Oecumene

Oecumene

6 mrt

Wereldgebedsdag

Ook in 2020 zal in Uithoorn de ‘Wereldgebedsdag’ worden gevierd, traditioneel op de eerste vrijdag van de maand maart. Op 6 maart 2020 worden over de gehele wereld zoveel mogelijk de zelfde gebeden gesproken en liederen gezongen. De liturgie is samengesteld door geloofsgenoten uit Zimbabwe. De Raad van Kerken in Uithoorn en De Kwakel nodigt je uit om hier aan mee te doen. Ook hopen wij van harte op de medewerking van een koor. Tijdens de bijeenkomst zal gecollecteerd worden voor enkele maatschappelijke projecten in Zimbabwe. Na de bijeenkomst is er gelegenheid om nog wat met elkaar te praten en koffie te drinken.

Vrijdag 6 maart 2020 om 19.00 uur in het restaurant van Het Hoge Heem, Wiegerbruinlaan Uithoorn

Van harte welkom!


18 mei

Oecumenische reis naar Ierland

Er komt weer een reis naar Ierland, en wel van 18 tot en met 25 mei 2020. Een themareis voor moderne pelgrims langs hoogkruisen, een middeleeuws pelgrimsoord in het noordwesten, het prehistorische Newgrange en in Dublin het beroemde Book of Kells. Een kennismaking met de Iers-Keltische traditie die vanaf de zevende eeuw de Europese cultuur diepgaand heeft beïnvloed. Daarnaast is er ook aandacht voor natuur, we wandelen bij oude ruïnes en langs hoge kliffen.

Met de vorige reis naar Ierland, in 2018, gingen zo’n twintig protestantse en rooms-katholieke mensen mee uit Mijdrecht en Uithoorn. Diverse personen meldden toen al dat ze in de betreffende week iets anders hadden, maar dat ze zich aanbevolen hielden als we nog eens zo’n reis gingen organiseren. Ook na de reis van vorig jaar, toen de verhalen erover rondgingen, waren er mensen die begrepen wat ze hadden gemist en die hoopten op een nieuwe kans. Die is er nu! En wie voor het eerst hiervan hoort, is uiteraard ook uitgenodigd.

Gert Landman en Truus Kreeft


terugblik

Kerkenpad in Uithoorn

Samen je woonplaats verkennen!

De hele dag had het 5 juni geregend en hard gewaaid, maar toen wij met zo’n 25 pelgrims tegen 7 uur naar de Burght togen was het droog en de wind was wat gaan liggen, kortom: heerlijk wandelweer. En daar zat vóór de deur van de kerk Tom van Meijgaarden van de Raad van Kerken in Uithoorn en De Kwakel om ons het kerkenpad 2019 door Uithoorn uit te delen en een pen om de antwoorden op zijn vragen op te schrijven.

De tocht leidde via het busstation en de Thamerhorn naar de  Legmeer met een aantal Nederlandse componisten. Langs de busbaan onder de Zijdelweg door en via het busstation en de van Oldenbarneveldtlaan naar het tunneltje. Overal werden vragen gesteld die we konden beantwoorden aan de hand van de straatnaambordjes, maar ook zulke vragen als: wat betekent muziek voor je? Volg je de politiek? Zelf politiek actief? Wat doen de Sportlaan  en de burg. Kootlaan in de componistenbuurt? (Voor de wat oudere Uithoornaars onder ons een peulenschilletje). Maar: beweeg je genoeg? De nationaliteit van Guido Gezelle? Schrijf of dicht je zelf? En verderop: Hoe oud is het Hoge Heem? Zou je zelf oud willen worden en hoe ga je om met mensen van een andere generatie?

Kortom: praatstof genoeg. Geen wonder, dat we regelmatig groepjes heftig discussiërende wandelaars zagen staan of door hen weer ingehaald werden.

Langs de beelden van Jonneke Kodde (dat in de vijver heeft een ècht oecumenische titel) en via de Hoeksteen (de rode stoelen) naderden we winkelcentrum Zijdelwaard en kijk! De Schutse! (Vraag: vind je een kerk nodig? Wat betekent de kerk voor jou?Wat zouden de namen “Schutse” en “Burght” kunnen betekenen?). Daar werden we door Antoine van Mulukom en Tom opgekalefaterd met koffie, thee en fris (voor onze jongste pelgrims).

Zo hebben we weer heel wat bekenden en onbekenden ontmoet en spijkerden we onze kennis over de vaderlandse geschiedenis en de plattegrond van Uithoorn een beetje bij. Dank je wel, Tom!

Hans van den Bosch.

Er is meer Oecumene >