Bezinning en Verdieping

1 juli

Meelezen op maandag

Het ‘Meelezen op maandag’ is in de afgelopen maanden niet doorgegaan, om allerlei redenen. Maar laten we nog een keer bijeenkomen en praten over de teksten van de komende zondag: maandag 1 juli van 20.00 tot 21.30 uur, over de teksten voor zondag 7 juli. Pittige teksten over het ongeloof van de gemeente: Ezechiël 2:1-7 en Marcus 6:1-6. In de eerste wordt de profeet aangemoedigd de gemeente ongenadig de waarheid te zeggen zonder zich in te houden – dus u bent gewaarschuwd! Maar een predikant/prediker is ook weer niet zomaar een profeet, toch? En moet zich misschien eerst afvragen hoe het met hemzelf zit… Genoeg om over te praten, wees welkom!

Ds. Joep Dubbink

Praten over de schriftlezing

Met de voorganger in gesprek over de tekst(en) van komende zondag. Win-win-situatie: nauwkeurig lezen van een Bijbeltekst is altijd verrijkend voor jezelf en de voorganger snapt beter hoe teksten overkomen bij en leven onder gemeenteleden.

Een paar keer per jaar is er gelegenheid ‘mee te lezen’. Praten over de Bijbelteksten die in de kerkdienst van de komende zondag aan de orde zijn. Samen met anderen en de voorganger voor die zondag. Je leest en bespreekt samen de tekst(en) nauwkeurig, en daar leer je altijd iets van. Over de Bijbeltekst, maar ook over je eigen geloof en leven.

Als goed voorbereide kerkganger raak je actiever betrokken, en het mes snijdt aan twee kanten. Ook de voorganger kan worden geïnspireerd en uitgedaagd door vragen en ideeën van meelezende gemeente­leden.

Inleider is steeds een van de eigen predikanten. De data worden in de loop van het seizoen gepland, naar wat er mogelijk is. Vast tijdstip is de maandagavond van 20.00-21.30 uur. Je kunt zomaar aanschuiven, er is geen verplichting om altijd te komen en opgave vooraf is niet nodig.

Welkom om ‘mee te kijken in de keuken’ van de kerkdienst. De tekst lezen, alvast proeven van wat er geserveerd gaat worden. En in de pannen roeren en wat kruiden toevoegen!


Van onze eigen voorgangers kun je nog Preken teruglezen