Aanmelden Bezinning en verdieping

23 sept

Leerhuisavond

Jodenvervolging, antisemitisme en de kerk

Waar staan we na 75 jaar?

Vorig jaar kwam de Protestantse Kerk in Nederland met een ‘Verklaring over erkenning van schuld en onze verantwoordelijkheid voor de toekomst’. Tegenover de Joodse gemeenschap werd beleden ‘dat de kerk mede de voedingsbodem heeft bereid waarin het zaad van antisemitisme en haat kon groeien.’ En ook, dat het ‘de kerkelijke instanties veelal aan moed [had] ontbroken om voor de Joodse inwoners van ons land positie te kiezen.’ Stevige woorden, maar de aanleiding was dan ook niet gering: de herdenking van de Kristallnacht, waarmee in 1938 het wegvoeren en vermoorden van miljoenen Joden begon.

De verklaring riep veel reacties op: bijval en dankbaarheid maar ook sterke afwijzing: is dit niet te algemeen, wordt er niet te veel over een kam geschoren en wordt de bijdrage van het verzet, ook vanuit de kerken, wel voldoende benoemd?

Op verzoek van de kerkenraad organiseert Bezinning en Verdieping daarom een gespreksavond, met als inleider dr. Leon Mock, docent Judaïca aan de Universiteit Tilburg en betrokken bij de dialoogorganisaties Pardes en het OJEC. Hij zal de achtergronden bespreken van het antijudaïsme in bepaalde vormen van christelijke theologie en laten zien hoe dat kon leiden tot antisemitisme. Vervolgens is er ruimte voor gesprek, waarbij het gaat om het verleden, maar vooral om de toekomst. Hoe je antisemitisme zou kunnen voorkomen en in elk geval voorkomen dat je theologisch denken daaraan bijdraagt.

Van harte welkom in De Schutse op donderdagavond 23 september, 20.00-22.00 uur. Aanmelden Bezinning en verdieping

28 sept

Leerhuisavond

Wie was Jezus?

Dat de bijbel geen geschiedenisboek is, weten de meesten van ons wel. Toch heb je als bijbellezer snel de neiging de evangelieverhalen over Jezus te lezen als feitelijke verslagen, in onze moderne historische zin. Pas in de tijd van de Verlichting, vanaf de 18e eeuw, ontstond het besef dat daar nog wel iets meer over te zeggen valt. De evangelisten zijn niet noodzakelijk op zulke historische betrouwbaarheid uit, maar willen een verkondigend verhaal vertellen over Jezus, ieder op zijn eigen manier. Wat we lezen is beeldvorming. Is daarachter het ‘ware verhaal’ over de centrale Persoon uit het christelijk geloof nog terug te vinden of is juist het door de vertellers opgeroepen beeld de Waarheid over Hem, met hoofdletters?

Hoogst interessante vragen, waarvan Rinze Marten Witteveen, emeritus-predikant te Haarlem, speciale studie heeft gemaakt. Hij gaat daarover vertellen en is daarover te bevragen op dinsdag 28 september om 20.00 uur in De Schutse. Van harte welkom, meldt u wel even aan. Aanmelden Bezinning en verdieping