21 juni

Meelezen op maandag

Maandag 21 juni van 20.00 tot 21.30 uur in De Schutse, de laatste Meelezen van dit seizoen…
Met belangstellenden en de voorganger praten over de bijbeltekst(en) van komende zondag. Om meer betrokken te zijn, uw vragen kwijt te kunnen, iets op te steken wellicht. De tekst voor deze zondag is Johannes 4:43-52, de genezing van de zoon van de hoveling. De tekst, voorzien van wat notities en vragen, staat uiterlijk maandagochtend hieronder. Sinds deze maand kan Meelezen gelukkig weer in De Schutse. Fijn als u zich aanmeldt, vanwege de koffie en thee.

Ds. Joep Dubbink


21 juni  Johannes 4:43-52         de zoon van de hoveling Materiaal


Van onze eigen voorgangers kun je nog Preken teruglezen