Bezinning en verdieping

terugblik

Godsbeelden in islam en christendom

In het publieke debat worden christendom en islam vaak als tegenpolen gezien, en in politieke zin is dat ook vaak wel zo – tenminste, godsdienst gebruikt als identiteitsbepalend, om je af te zetten tegen anderen. Maar qua geloofsinhoud zijn beide verwant, al zijn er zeker ook verschillen.

Na de avond over Schepping van twee jaar geleden ging het 27 februari 2024 over ‘godsbeelden’. Hoe zien islam en christendom de Allerhoogste? We hebben daar sjablonen over in ons hoofd, maar kloppen die ook? Alle reden voor een gesprek dat de diepte ingaat. Hoe denken christenen en moslims over God? Hoe zit dat met Bijbel en Koran, en hoe in de verdere tradities?

Dr. Welmoet Boender, universitair docent aan de Vrije universiteit, kwam vertellen over godsbeelden in de islam, bijvoorbeeld over de 99 namen. Joep Dubbink gaf een kort intro over het christelijke godsbeeld volgens van Genesis. Een leerhuisavond voorbij de polarisatie, over de ‘binnenkant’ van de twee belangrijkste godsdiensten in Nederland.

Leerhuisavond

Sommige onderwerpen uit het programma van Bezinning en verdieping noemen we ook wel Leerhuis. Vooral als er een kenner komt vertellen over de theologie of theorie van bijbelteksten, bijbeluitleg, een bijbelboek onder de loep, of andere teksten. Er zijn verschillende series van zulke avonden geweest, zoals over Grote Theologen. Heel wat anders dan een boekgesprek, gesprekskring, Meelezen of onze creatieve activiteiten.