2 mrt online

Codes en complotten – een ontnuchterend verhaal

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Yjk3ZDY0ODQtYTlmOS00YTg1LThiZDctMDc3ODUwNTBhMmQy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d401c62a-aebf-44f5-9e54-4e40711ce403%22%2c%22Oid%22%3a%2260faccac-490a-45fd-877f-c0d3c228997a%22%7d

Wat hierboven staat lijkt wel een code. Een code die een geheim verbergt. Wat zit daarachter?!

Toen ik voorjaar 2020 bedacht een avond over ‘Codes en Complotten’ te houden, was het complot denken al wel begonnen, maar had ik geen idee dat het in de loop van dat jaar zo’n enorme vlucht zou nemen. Het lijkt wel alsof de halve wereld gegrepen is door de gedachte dat ‘ze’ ons willen beheersen, het virus op ons afsturen om ons koest te houden en te kunnen vaccineren met microchips om ons brein te besturen. Nooit iets van bewezen? Nee, omdat ze het zo goed weten te verbergen! Zo kan ik nog even doorgaan, een goede complotdenker heeft overal een antwoord op.

Deze avond gaat niet direct over QAnon, pizzagate en andere wilde theorieën. Complot denken is namelijk al veel ouder.

Ik neem u mee door een aantal historische romans, van Dan Brown tot Umberto Eco, via veronderstelde codes in de bijbel, ‘verborgen’ geschriften, de speurtocht naar de graal, geheime genootschappen en de zoektocht naar ‘die waarheid die iedereen voor ons verborgen wil houden’.

Dat lijkt heel iets anders dan de hedendaagse complottheorieën, maar het raakt eraan via die ene vraag: waarom hebben die complotideeën zoiets aantrekkelijks, waarom worden mensen verleid erin te geloven? Daarover heb ik een paar gedachten die ik graag met u wil delen in een (online) leerhuisavond op dinsdag 2 maart 2021, 20.00-22.00 uur. Dat zou de laatste avondklok zijn – toeval? Ja, dat is toeval. En die code hierboven? O, dat is gewoon de link voor die leerhuisavond. Maar eenvoudiger gaat u naar de link hieronder. Even aanklikken en u kunt meedoen. U hebt niet eens een geheim wachtwoord nodig!

Ds. Joep Dubbink