Meelezen op maandag

Maandagavond de Bijbellezing(en) van de komende zondag met de voorganger voorbespreken (tenminste als dat een van de eigen predikanten is): de tekst lezen, iets opsteken, met een vraag de voorganger op een ander spoor zetten: wat een aanbod! Opgave niet nodig, ieder welkom. Voor de komende weken:

maandag 15 oktober Marcus 10:32-45

maandag 22 okt. Marcus 10:46-52 (JD)

maandag 29 okt. Tekst wordt nog bekendgemaakt (FvW)

maandag 12 nov. Openbaring 6 (JD)

maandag 19 nov. Openbaring 7:1-4, 9-17 (JD)

Steeds in De Schutse, 20.00 tot uiterlijk 21.30 uur.

Telkens wanneer een van de eigen predikanten voorgaat, is er de maandag tevoren ‘meelezen op maandag’: samen de Bijbelgedeelten (of een van beide) lezen die komende zondag aan de orde zijn, vragen stellen en met elkaar de tekst bespreken. U bent per keer welkom, opgave is niet nodig.

Ook weleens ‘overvallen’ door de Schriftlezing op zondagochtend? En overspoeld met informatie in de preek, terwijl u het verhaal nog nauwelijks op u had laten inwerken? Dat zou zomaar kunnen en dan schieten lezing en preek hun doel voorbij. Daar gaan we iets op verzinnen, en dat heet ‘Meelezen op maandag’. Op maandagavond tevoren samen de Bijbelgedeelten (of een van beide) lezen, bevragen, bespreken. Het mes snijdt aan twee kanten: wij als predikanten ontdekken zo ook wat een tekst bij u oproept en met welke vragen u zit. Het betreft een inloop: geen vaste kring, geen opgave, we zijn er gewoon en we hopen dat u er gebruik van maakt. We doen dit voorlopig tot de zomervakantie op proef om te zien of er belangstelling voor is, en we zullen steeds van tevoren aangeven om welke tekst(en) het gaat.

Ds. Joep Dubbink en ds. Florisca van Willegen