Onze Vader

Onze Vader
die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alsook op aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van den boze.
Want van U is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid.

Amen.


terugblik

De sleet van het Onze Vader

Overal ter wereld en door de eeuwen heen wordt het Onze Vader gebeden – in de zondagse eredienst, maar vaak ook in het persoonlijk gebedsleven. De meesten van ons kunnen dit gebed dan ook zo uit het hoofd meezeggen. Ondanks dat we het vrijwel allemaal kennen, zijn er ook de nodige vragen te stellen. Zo bidden we dit gebed in navolging van Jezus, zoals hij het ons leert in Mat. 6:9-13. Maar waar komen de woorden ‘Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid, amen’ vandaan? Of waarom zeggen protestanten ‘verlos ons van de boze’, maar zeggen anderen ook wel ‘verlos ons van het kwaad’? Waar bidden we eigenlijk om, als we deze aloude woorden uitspreken? Hoogste tijd dus, om eens dieper te duiken in dit gebed dat we zo dikwijls bidden. Ds. Florisca van Willegen bereidde een avond voor. Dieper in gaan op de achtergrond van het Onze Vader, maar daarnaast ruimte om uit te wisselen wat het Onze Vader voor u betekent. Wellicht bidt u de woorden van dit gebed na deze avond weer met een nieuwe blik.

Bezinning en Verdieping