Oecumene

Samenwerken met andere kerken

We werken graag samen met andere kerken. Zo mogelijk met de rooms-katholieke Emmaüsparochie en parochie St. Jans Geboorte. In de Week van Gebed vond er traditiegetrouw een gezamenlijke oecumenische viering plaats. Met Palmpasen is er een gezamenlijke optocht. We hebben soms contact met de Evangelische Christen Gemeenschap in Uithoorn en zo nu en dan met de Al Irchaad moskee. De Schutse wordt ook verhuurd aan de Indonesische Perki-gemeente. Onze activiteiten van Bezinning en verdieping verwelkomen graag anders-kerkelijken. Niet kerkelijk? Probeer toch ook eens KerkCafé of Godly Play!


Praktische hulp is ook oecumene

Ondanks de opheffing van de Raad van Kerken werken we beter samen als ‘mensen van goede wil’. Regelmatig komen vertegenwoordigers bij elkaar van de Gemeente Uithoorn, Uithoorn voor elkaar, De Voedselbank, Vluchtelingenwerk, islamitische en joodse dorpsgenoten en protestantse en rooms-katholieke kerken. We gebruiken een appgroep Bestaanszekerheid om elkaar snel en breed te kunnen informeren of bevragen.

Vertegenwoordigers van de PCI’s (parochiële caritas instelling, vergelijkbaar met onze diaconie) van zowel de Emmaüsparochie in Uithoorn als van de Sint Jans Geboorteparochie in De Kwakel en van onze diaconie komen af en toe bij elkaar om onze lokale zorg beter af te stemmen. Samen kunnen we meer en doen we het vast beter. We kunnen nog wel wat extra handen gebruiken voor incidentele klusjes. Hoe meer aanbod we hebben hoe sneller we beet hebben en hoe minder vaak we iemand hoeven te vragen. Doe mee met de diaconie of hou onze oproepen in de gaten in De Schutse App


Zon over de oecumene

In juni werd ik blij verrast met een prachtig boeket zonnebloemen als dank voor penningmeesterschap bij de opgeheven Raad van Kerken te Uithoorn en De Kwakel. Kerkenraad, ik dank u zéér.
Aan de opheffing is grote teleurstelling voorafgegaan. Maar gelukkig blijven onderling overleg en activiteiten, waarin al vele jaren in goede harmonie wordt samengewerkt.
De keuze voor zonnebloemen is midden in de roos! Ik hoop en bid, dat de zon blijft schijnen over de oecumene in Uithoorn en De Kwakel.
Hans van den Bosch


Opheffing Raad van Kerken

De deelnemende kerken hebben op 29 maart de Raad van Kerken Uithoorn-De Kwakel opgeheven. Wij kijken met weemoed maar in dankbaarheid terug op ongeveer vijftig jaar van oecumenische activiteiten, met vele hoogtepunten. De verantwoordelijkheid voor oecumene ligt nu bij de besturen van de RK parochies en de protestantse gemeente. Wij hopen dat zij elkaar vinden, en gesprek en samenwerking blijven zoeken.
Namens de overgebleven leden van de Raad, Karel Burger

Bloeitijd

Wat een bloeitijd van de Raad van Kerken hebben we mogen meemaken, in de jaren zeventig/tachtig. We waren Op Weg naar een geweldige Uithoornse Oecumene met onder andere. gemeenschappelijke Kerkendagen. En nu…. opheffing! Laten we hopen dat de Kerken elkaar weer snel zullen vinden en de Oecumene een nieuwe impuls zal krijgen. We moeten vertrouwen blijven houden in de toekomst. Iedereen, die zich voor de samenwerking tussen de Uithoornse geloofsgemeenschappen heeft ingespannen, hartelijk dank. Joop Alsemgeest, lid Emmaüsparochie 


R.K. Parochie St. Jans Geboorte – De Kwakel
rkparochiedekwakel.nl

R.K. Parochie Emmaüs
emmaus-uithoorn.nl