Meelezen op maandag

ma 29 apr

De afgelopen weken was er steeds een aardig groepje (in meerdere betekenissen van die uitdrukking!) bij elkaar voor ‘meelezen’, maar er is nog ruimte rond de tafel, dus wees welkom. Praten over de lezing(en) van komende zondag, iets leren van de voorganger en van elkaar, en hem / haar met dringende vragen lastigvallen – neem die kans.

8 april geen meelezen

29 april Lucas 24:35-48 (en mogelijk een lezing passend bij Bevrijdingsdag)

13 mei Johannes 13:31-35

De Schutse, 20.00-21.30 uur, begeleiding ds. Joep Dubbink

 

Gedicht

Over ‘meelezen’ gesproken: eerder kwam een gedicht van ds. Okke Jager naar voren, dat aansloot op thema en lezing van de dienst. Voor wie het nog wil nalezen:

Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens

Verraadt ons aller angst zich niet
in wie het leven weerloos liet?

De glasglans stemt de blazer mild.
De kaarsvlam vormt de hand tot schild.

De krokus wijst beton zijn grens.
Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens.

Okke Jager, 1992

 

Meelezen

Telkens wanneer een van de eigen predikanten voorgaat, is er de maandag tevoren ‘meelezen op maandag’: samen de Bijbelgedeelten (of een van beide) lezen die komende zondag aan de orde zijn, vragen stellen en met elkaar de tekst bespreken. U bent per keer welkom, opgave is niet nodig.

Ook weleens ‘overvallen’ door de Schriftlezing op zondagochtend? En overspoeld met informatie in de preek, terwijl u het verhaal nog nauwelijks op u had laten inwerken? Dat zou zomaar kunnen en dan schieten lezing en preek hun doel voorbij. Daar gaan we iets op verzinnen, en dat heet ‘Meelezen op maandag’. Op maandagavond tevoren samen de Bijbelgedeelten (of een van beide) lezen, bevragen, bespreken. Het mes snijdt aan twee kanten: wij als predikanten ontdekken zo ook wat een tekst bij u oproept en met welke vragen u zit. Het betreft een inloop: geen vaste kring, geen opgave, we zijn er gewoon en we hopen dat u er gebruik van maakt. We doen dit voorlopig tot de zomervakantie op proef om te zien of er belangstelling voor is, en we zullen steeds van tevoren aangeven om welke tekst(en) het gaat.

Ds. Joep Dubbink en ds. Florisca van Willegen