Oudejaar

Oudejaarsdienst

De oudejaarsdienst zal dit jaar ook online plaatsvinden, maar we laten die toch doorgaan. Ook als gemeente willen we het oude jaar samen uitluiden. Maar oudejaarsdag is helemaal niet zo’n kerkelijke feestdag, we vieren in de kerk niet speciaal iets. Het risico is dat we te veel terugblikken en verzanden in nostalgie.

Misschien leen ik wel een lezing van Nieuw­jaars­dag, bijvoorbeeld de zegen van Aäron, Numeri 6:22-27. Wat is nu beter dan nadenken over wat het betekent, met Gods zegen het nieuwe jaar in te gaan?