Meelezen op maandag

Een mooie voorbereiding op de zondagse kerkdienst! Samen met anderen én met de predikant alvast de bijbeltekst lezen. Precies dat wordt geregeld aangeboden, ook weer in het komende seizoen.

We lezen de tekst(en), inventariseren onze eerste indrukken en vragen. We bladeren de Bijbel door en gebruiken verschillende vertalingen wanneer dat helpt. We gaan erover samen in gesprek. Wat staat er? Wat heeft het ons te zeggen? De ervaring leert dat teksten meer gaan leven als je er samen over praat. Verdiepend en verrijkend voor jezelf en ook behulpzaam voor de predikant. Die krijgt zo gedachten en vragen aangereikt voor de preek. Je steeds welkom, ook een enkele keer.

Komende data en teksten vindt je in de Zondagsbrief en op deze webpagina. Loop eens binnen en doe mee, in De Schutse, van 20.00-21.30 uur. Aanmelden vooraf is niet nodig: welkom!

Ds. Joep Dubbink en ds. Florisca van Willegen