22 sept

Meld je aan voor Bezinning en Verdieping

Leerhuisavond Daniël, Ezra en Nehemia

In de diensten voor de komende tijd, van half september tot eind oktober, is een alternatieve serie lezingen gepland uit de boeken Daniël, Ezra en Nehemia, boeken die spelen na de Babylonische Ballingschap aan het eind van de periode die het Oude Testament bestrijkt. Over die tijd weten de meeste Bijbellezers niet zoveel, maar de laatste jaren is daar steeds meer aandacht voor: ook in mijn Bijbelse onderzoek en onderwijs ben ik er geregeld mee bezig.

Waarom zijn die teksten interessant voor ons? Omdat in die tijd de Judeeërs – je mag ze dan langzamerhand ook Joden gaan noemen – hun eigen identiteit hebben vormgegeven. Of ze nu in Babel woonden, in de ‘diaspora’, of in het thuisland Palestina, ze waren een minderheid te midden van een cultuur met heel veel andere godsdiensten, met andere normen en waarden. Maar ze lieten wel van zich horen en namen hun plaats in. Dat zou zo maar de nodige raakvlakken kunnen opleveren met onze tijd, waarin we als christenen ook steeds meer in die positie van minderheid terechtkomen en zoeken naar onze eigen identiteit.

Het leek me goed, een leerhuisavond aan te bieden over deze tijd en deze Bijbelboeken. Dat is de eerste sinds het begin van de coronatijd, dus met de bekende regels: aanmelden verplicht, afstand houden, wegblijven bij gezondheidsklachten. Evengoed: we willen graag weer kerkenwerk opstarten. Wees van harte welkom als u iets meer wilt weten, als achtergrond bij de diensten, of zomaar omdat het thema u interessant lijkt.

Inleider ds. Joep Dubbink
dinsdag 22 september 2020
20.00 uur in De Schutse
Meld je aan!