Meelezen op maandag

28 mei is er weer ‘Meelezen op Maandag’. Dit keer onder leiding van ds. Joep Dubbink. De bijeenkomst is van 20.00 tot 21.30 uur in De Schutse. In de komende weken gaan we zondags lezen uit het boek Job en de maandag van tevoren wordt dat weer voorbesproken met geïnteresseerden. We beginnen met Job 1: de rechtschapen Job die zoveel ellende over zich heen krijgt. Met een boektitel van jaren terug: ‘Als het kwaad goede mensen treft’. Ja, wat dan?! U bent vrij om per keer te komen, maar voor deze keer maak ik wat extra reclame. We moeten erachter zien te komen waarom dit verhaal toch in vredesnaam zó is opgeschreven, met God in een wel heel bedenkelijke rol. Ik beloof u geen laatste antwoorden, wel een avond die ergens over gaat.

Ds. Joep Dubbink

Telkens wanneer een van de eigen predikanten voorgaat, is er de maandag tevoren ‘meelezen op maandag’: samen de Bijbelgedeelten (of een van beide) lezen die komende zondag aan de orde zijn, vragen stellen en met elkaar de tekst bespreken. U bent per keer welkom, opgave is niet nodig.

Ook weleens ‘overvallen’ door de Schriftlezing op zondagochtend? En overspoeld met informatie in de preek, terwijl u het verhaal nog nauwelijks op u had laten inwerken? Dat zou zomaar kunnen en dan schieten lezing en preek hun doel voorbij. Daar gaan we iets op verzinnen, en dat heet ‘Meelezen op maandag’. Op maandagavond tevoren samen de Bijbelgedeelten (of een van beide) lezen, bevragen, bespreken. Het mes snijdt aan twee kanten: wij als predikanten ontdekken zo ook wat een tekst bij u oproept en met welke vragen u zit. Het betreft een inloop: geen vaste kring, geen opgave, we zijn er gewoon en we hopen dat u er gebruik van maakt. We doen dit voorlopig tot de zomervakantie op proef om te zien of er belangstelling voor is, en we zullen steeds van tevoren aangeven om welke tekst(en) het gaat.

In De Schutse, aanvang 20.00 uur (tot uiterlijk 21.30 uur).

Van harte welkom!

ds. Florisca van Willegen en ds. Joep Dubbink