Meelezen op maandag

Ook weleens ‘overvallen’ door de Schriftlezing op zondagochtend? En overspoeld met informatie in de preek, terwijl u het verhaal nog nauwelijks op u had laten inwerken? Dat zou zomaar kunnen en dan schieten lezing en preek hun doel voorbij. Daar gaan we iets op verzinnen, en dat heet ‘Meelezen op maandag’. Als een van de eigen predikanten voorgaat, is er op de maandagavond van tevoren gelegenheid om samen de Bijbelgedeelten (of een van beide) te lezen die komende zondag aan bod zijn, vragen te stellen en samen de tekst te bespreken. Het mes snijdt aan twee kanten: wij als predikanten ontdekken zo ook wat een tekst bij u oproept en met welke vragen u zit. Het betreft een inloopgebeuren: geen vaste kring, geen opgave, we zijn er gewoon en we hopen dat u er gebruik van maakt. We doen dit voorlopig tot de zomervakantie op proef om te zien of er belangstelling voor is, en we zullen steeds van tevoren aangeven om welke tekst(en) het gaat.

Het programma voor de komende weken:

16 april    Genesis 6:1-4 (JD)

23 april    Genesis 6:5-22 (FvW)

30 april    Genesis 8:1-14 (JD)

7 mei         Genesis 9:8-17 (FvW)

14 mei      Genesis 1:1-9 en Handelingen 2:1-13 (FvW en JD)

De Schutse, aanvang 20.00 uur (tot uiterlijk 21.30 uur). Wees welkom!

Ds. Florisca van Willegen en ds. Joep Dubbink