De tweede en de derde dag

Deze Op Weg bereikt u op of kort na de dag die sinds een aantal jaren Blue Monday heet, of depri-maandag. De derde maandag van januari schijnt de meest deprimerende dag van het jaar te zijn, aldus een psycholoog die er onderzoek naar deed. Maandagen zijn sowieso al deprimerend, net na het weekend, maar deze helemaal: de herinnering aan de feestelijke Kersttijd is te lang geleden om ons nog te kunnen opvrolijken en de lente ligt nog te ver in het verschiet.

Hoe depri moet dan Blue Monday 2021 wel niet zijn?! De lockdown is juist met drie weken verlengd, er lijkt geen einde aan te komen. Hoe praat ik u (en mezelf) een beetje uit de put, geef ik u een beetje moed en hoop? Licht aan het eind van de tunnel, zegt de minister-president, hebben we daar genoeg aan? Of hebben we als gelovigen nog wat extra reserves?

Mij helpt altijd weer een (bijbel)tekst, deze keer heel associatief. Weet u waarom maandagen deprimerend zijn? De maandag is de tweede dag van de week, toch? In het scheppingsverhaal in Genesis 1 lees je dat op de tweede scheppingsdag de chaos nog allerminst over is. Ja, donker en licht zijn geschei­den, hemel en aarde zijn bezig gescheiden te worden, maar het is allemaal ‘in aanbouw’. Het is als de verbouwing bij onze buren: een hoop kabaal, er gebeurt wel iets maar het lijkt nog nergens naar. Zelfs het refrein van dit hoofdstuk, ‘En God zag dat het goed was’, ontbreekt op deze dag!

Maar na de tweede komt onvermijdelijk de derde dag. Op de derde scheppingsdag komt er tekening in de toestand. Water, hier toch wel de doodsmacht, wordt gescheiden van het droge, het bewoonbare land. Dat water is niet weg, want hoezeer ook doodsmacht, we kunnen het niet missen. Maar het is beteugeld, en dat noemt God ‘goed!’ En het houdt niet op: er gaat iets groeien, planten, zaad, voortplanting, leven, toekomst! En opnieuw zegt God: ‘Wat goed!’ De derde dag is de enige met twee keer die woorden ‘En God zag dat het goed was’.

De tweede dag is vaak de dag na de catastrofe; denk aan de Stille Zaterdag, als iedereen in shock bijeen is om wat gebeurde. Maar na de tweede komt de derde dag: de dag om je op te richten, op te staan (!) en door te gaan. Volgens mij zitten we momenteel midden in die tweede dag, nog verdoofd van de klap. Maar er komt een Derde Dag, Godzijdank!

Ds. Joep Dubbink