Bezinning en verdieping

12 okt

Leerhuisavond

Johannes lezen

We lezen al een hele tijd uit het Johannes-evangelie en dat evangelie zal ook met regelmaat terugkeren in de komende maanden, tot ongeveer Pasen volgend jaar. Dat is bijzonder, want doorgaans volgen we het A-B-C rooster, waarbij in een driejaarlijks ritme de evangeliën van Mattheüs, Marcus en Lucas de rode draad vormen.

Johannes lezen vraagt iets van de kerkganger en de voorganger! Wie Johannes’ evangelie openslaat, stapt een heel eigen taalwereld binnen, een bijzondere manier van spreken over Jezus, God, mens en wereld, met eigen woorden: vlees en geest, woord, licht, liefde en zo meer.

Veel van wat de andere drie vertellen ontbreekt: in plaats daarvan heeft Johannes eigen verhalen en beelden, zoals de ‘Ik ben…’- woorden van Jezus (brood des levens, licht der wereld, ware wijnstok enz.). Bovendien kom je in zijn evangelie een paar lastige punten tegen, zoals de doorlopende en vaak kribbige uiteen­zettingen met ‘de Joden’.

In een leerhuisavond wil ik over dit evangelie wat informatie geven en in gesprek gaan met geïnteresseerden: wat doen deze teksten met u? Zijn ze moeilijk en ontoegankelijk, of roepen ze juist een ander inzicht in ons geloof naar voren, waar we iets mee kunnen? Een avond voor iedereen die meer van Johannes wil weten en meer aan de kerkdiensten wil beleven. Donderdag 12 oktober, 20.00-22.00 uur. Inleider: ds. Joep Dubbink.