Meelezen op maandag

Een paar keer per jaar is er gelegenheid ‘mee te lezen’. Praten over de Bijbelteksten die in de kerkdienst van de komende zondag aan de orde zijn. Samen met anderen en de voorganger voor die zondag. Je leest en bespreekt samen de tekst(en) nauwkeurig, en daar leer je altijd iets van. Over de Bijbeltekst, maar ook over je eigen geloof en leven.

Als goed voorbereide kerkganger raak je actiever betrokken, en het mes snijdt aan twee kanten. Ook de voorganger kan worden geïnspireerd en uitgedaagd door vragen en ideeën van meelezende gemeente­leden. We hebben ontdekt dat ‘Meelezen’ ook online kan, maar we hopen dat dat niet nodig is.

Inleider is steeds een van de eigen predikanten. De data worden in de loop van het seizoen gepland, naar wat er mogelijk is. Vast tijdstip is de maandagavond van 20.00-21.30 uur. Informatie over data, Bijbelteksten en materiaal vind je hieronder en in kerkblad en Zondagsbrief. Je kunt zomaar aanschuiven, er is geen verplichting om altijd te komen en opgave vooraf is niet nodig.

Welkom!
Ds. Joep Dubbink
Ds. Sibilla Verhagen

Data en teksten

Komende data volgen als ze gepland zijn


Van onze eigen voorgangers kun je nog Preken teruglezen