Oecumene

Laag pitje

Er is in de Week van Gebed voor de eenheid geen oecumenische viering geweest, in Uithoorn en De Kwakel. De Rooms-katholieke parochies zagen daarvoor op zondagochtend geen ruimte. In een centrale parochiekerk zoals De Burght, hoort op zondagochtend de eucharistie gevierd te worden. Protestanten kunnen daaraan niet deelnemen. Die viering kan ook niet wijken voor een oecumenische viering. Dit zijn regels van het bisdom en de parochie voelt zich daaraan gebonden. Daarmee valt de zondagochtend af voor de oecumene. Een aansprekend alternatief is nog niet gevonden.

De parochie St. Jans geboorte in De Kwakel heeft daarnaast aangegeven haar lidmaatschap van de Raad van Kerken Uithoorn/De Kwakel te beëindigen. Tot voor kort hadden zij twee toegewijde vertegenwoordigers in de Raad, die echter om leeftijd en gezondheid zich hebben moeten terugtrekken. Het lukt niet om die vacatures te vervullen.

Onze Kerkenraad is teleurgesteld over deze gang van zaken en heeft dat ook aan de Raad van Kerken laten weten. De Raad van Kerken en de besturen van de lidkerken zijn met elkaar in gesprek over wat aan oecumenische samenwerking nog wél mogelijk is. We hopen u daar binnenkort meer over te kunnen melden.

Ds. Joep Dubbink,

vertegenwoordiger PGU in de Raad van Kerken Uithoorn/De Kwakel