Laudato Si

Bezinning en Verdieping

13 sept 2022

Laudato Si

Verbonden met de aarde – Pak jij jouw verantwoordelijkheid? 

De uitbuiting en uitputting van de aarde is onlosmakelijk verbonden met onze levensstijl. Parallel aan de onbalans in ons gebruik van de natuur is het onrecht dat wij de allerarmsten op deze aarde aandoen. Zij zijn het die worden uitgebuit om de, in onze wegwerpmaatschappij te weinig gewaardeerde producten, zo goedkoop mogelijk te fabriceren. Ook zijn zij de eerste groepen die lijden, daar waar de effecten van klimaatveranderingen optreden. De zorg voor de schepping en de allerarmsten zijn nauw met elkaar verbonden. Dat was al zo in de tijd van Franciscus van Assisi en de gevolgen van deze uitbuiting zijn in onze tijd alleen maar sterker geworden.

Crisis op spiritueel en ethisch vlak

De ecologische crisis valt in grote delen van de wereld samen met een crisis op spiritueel en ethisch vlak. Paus Franciscus schetst deze link helder in zijn encycliek Laudato Si, zonder de grote verdiensten van onze tijd af te wijzen. Vanuit inspirerende en grondige doordenking van deze problematiek komt de paus met een oproep voor eenieder die de aarde en de ander een warm hart toedraagt: denk globaal, handel lokaal.

Vind inspiratie, deelen ideeën over de encycliek Laudato Si. De avond begon met een inleiding waarin we de hoofdthema’s van de encycliek voor u duidden. Daarna spraken we met elkaar vanuit een open en inspirerende houding over wat deze thema’s kunnen betekenen voor ieder van ons en de manier waarop wij in het leven staan. Tenslotte kreeg iedereen de gelegenheid om zelf uit te spreken wat hij of zij meeneemt van deze avond. Mogelijk komt er een vrijblijvend vervolg waarin we met elkaar delen hoe we in de praktijk van ons leven en (vrijwilligers)werk aan de slag zijn gegaan met de vragen die de encycliek aan ons stelt. De avond stond onder leiding van Angela Scholte en Jeroen Hoekstra diakenjeroen@kpnmail.nl

We moeten een oude les hernemen,
te vinden in verschillende religieuze tradities
en in de Bijbel – de overtuiging ‘less is more’.

(Laudato Si)