Orthodoxe Kerk

Bezinning en Verdieping

terugblik

Orthodoxie in het licht gesteld

In het Westelijk deel van Europa wordt de Genesis van Adam en Eva veelal gelezen met de blik van de (Romeinse) juridische logica, dus in het teken van schuld en straf. In de Oosterse orthodoxie wordt dit verhaal veeleer existentieel ervaren. Er gaat iets kapot in de relatie tussen mens en God en tussen man en vrouw, waarmee vervolgens de dood zijn intree kan doen. Er is iets kapot gegaan, dat genezen moet worden. De doop is dan het begin van die genezing. En verschijnt Pasen als het voornaamste feest.

Hildo Bos, diaken in de Orthodoxe parochie van de Heilige Nikolaas in Amsterdam vertelde ons dit op 11 oktober, bij Bezinning en verdieping. Juist die existentiële dimensie is voor Hildo beslissend geweest voor zijn keuze om gewijd te worden, na zijn studie Russisch en naast zijn werk als tolk.

Het leerstuk over de eenwording met Christus is van groot gewicht. Die eenwording is ook voor de mens mogelijk – door Gods genade. Weliswaar is God onbegrijpelijk in zijn goddelijke natuur, maar hij is ook persoon die met de mens wil communiceren. Het fysieke, lichamelijke, het materiële, stoffelijke zijn in de orthodoxie (van doksa, vooral eer, eerzegging, verering) van eminent belang en vandaar het vasten en onthouding van dierlijke producten. Allemaal terug te voeren op de incarnatie, de vleeswording van Christus. Christus is de ultieme icoon: “Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien”. De eer, gegeven aan de icoon, is gegeven aan Christus, is gegeven aan God.

Hildo Bos is een meeslepende verteller. Hij benadrukte de sterke beleving in de eredienst van Gods koninkrijk op aarde, en ook dat veel rituelen en attributen geadopteerd zijn uit het Byzantijnse rijk – in de regel van de keizer; denk aan de tiara. Er was werkelijk veel interessants te verkrijgen, deze woensdagavond.

Aartspriester Hildo Bos werd in 1969 geboren in Culemborg. Aangetrokken door de Russische cultuur en spiritualiteit, studeerde hij Russisch aan de UvA van 1988 tot 1994.
In 1991 werd hij aangenomen in de Orthodoxe Kerk. Van 1995 tot 1999 studeerde hij theologie aan het instituut Saint-Serge, in 1927 opgericht door Russische ballingen in Parijs. Zijn echtgenote is kleindochter van ‘witte’ emigranten die na de Russische revolutie naar Frankrijk vluchtten. In 2004 werd Bos tot diaken gewijd voor de parochie Heilige Nikolaas in Amsterdam, in 2009 tot priester.