitten en/of een kaarsje opsteken. Want de kerk is weer open!
We blijven voorzichtig en houden ons aan de regels: Hou afstand, mondkapje op als je loopt, handen reinigen! Zo kunnen we elkaar weer ontmoeten, fijn en verantwoord tegelijk. Elke donderdagochtend welkom voor koffie en een praatje in De Schutse, van ongeveer 10.00 – 11.30 uur.

Wees welkom!

De koffieschenkers
Tietia, Jaap, Henk, Joep, Cees, Tymen en Henriëtte

KijkdeKerk