Meelezen op maandag

Maandag 10 december is er van 20.00 tot 21.30 uur weer ‘Meelezen’. De bijbeltekst die komende zondag aan de orde komt, lezen en hierover met elkaar en met de voorganger in gesprek gaan. Deze keer over Openbaring 12:1-17. Een letterlijk ‘fantastisch’ verhaal waarin onder andere een zwangere vrouw, een draak en een bataljon engelen een rol spelen. Wat mag dat betekenen?! Kom meepraten en -denken. Deze keer met ds. Joep Dubbink.

ma 10 dec (JD): Openbaring 12:1-17

ma 17 dec (FvW)

Steeds in De Schutse van 20.00 uur tot uiterlijk 21.30 uur. Houdt voor de lezingen deze website of de Zondagsbrief in de gaten.

Telkens wanneer een van de eigen predikanten voorgaat, is er de maandag tevoren ‘meelezen op maandag’: samen de Bijbelgedeelten (of een van beide) lezen die komende zondag aan de orde zijn, vragen stellen en met elkaar de tekst bespreken. U bent per keer welkom, opgave is niet nodig.

Ook weleens ‘overvallen’ door de Schriftlezing op zondagochtend? En overspoeld met informatie in de preek, terwijl u het verhaal nog nauwelijks op u had laten inwerken? Dat zou zomaar kunnen en dan schieten lezing en preek hun doel voorbij. Daar gaan we iets op verzinnen, en dat heet ‘Meelezen op maandag’. Op maandagavond tevoren samen de Bijbelgedeelten (of een van beide) lezen, bevragen, bespreken. Het mes snijdt aan twee kanten: wij als predikanten ontdekken zo ook wat een tekst bij u oproept en met welke vragen u zit. Het betreft een inloop: geen vaste kring, geen opgave, we zijn er gewoon en we hopen dat u er gebruik van maakt. We doen dit voorlopig tot de zomervakantie op proef om te zien of er belangstelling voor is, en we zullen steeds van tevoren aangeven om welke tekst(en) het gaat.

Ds. Joep Dubbink en ds. Florisca van Willegen