Lichtjesavond

6 nov

Voor wie steek jij een kaarsje op?

Kaarsjesmiddag in De Schutse

Landelijk zijn er begin november rond Allerzielen initiatieven om overleden dierbaren te herdenken. Als kerkelijke gemeente sluiten we hier ook bij aan. Iedereen, jong en oud, kerkelijk of niet, is van harte uitgenodigd in De Schutse op zaterdag 6 november, voorafgaande aan Gedachteniszondag.

Koffie en thee staan klaar, er branden kaarsen. Er is de gelegenheid om informeel, gewoon aan tafel, te praten over de dierbare die u ontvallen is, kort of langer geleden. Zijn of haar naam mag genoemd worden op deze plek, die ruimte geeft aan verdriet en bezinning. Er is muziek, u kunt luisteren naar gedichten en natuurlijk kunt u zelf een kaarsje opsteken. Kortom: stilstaan bij het leven van uw overleden dierbare(n), bij uw eigen leven en dat van mensen om u heen.

Zaterdag 6 november is de kerk open van 16.00 tot 18.00 uur. U kunt binnenlopen en weggaan wanneer u wilt.

KijkdeKerk

 

Voor wie steek jij een kaarsje op?
Rond 1 november, Allerzielen (RK), later Gedachteniszondag (Protestants) of Lichtjesavond. Ook breed opgenomen in onze maatschappij als gelegenheid om dierbaren te gedenken. Ook op begraafplaatsen wordt steeds vaker gelegenheid geboden rond die datum een lichtje te branden.

Gedachteniszondag
De eerste zondag van november gedenken wij overleden gemeenteleden van het afgelopen jaar.

Rouwgroep

kro-ncrv.nl / voor wie steek jij een kaarsje op