Meditatie uit kerkblad Op Weg

Van ophouden weten

Veel mensen gaan in deze periode op vakantie. Vaak is daar ook echt naar toe geleefd en is de behoefte groot om er even tussenuit te gaan. De agenda’s zijn altijd druk gevuld met werk, school, familiebezoek, sport etc. En nu is er even een periode van rust, een breuk met de dagelijkse gang van zaken. Want voor je het weet is de dagelijkse gang geworden als een sneltrein zonder stations: geen momenten om stil te staan en te reflecteren, of om van het nu te genieten en te waarderen.

De behoefte om stil te staan, om tijd te nemen en te genieten vinden we ook terug in de Bijbel, eigenlijk al meteen aan het begin. Na zes dagen werken, rustte God op de zevende dag: de sabbat.

Ook de mens wordt meegegeven om de sabbat te gedenken (Ex. 20:8). Sabbat betekent: een dag van staken, een dag van ophouden. Een mens mag van ophouden weten. Een wekelijkse vrije dag als een geschenk van God, waarop je mag beseffen dat er meer is dan moeten en werken. Vroeger werd de zondagsrust soms óók als een ‘moeten’ ingevuld: rusten als een verplichting om je van allerlei zaken te onthouden. Maar niet voor niets zegt Jezus dat de mens er niet is voor de sabbat, maar de sabbat er is voor de mens. Door van ophouden te weten, afstand te nemen van werk en verplichtingen, ontstaat er ruimte voor andere dingen. Juist vanuit die afstand tot je normale bezigheden, kun je er weer even bij bepaald worden wie je bent, wie je wilt zijn, wie je mag zijn. Misschien besef je dan dat je ver verwijderd bent geraakt van wat belangrijk voor je is, waar je verlangen naar uit gaat. Een besef dat je innerlijk onvrij bent geworden, dat je wórdt geleefd. Dat we de vrijheid, waarin God ons wil stellen, moeten bewaken of weer moeten heroveren op onszelf.

En zo kun je de vakantie bezien als een lange sabbat: een hoognodige periode om even niets te hoeven of te moeten. Ons woord ‘vakantie’ komt van het Latijnse werkwoord ‘vacare’, dat je kunt vertalen als vrij zijn, leeg zijn. Als je je leegmaakt, ontstaat er vaak ruimte voor iets nieuws, voor ‘recreatio’ herscheppen. Vakantie kan zo een tijd worden om even van ophouden te weten, opnieuw te herbronnen en je open te stellen voor iets nieuws. Of u nu thuisblijft of weggaat, ik wens u toe dat deze periode u goed mag doen.

Ds. Florisca van Willegen