Meelezen op maandag

ma 28 jan

De tekst(en) van aanstaande zondag samen lezen en bespreken, samen met de voorganger, dat is het aanbod van ‘Meelezen’. Het gaat om een wisselwerking, je steekt er iets van op en je kunt de voorganger bestoken met vragen die toch echt aan bod moeten komen. Je zou daar eigenlijk het hele kerkgaande deel van de gemeente verwachten, maar de praktijk is tot nu toe iets anders. Probeer het eens, lees mee, denk mee, praat mee! U bent van harte welkom, telkens van 20.00-21.30 uur. Doorgaans is er ‘Meelezen’ wanneer de eigen predikanten voorgaan, maar niet altijd, dus let op de aankondigingen hier, en op de Zondagsbrief.

ma 25 feb Ester 8:3-8 · Ester 9:1-10 · Ester 9:20-23

ma 4 mrt geen meelezen

ma 18 mrt Lucas 13:1-9

Ds. Joep Dubbink

 

Meelezen

Telkens wanneer een van de eigen predikanten voorgaat, is er de maandag tevoren ‘meelezen op maandag’: samen de Bijbelgedeelten (of een van beide) lezen die komende zondag aan de orde zijn, vragen stellen en met elkaar de tekst bespreken. U bent per keer welkom, opgave is niet nodig.

Ook weleens ‘overvallen’ door de Schriftlezing op zondagochtend? En overspoeld met informatie in de preek, terwijl u het verhaal nog nauwelijks op u had laten inwerken? Dat zou zomaar kunnen en dan schieten lezing en preek hun doel voorbij. Daar gaan we iets op verzinnen, en dat heet ‘Meelezen op maandag’. Op maandagavond tevoren samen de Bijbelgedeelten (of een van beide) lezen, bevragen, bespreken. Het mes snijdt aan twee kanten: wij als predikanten ontdekken zo ook wat een tekst bij u oproept en met welke vragen u zit. Het betreft een inloop: geen vaste kring, geen opgave, we zijn er gewoon en we hopen dat u er gebruik van maakt. We doen dit voorlopig tot de zomervakantie op proef om te zien of er belangstelling voor is, en we zullen steeds van tevoren aangeven om welke tekst(en) het gaat.

Ds. Joep Dubbink en ds. Florisca van Willegen