Oecumene

Geen oecumenische viering

Dit jaar zal er in de Week van Gebed voor de eenheid geen oecumenische viering plaatsvinden, zoals dat in Uithoorn en De Kwakel vele jaren gewoonte was. De reden is dat de Rooms-katholieke parochies hebben aangegeven dat zij daarvoor op de zondagochtend geen ruimte meer zien. In een centrale parochiekerk zoals De Burght, behoort op zondagochtend de eucharistie gevierd te worden; protestanten kunnen daaraan zoals bekend niet deelnemen, en die viering kan ook niet wijken voor een oecumenische viering. Dit alles is regelgeving vanuit het bisdom en de parochie voelt zich daaraan gebonden. Daarmee valt de zondagochtend af voor de oecumene. Een aansprekend alternatief is daarvoor nog niet gevonden.

De parochie St. Jans geboorte in De Kwakel heeft daarnaast aangegeven zijn lidmaatschap van de Raad van Kerken Uithoorn/De Kwakel te willen beëindigen. Zij hadden tot voor kort twee toegewijde vertegenwoordigers in de Raad, die zich echter om redenen van leeftijd en gezondheid hebben moeten terugtrekken. Het lukt niet om die vacatures te vervullen.

Onze Kerkenraad is teleurgesteld over deze gang van zaken en heeft dat ook per brief aan de Raad van Kerken laten weten. De Raad van Kerken en de besturen van de lidkerken zijn met elkaar in gesprek over wat er in het kader van oecumenische samenwerking nog wél mogelijk is. We hopen u daar binnenkort meer over te kunnen melden.

Ds. Joep Dubbink,

vertegenwoordiger PGU in de Raad van Kerken Uithoorn/De Kwakel

Oecumene

6 mrt

Wereldgebedsdag

Ook in 2020 zal in Uithoorn de ‘Wereldgebedsdag’ worden gevierd, traditioneel op de eerste vrijdag van de maand maart. Op 6 maart 2020 worden over de gehele wereld zoveel mogelijk de zelfde gebeden gesproken en liederen gezongen. De liturgie is samengesteld door geloofsgenoten uit Zimbabwe. De Raad van Kerken in Uithoorn en De Kwakel nodigt je uit om hier aan mee te doen. Ook hopen wij van harte op de medewerking van een koor. Tijdens de bijeenkomst zal gecollecteerd worden voor enkele maatschappelijke projecten in Zimbabwe. Na de bijeenkomst is er gelegenheid om nog wat met elkaar te praten en koffie te drinken.

Vrijdag 6 maart 2020 om 19.00 uur in het restaurant van Het Hoge Heem, Wiegerbruinlaan Uithoorn

Van harte welkom!


18 mei

Oecumenische reis naar Ierland

Er komt weer een reis naar Ierland, en wel van 18 tot en met 25 mei 2020. Een themareis voor moderne pelgrims langs hoogkruisen, een middeleeuws pelgrimsoord in het noordwesten, het prehistorische Newgrange en in Dublin het beroemde Book of Kells. Een kennismaking met de Iers-Keltische traditie die vanaf de zevende eeuw de Europese cultuur diepgaand heeft beïnvloed. Daarnaast is er ook aandacht voor natuur, we wandelen bij oude ruïnes en langs hoge kliffen.

Met de vorige reis naar Ierland, in 2018, gingen zo’n twintig protestantse en rooms-katholieke mensen mee uit Mijdrecht en Uithoorn. Diverse personen meldden toen al dat ze in de betreffende week iets anders hadden, maar dat ze zich aanbevolen hielden als we nog eens zo’n reis gingen organiseren. Ook na de reis van vorig jaar, toen de verhalen erover rondgingen, waren er mensen die begrepen wat ze hadden gemist en die hoopten op een nieuwe kans. Die is er nu! En wie voor het eerst hiervan hoort, is uiteraard ook uitgenodigd.

Gert Landman en Truus Kreeft